Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Maataloustukien täydentävät ehdot Viherryttämistuki

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Maataloustukien täydentävät ehdot Viherryttämistuki"— Esityksen transkriptio:

1 Maataloustukien täydentävät ehdot Viherryttämistuki
Neuvo2020 –seminaari Pia Lehmusvuori MMM/maatalousyksikkö

2 Maataloustukien täydentävät ehdot

3 Mitä ovat täydentävät ehdot? (1/2)
Täydentävien ehtojen noudattaminen on seuraavien viljelijätukien ehtona: EU:n kokonaan rahoittamat suorat tuet Maaseudun kehittämisen viljelijätuet: ympäristökorvaus, luonnonhaittakorvaus, luomukorvaus ja eläinten hyvinvointikorvaus Osittain rakennetukien ja kansallisten viljelijätukien ehtona

4 Mitä ovat täydentävät ehdot? (2/2)
Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia (GAEC) sekä Lakisääteisiä hoitovaatimuksia: direktiivejä ja asetuksia, jotka liittyvät ympäristöasioihin, kansanterveyteen, kasvien terveyteen sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin

5 Täydentävät ehdot v. 2015 alkaen
7 hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusta (GAEC) (nykyään 13) 13 lakisääteistä hoitovaatimusta (nykyään 18) Vaatimukset perustuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 liitteeseen II

6 Muutokset lakisääteisissä hoitovaatimuksissa v. 2015 (1/2)
Poistuu puhdistamolietedirektiivi ja eläintautien ilmoittamiseen liittyvät kolme direktiiviä Jo v pohjavesien suojeluvaatimukset lakisääteisistä vaatimuksista GAEC-vaatimuksiin

7 Muutokset lakisääteisissä hoitovaatimuksissa v. 2015 (2/2)
Näiden EU-säädöksistä johtuvien muutosten lisäksi myös kansallisista säädöksistä johtuvia muutoksia (esim. nitraattiasetuksen muutokset tulossa voimaan keväällä 2015)

8 Merkittävimmät muutokset GAEC:ssa v. 2015
Poistuu kasvinvuorottelua koskeva vaatimus, koska viherryttämistukeen tulee viljelyn monipuolistamisvaatimus Poistuu koneiden asianmukaista käyttöä koskeva vaatimus GAEC-vaatimusten yksityiskohdat säädetään kansallisesti Siirretään osa nykyisistä GAEC-vaatimuksista suorien tukien asetuksen mukaiseen maatalousmaan säilyttämisvaatimukseen (myös sen ehdot kuuluvat neuvontakohteisiin)

9 Täydentävät ehdot neuvonnassa
Mitkä täydentävät ehdot koskevat neuvottavaa viljelijää? Mikä tavoite näillä ehdoilla on? Miten viljelijä voi täyttää nämä ehdot?

10 Viherryttämistuki

11 Mikä on viherryttämistuki? (1/2)
= Tuki ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisiin maatalouskäytäntöihin EU:n maatalouspolitiikan uudistuksessa tavoitteena ympäristö- ja ilmastonäkökulman vahvempi huomioon ottaminen Tämän vuoksi v otetaan käyttöön EU:n kokonaan rahoittamassa suorien tukien järjestelmässä uusi viherryttämistuki, johon siirretään varoja nykyisestä tilatuesta

12 Mikä on viherryttämistuki? (2/2)
Viherryttämistukeen on käytettävä 30 % suorien tukien enimmäismäärästä Tukitaso Suomessa arviolta 70 euroa/ha Kolme toimenpidettä: viljelyn monipuolistaminen, pysyvän nurmen säilyttäminen, ekologinen ala Luomutilat oikeutettuja tukeen ilman kolmen toimenpiteen täyttämistä

13 Viljelyn monipuolistaminen
Tilalla ha peltoalaa  viljeltävä kahta kasvia – pääkasvia ei yli 75 % peltoalasta Tilalla yli 30 ha  viljeltävä kolmea kasvia – pääkasvia ei yli 75 % peltoalasta – kahta pääkasvia ei yhteensä yli 95 % C-tukialueella kahden kasvin viljely riittää Vapautus tiloille, joilla yli 75 % peltoalasta nurmella ja/tai kesannolla ja jos muussa käytössä oleva peltoala ei ole yli 30 hehtaaria.

14 Pysyvän nurmen säilyttämisvaatimus
Kaksi vaatimusta: 1) Natura-alueiden pysyvät nurmet säilytettävä + jäsenmaa voi päättää nimetä myös muita herkkiä alueita, joilla pysyvät nurmet säilytettävä 2) Pysyvän nurmen alan suhde maatalousmaan kokonaisalaan ei saa vähentyä yli 5 % Tarkastelu koko maan tasolla Pysyvä nurmi = v pysyvät laitumet ja v ilmoitettavat pysyvät nurmet

15 Ekologinen ala (1/2) Yli 15 ha peltoalaa –> ekologista alaa 5 % peltoalasta v (mahd. 7 % v alkaen) Jäsenmaa päättää, mitä aloja hyväksytään ekologiseksi alaksi asetuksessa mainituista ekologisen alan tyypeistä (Suomessa alustavasti suunniteltu kesannot, kerääjäkasvit ja viherpeite, typensitojakasvit) Vapautus tiloille, joilla yli 75 % peltoalasta nurmella, kesannolla ja/tai palkokasveilla ja jos muussa käytössä oleva peltoala ei ole yli 30 hehtaaria.

16 Ekologinen ala (2/2) Jäsenmaa, jossa yli 50 % kokonaismaa-alasta on metsää, voi päättää, että ekologisen alan vaatimusta ei sovelleta tiloihin, jotka sijaitsevat luonnonhaitta-alueilla, joilla alueen maa-alasta yli 50 % on metsää ja metsän suhde maatalousmaahan on korkeampi kuin 3:1 (alustava linjaus: tämä ns. metsäisyyspoikkeus otetaan käyttöön Suomessa, alueet eivät vielä selvillä)

17 Viherryttämistuki neuvonnassa
Mitkä viherryttämistuen ehdot koskevat neuvottavaa viljelijää? Mikä tavoite näillä ehdoilla on? Miten viljelijä voi täyttää nämä ehdot?

18 Mistä lisätietoa? www.maaseutu.fi mavi.fi www.mmm.fi www.finlex.fi
Lisäksi täydentävien ehtojen osalta myös

19 KIITOS!


Lataa ppt "Maataloustukien täydentävät ehdot Viherryttämistuki"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google