Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kasvatuskumppanuus- koulutuspalautteet Kaste -arvioinnin koonti Vastaajia 43 Kysely tehty toukokuussa 2010 Paula Korkalainen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kasvatuskumppanuus- koulutuspalautteet Kaste -arvioinnin koonti Vastaajia 43 Kysely tehty toukokuussa 2010 Paula Korkalainen."— Esityksen transkriptio:

1 Kasvatuskumppanuus- koulutuspalautteet Kaste -arvioinnin koonti Vastaajia 43 Kysely tehty toukokuussa 2010 Paula Korkalainen

2 Perustiedot vastaajista Suurin osa 41-60 –vuotiaita (61, 9%) Suurin osa 41-60 –vuotiaita (61, 9%) 26-40-vuotiaita oli 33% 26-40-vuotiaita oli 33% Muutama alle 25- vuotias Muutama alle 25- vuotias Suurimmalla osalla toisen asteen tai opistotason tutkinto (74,7%) Suurimmalla osalla toisen asteen tai opistotason tutkinto (74,7%) Alempi korkeakoulututkinto 20,5% Alempi korkeakoulututkinto 20,5% Ylempi korkeakoulututkinto muutamalla Ylempi korkeakoulututkinto muutamalla Kaikki vastaajista oli naisia ja ph:ssa töissä Kaikki vastaajista oli naisia ja ph:ssa töissä

3 Koulutus oli hyödyllinen työni kannalta Täysin samaa mieltä valtaosa (83,7%). Täysin samaa mieltä valtaosa (83,7%). ” Prosessinomaisen koulutuksen luoma muutos tuntuu pysyvämmältä kuin lyhyempi koulutus.” ” Koulutus laittoi pohtimaan asioita eri näkökulmista ja antoi varmuutta omaan työhön.” ” Koulutuksessa tulleita asioita on voinut siirtää omaan työhön.”

4 Mitkä sisällöt jäivät parhaiten mieleen? Eniten mainittuja: Eniten mainittuja: 1. Päivähoidon aloituksen merkitys 2. Aloituskeskustelut 3. Kasvatuskumppanuuden periaatteiden ymm. 4. Kyseenalaistamisen taidot 5. Vanhempien kohtaaminen

5 Mitä jäit kaipaamaan? Useimmissa vastauksissa toivottiin jatkoa koulutukseen – myöskin tulevan työmenetelmäohjauksen uskottiin toimivan Useimmissa vastauksissa toivottiin jatkoa koulutukseen – myöskin tulevan työmenetelmäohjauksen uskottiin toimivan Muutamat jäivät kaipaamaan konkreettisempia vinkkejä, miten teeman ”eläminen” arjessa saataisiin toimivammaksi Muutamat jäivät kaipaamaan konkreettisempia vinkkejä, miten teeman ”eläminen” arjessa saataisiin toimivammaksi

6 Millaisia työkaluja ja menetelmiä sait käyttöösi? Eniten mainittuja: Eniten mainittuja: 1. Kuuntelemisen taidon kehitys 2. Henkinen vahvistuminen ja varmuus 3. Huolen puheeksiottamiseen rohkeutta 4. Aloituskeskustelulomake 5. Avoimien kysymysten hyödyntäminen

7 Koulutus toi muutoksia ajatteluuni Suurin osa on jokseenkin samaa mieltä (58,6%) Suurin osa on jokseenkin samaa mieltä (58,6%) Täysin samaa mieltä on 32, 6% Täysin samaa mieltä on 32, 6% Muutamat vastaajista ovat joko jokseenkin eri mieltä tai eivät osaa sanoa Muutamat vastaajista ovat joko jokseenkin eri mieltä tai eivät osaa sanoa

8 Kuvaile, millaisia muutoksia koulutus toi ajatteluusi? ” tiedostan paremmin yhteistyön merkityksen lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi.” ” tiedostan paremmin yhteistyön merkityksen lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi.” ”ajattelen asioita ja tilanteita enemmän kokonaisuutena. Uskallan esittää eriäviä mielipiteitä ja ehdottaa toisenlaisia käytäntöjä.” ”ajattelen asioita ja tilanteita enemmän kokonaisuutena. Uskallan esittää eriäviä mielipiteitä ja ehdottaa toisenlaisia käytäntöjä.” ”kuulemisen tärkeys niin, että vuorovaikutuksesta tulee oikeasti dialogi.” ”kuulemisen tärkeys niin, että vuorovaikutuksesta tulee oikeasti dialogi.”

9 Koulutus toi muutoksia toimintatapoihini Suurin osa vastaajista on jokseenkin samaa mieltä (62,8%) Suurin osa vastaajista on jokseenkin samaa mieltä (62,8%) Täysin samaa mieltä on 25,6 % Täysin samaa mieltä on 25,6 % Jokseenkin eri mieltä on vain yksi vastaaja Jokseenkin eri mieltä on vain yksi vastaaja

10 Kuvaile koulutuksen tuomia muutoksia toimintatapoihin. Useissa vastauksissa todettiin suurimmaksi muutokseksi sen, että kuunnellaan ja annetaan tilaa enemmän vanhemmilla Useissa vastauksissa todettiin suurimmaksi muutokseksi sen, että kuunnellaan ja annetaan tilaa enemmän vanhemmilla Mainintoja sai myös useasti lapsen parempi huomiointi Mainintoja sai myös useasti lapsen parempi huomiointi Kuuntelemisen merkitystä korostettiin Kuuntelemisen merkitystä korostettiin ”Huomioin lapset ja vanhemmat nyt paremmin ja havainnoin käytöstä eri tavalla sekä puutun asioihin eri näkökulmasta kuin ennen.” ”Huomioin lapset ja vanhemmat nyt paremmin ja havainnoin käytöstä eri tavalla sekä puutun asioihin eri näkökulmasta kuin ennen.”

11 Ammatillinen osaamiseni kehittyi Suurin osa jokseenkin samaa mieltä (53,5%) Suurin osa jokseenkin samaa mieltä (53,5%) Täysin samaa mieltä oli 41,9% Täysin samaa mieltä oli 41,9%

12 Koulutuksen merkitys työyhteisötasolla

13 Keskustelimme koulutuksen sisällöistä työyhteisössämme Suurin osa jokseenkin samaa mieltä (58,1%) Suurin osa jokseenkin samaa mieltä (58,1%) Täysin samaa mieltä oli 16, 3% Täysin samaa mieltä oli 16, 3% Iso osa ei osannut sanoa (18,6%) Iso osa ei osannut sanoa (18,6%) Jokseenkin eri mieltä oli muutama vastaaja Jokseenkin eri mieltä oli muutama vastaaja

14 Koulutus toi muutoksia työyhteisönne ajattelutapoihin Suurin osa ei osannut ottaa kantaa Suurin osa ei osannut ottaa kantaa Jokseenkin samaa mieltä oli 40,5% Jokseenkin samaa mieltä oli 40,5% Jokseenkin eri mieltä oli 9,5% Jokseenkin eri mieltä oli 9,5% Täysin samaa ja täysin eri mieltä oli muutama vastaaja Täysin samaa ja täysin eri mieltä oli muutama vastaaja

15 Millaisia muutoksia koulutus toi työyhteisön ajattelutapoihin? Useissa vastauksissa todettiin, että yksin on hankalaa viedä muutosta toisten ajattelutapoihin. Monet vastaajat kokevat kuitenkin tuoneensa positiivista otetta kasvatuskumppanuuteen, ja herätellyt keskusteluihin. Useissa vastauksissa todettiin, että yksin on hankalaa viedä muutosta toisten ajattelutapoihin. Monet vastaajat kokevat kuitenkin tuoneensa positiivista otetta kasvatuskumppanuuteen, ja herätellyt keskusteluihin. ”Talojen suunnittelupäivissä kasvatuskumppanuus on otettu tärkeänä osa-alueen esille - ajallisestikin siihen on satsattu, myös pphoitajien suunnittelupäivissä” ”Talojen suunnittelupäivissä kasvatuskumppanuus on otettu tärkeänä osa-alueen esille - ajallisestikin siihen on satsattu, myös pphoitajien suunnittelupäivissä” ”keskusteluihin on tullut lisää näkökulmia ja muutoksiin ollaan helpommin valmiita.” ”keskusteluihin on tullut lisää näkökulmia ja muutoksiin ollaan helpommin valmiita.”

16 Millaisia muutoksia koulutus toi työyhteisön toimintapoihin? Suurin osa vastasi uudeksi toimintatavaksi päivähoidon aloituskuviot: aloituskeskustelujen, lomakkeen ja kotikäyntien käyttöönotto Suurin osa vastasi uudeksi toimintatavaksi päivähoidon aloituskuviot: aloituskeskustelujen, lomakkeen ja kotikäyntien käyttöönotto Lisäksi mainittiin mm. Lisäksi mainittiin mm. Keskusteluja tullut enemmän Keskusteluja tullut enemmän Viikkopalavereiden käyttöönotto Viikkopalavereiden käyttöönotto Lisääntynyt halukkuus muutoksiin Lisääntynyt halukkuus muutoksiin

17 Mikä on ollut este, ettei koulutus ole tuonut muutoksia työyhteisöön? Eniten mainittiin sitä, että työkaverit eivät ole koulutusta saaneet: jokaisen pitäisi saada koulutusta, ennen kuin yhteistä toimintamallia voidaan lähteä muuttamaan. Myös esimiesten koulutusta! Eniten mainittiin sitä, että työkaverit eivät ole koulutusta saaneet: jokaisen pitäisi saada koulutusta, ennen kuin yhteistä toimintamallia voidaan lähteä muuttamaan. Myös esimiesten koulutusta! Aika keskusteluille koettiin liian vähäiseksi: enemmän suunnittelu- ja palaveripäiviä Aika keskusteluille koettiin liian vähäiseksi: enemmän suunnittelu- ja palaveripäiviä Vanhat toimintatavat koettiin syvään juurtuneiksi Vanhat toimintatavat koettiin syvään juurtuneiksi

18 ”Tämä koulutus on ollut yli 20 vuotta kestäneen urani HELMI. Vaalin sitä aarteenani edelleen. Ja yritän säteillä oppeja ympäristööni.”


Lataa ppt "Kasvatuskumppanuus- koulutuspalautteet Kaste -arvioinnin koonti Vastaajia 43 Kysely tehty toukokuussa 2010 Paula Korkalainen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google