Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Monikulttuurisuus yhteisöllisessä oppimisessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Monikulttuurisuus yhteisöllisessä oppimisessa"— Esityksen transkriptio:

1 Monikulttuurisuus yhteisöllisessä oppimisessa
Samran Khezri Turun normaalikoulu

2 Tutkimuksen ydin kysymys
Monikulttuurisuus ja matematiikan opetus yhteistoiminnallisessa ympäristössä Haasteet, mahdollisuudet ja opettajien käytännön kokemukset

3 Tutkimuksen lähtökohta ja menetelmä
Historia Teoreettinen viitekehys Lähivyöhykkeen oppiminen Vertaisoppiminen Hiljainen tieto Valittu menetelmä - yhteistoiminnallinen oppiminen

4 Lähivyöhykkeen oppiminen
Vygostky (Zone of Proximal Development, ZPD). Sillä tarkoitetaan tiedollisen toiminnan aluetta tai tasoa, jolla oppija pystyy toimimaan pätevän ohjaaja tuen avulla, mutta ei itsenäisesti. Vygotskyn mukaan opetuksen olisi suuntauduttava lähikehityksen vyöhykkeelle ja pyrittävä laajentamaan sitä. Lähde:

5 Vertaisoppiminen Vertaisoppiminen on yhteisöllinen ja oppilaslähtöinen työtapa, jossa oppija toimii opettajana vertaisilleen ja jossa yhteisö toimii yhdessä jonkin ongelman ratkaisemiseksi. Vertaisoppimisessa oppilaat toimivat yhteisönä, ja oppiminen tapahtuu yhteisön jäsenten välillä keskinäisesti. Oleellista on aktiivinen osallistuminen, sitoutuminen sekä vuorovaikutus ja keskustelu. Vertaisoppiminen kehittää erityisesti ymmärrystä ja ongelmanratkaisutaitoja. Lähde:

6 Hiljainen tieto Hiljaisella tiedolla tarkoitetaan hyvin henkilökohtaista tietoa, jota on vaikea jakaa. Se voi sisältää esimerkiksi jonkin taidon, esimerkiksi miten ommellaan takki. Tätä ei voi helposti selostaa tekstinä ja kädestä pitäen opettaminenkin on vaikeaa. Hiljainen tieto on kokemuksen ja kehon tietoa. Käsitteen loi alun perin filosofi Michael Polanyi. Hiljaisen tiedon vastakohta on eksplisiittinen eli käsitteellinen tieto, jota voidaan prosessoida ja tallentaa suhteellisen helposti samoin kuin viestiä ja jakaa. Lääkärin diagnoosi on osittain hiljaista tietoa, osittain eksplisiittistä tietoa, joka voidaan kirjoittaa lääkärikirjoihin. Lähde:

7 Yhteistoiminnallisen matematiikan opetuksen edellytykset
Opettajalta menetelmän hallinta menetelmän soveltaminen esim. eriyttäminen oppilaiden valmennus yhdessä oppimiseen Oppilailta - toisen huomioiminen - kyky toimia ryhmässä -

8 Menetelmän käyttö Miksi käytetään ryhmään kuuluminen
parantaa oppilaan asennetta matematiikkaa kohtaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot kouluviihtyvyys kehittää ongelmanratkaisutaitoja suvaitsevaisuus tasa-arvoisuus Kasvatus/ onnistumien ja epäonnistuminen lisätukena perinteiselle opetukselle esimerkkejä opettajien vastauksista JATKUU

9 Miksi ei käytetä käsitykset matematiikasta ja sen luonteesta opettajan
kokemukset asenteet opetustyyli oma osaaminen esimerkit vaatii ylimääräistä aikaa suunnittelu ohjaus kaikki menetelmät eivät sovi matematiikan opettamiseen suurin osa tehtävistä on suunnattu itsenäiseen opiskeluun

10 Ryhmäavusteinen yksilöllistäminen
Team Assisted Individualization (TAI) Ensimmäinen matematiikan opetukseen tarkoitettu yhteistoiminnallinen menetelmä Vastuu käytännönjärjestelyistä siirretään oppilaille, jolloin opettajalle jää enemmän aikaa antaa yksilöllistä opetusta Itsenäinen työskentely yhdistetään yhteistoiminnallisuuteen

11 TAI-menetelmän idea Opettaja pitää päivittäin lyhyitä opetustuokioita oppilaille Oppilaat tekevät tehtäviä itsenäisesti Muilta ryhmän jäseniltä saadaan apua, palautetta ja vertaistukea Oppiminen varmistetaan harjoituskokeella/ -kokeilla ja lopullisella kokeella Palkkio saadaan ryhmänä

12 TAI-menetelmän hyödyt ja haitat
Heikommin ja paremmin menestyvät oppilaat saavuttivat parempia tuloksia kuin vertailuryhmä Parantaa opiskelijoiden käsityksiä omasta matemaattisesta osaamisestaan, opiskelun miellyttävyyttä, käyttäytymistä, etnisten ryhmien välisiä suhteita ja oppimisvaikeuksista kärsivien oppilaiden hyväksymistä Vaatii runsaasti aikaa ja valmista materiaalia

13 Yhteisöllisen oppimisen käytännön haasteita
Kulttuuritausta Kieli Perhetausta Sosiaalinen tausta Menetelmä on vieras Oppilaiden motivoiminen vaikeaa

14 Tutkimustulokset Maahanmuuttajan opetukseen ja oppimiseen vaikuttaa:
oppilaan opiskelutausta S2 kielen taito oppilaan käyttäytyminen ja opettajan kunnioittaminen millaisessa tilanteessa oppilas on tullut Suomeen miten tärkeänä koulu koetaan perheessä tyttöjen ja poikien asema sukupuolten väliset erot opiskelutyylissä kulttuurien ristiriitaisuus

15 Johtopäätökset Matematiikan opetusta tulisi kehittää yhteistoiminnallisemmaksi pikku hiljaa Yhteistoiminnallisten menetelmien ei tule täysin korvata perinteistä tyyliä opettaa matematiikkaa Negatiivisesti yhteistoiminnalliseen matematiikan opetukseen suhtautuvilla opettajilla on huonoja kokemuksia ryhmäyttämisestä matematiikan tunnilla

16 Esimerkkitehtävä

17

18 Esimerkki 1 Kirjoita lauseke ja laske!
Kulttuurisäätiö jakaa 5000€ viiden yhdistyksen kesken. Kolme saa 900€ ja loput jaetaan kahden suuremman yhdistyksen kesken. Kuinka paljon kumpikin yhdistys saa? /4 p (5000€ - 900€) : 2 = 4100€ : 2 = 2050€ V: Kumpikin yhdistys saa 2050€. (Tehtävä on professori Jorma Lahdenperän luennosta)

19 Esimerkki 2 Esim. 1) Löydä x!
Mitä muuta oppilaan on osattava, jotta hän pystyisi ratkaisemaan yllä oleva tehtävä?

20 Mitä oppilaan on osattava?
Suomea! Mikä on kolmio? Mikä on suorakulmainen kolmio ja sen ominaisuudet? Pythagoraan lause Hypotenuusa Kateetit Potenssin ja neliöjuuren laskeminen Muita? JA OPETTAJAN ON VARMISTETTAVA, ETTÄ OPPILAALLA ON OLEMASSAPOHJATIETO/-KÄSITYS ASIASTA. Ja miten käy jos sitä ei ole?

21 Merkitse lauseke ja laske!
Aikuisten lippu 8€ Eläkeläislippu 5€ Lasten lippu 4€ Alle 3-vuotiaat 0€ - Anssi ostaa kaksi aikuisten lippua, kolme lasten lippua ja kaksi eläkeläislippua. Hänellä on myös mukanaan 2-vuotias sisko. Kuinka paljon hän saa takaisin 50€? Ohjeet Vaiheet Annettujen tietojen löytäminen Pyydettyjen tietojen tiedeostaminen Laskun merkitseminen Tehtävän laskeminen Tehtävän tarkistaminen Esiin tulevat ongelmat

22 Ohjeet Lapset lukevat tehtävän kokonaan.
Opettaja lukee tehtävä tarkasti ja pilkkoo tehtävän osiin, siltä varalta, että tehtävä tulee ymmärretyksi! Käsitteiden ja vaikeiden sanojen ja termien avaaminen. Ostaessa raha vähenee.

23 Vaiheet Annetaan oppilaan tuoda esille, miten hän ratkaisee tehtävän?
Oppilas kertoo ääneen miten prosessoi tehtävän Antaa mahdollisuuden muille oppilaille kertoa, miten he ajattelevat ratkaisevansa tehtävän.

24 Annettujen tietojen löytäminen
alleviivataan tärkeimmät asiat ja sanat kirjoitetaan taululle piirretään

25 Pyydettyjen tietojen tiedostaminen
Mitä pitää laskea? Missä järjestyksessä? Oppilaalla voi olla olennainen asia huomaamatta.

26 Laskun merkitseminen Aikuisten lippu 8€ Eläkeläislippu 5€ Lasten lippu 4€ Alle 3-vuotiaat 0€ Anssi ostaa kaksi aikuisten lippua, kolme lasten lippua ja kaksi eläkeläislippua. Hänellä on myös mukanaan 2-vuotias sisko. Kuinka paljon hän saa takaisin 50€? - Onko vain yksi oikea tapa merkitä lauseke? 2 * 8€ + 3 * 4€ + 2 * 5€ - 50€ = 50€ - 2 * 8€ + 3 * 3€ + 2 * 5€ = - Laskujärjestys! Eli lasku on merkittävä näin: 50€ - (2 * 8€ + 3 * 3€ + 2 * 5€) =

27 Loppuvaiheet Tehtävän tarkistus Esiin tulevat ongelmat
Miten suhtaudutaan tuloksiin? Mitä oppilaiden vastauksista voidaan huomata?

28 Suomen kielen vaikeus Porissa käytetään timantteja, mutta ei Porissa eikä Turussa! Suo minulle anteeksi! Meiltä Teille, ja meiltä teille! Mikä vuosi, kun Titanic upposi? Vene oli kyljillään ja siitä kuului suorastaan ääni. (Mikä eläin?) Suorastas!

29 Järkeä maahanmuuttajien kielenopetukseen 29. 1. 2013
Järkeä maahanmuuttajien kielenopetukseen Kaija Kelhu "" Yötyöläinen häiritsi Kyöpelimäen hääyösyöminkejä. Häikäilemättömyydelläänköhän hän luuli näyttelijättäreksi pääsevänsä. Nuori hieno tietyömies kieltäytyi nöyrästi työstä. Epäjärjestelmällisyydellistyttämättömyydellänsäkään."    Lähde: (

30

31

32 Varissuon koulun malli


Lataa ppt "Monikulttuurisuus yhteisöllisessä oppimisessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google