Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

14.9.2013 VEERA EINOLA TEHYN OPISKELIJAYHDISTYKSEN PJ STTK-OPISKELIJOIDEN JOHTORYHMÄ, TYÖELÄMÄ & KANSAINVÄLISYYS KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAYHTEISTYÖ.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "14.9.2013 VEERA EINOLA TEHYN OPISKELIJAYHDISTYKSEN PJ STTK-OPISKELIJOIDEN JOHTORYHMÄ, TYÖELÄMÄ & KANSAINVÄLISYYS KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAYHTEISTYÖ."— Esityksen transkriptio:

1 14.9.2013 VEERA EINOLA TEHYN OPISKELIJAYHDISTYKSEN PJ STTK-OPISKELIJOIDEN JOHTORYHMÄ, TYÖELÄMÄ & KANSAINVÄLISYYS KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAYHTEISTYÖ

2 PoriHelsinki BrysselLontoo Berliini ?

3

4 PUBLIC SERVICES INTERNATIONAL (PSI) EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS (EPSU) NORDENS OFFENTLIGANSTÄLLDAS FACKLIGA SAMORGANISATION (NOFS) SUOMEN JULKISEN ALAN AMMATTILIITTOJEN EU-YHDISTYS (FIPSU)

5 KANSALLINEN YHTEISTYÖ FIPSU on Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistys Perustettu vuonna 1996 Tarkoituksena on huolehtia jäsenliittojen kansainvälisestä edunvalvonnasta. FIPSUssa valmistellaan Suomen kannat kansainvälisiin kokouksiin ja yhteisiä kannanottoja EU-kysymyksiin. FIPSUn jäseniä ovat Tehyn lisäksi JHL, JYTY, Pardia, SuPer, Tekniikka ja Terveys KTN, Akavan Erityisalat, OAJ ja Talentia. Tehyllä on edustajat FIPSUn hallituksessa ja sihteeristössä. Lisäksi Tehy toimii FIPSUn sosiaali- ja terveysalan taustaryhmän puheenjohtajana sekä kunta-alan ja tasa-arvon taustaryhmissä.

6 POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ Pohjolan julkisen alan ammattiliitot ovat perustaneet yhteisen valmisteluorganisaation Tarkoituksena saada paremmin yhteiset näkemykset kansainvälisissä järjestöissä huomioiduiksi. Pohjolan liittojen NOFS:n yhteistyöhön osallistuu 45 pohjoismaista julkisen alan liittoa ja se edustaa noin 2,5 miljoonaa työntekijää. NOFS:n sihteeristö sijaitsee Tukholmassa ja sen pääsihteeri Oslossa. Tehy osallistuu NOFS:n johtoryhmän, vaalipiirin ja kansainvälisen sihteeristön toimintaan. Tehy toimii puheenjohtajana pohjoismaisessa sosiaali- ja terveysalan valmistelutyöryhmässä.

7 EUROOPPALAINEN EDUNVALVONTA Merkittävä osa Eurooppa-tason edunvalvontatyöstä tehdään Euroopan julkisten alojen ammattiliittojen kattojärjestön EPSUn kautta. EPSUlla on yli 200 jäsenliittoa ja yli kahdeksan miljoonaa jäsentä 37 maassa. Keskustoimisto sijaitsee Brysselissä. EPSUn tärkein tehtävä on EU:n sosiaalisen vuoropuhelun (nk.sosiaalidialogin) käyminen. Sosiaalidialogissa työnantaja- ja työntekijäjärjestöt käyvät komission hyväksymillä aloilla neuvotteluja yhdessä sovituista asioista. EPSUn toiminnan ytimen muodostavat sosiaali- ja terveydenhuollon, kunta-alan, valtionhallinnon ja yleisten julkisten palveluiden aloilla toimivat komiteat. Näissä komiteoissa otetaan kantaa EU- lainsäädännön kysymyksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi direktiivi, joka koskee potilaiden oikeuksia rajat ylittävässä terveydenhuollossa, ammattipätevyysdirektiivi ja työpaikkaväkivaltaa koskeva sopimus. Tehy toimii EPSUn sosiaali- ja terveydenhuollon pysyvässä komiteassa, kunta-alan pysyvässä komiteassa ja sairaalasektorin sosiaalidialogikomiteassa. Tehyllä on myös edustus EPSUn hallituksessa. Lisäksi Tehy on mukana EPSUn eri verkostoissa, esimerkiksi nuorisoverkostossa.

8 GLOBAALI EDUNVALVONTA Julkisalojen maailmanliitto PSI toimii julkisen sektorin työntekijöiden etujen ja ay-oikeuksien puolustajana kaikkialla maailmassa. Sen yli 650 jäsenliittoon kuuluu yli 20 miljoonaa jäsentä noin 150 maassa. PSIn päämaja sijaitsee Ferney-Voltairessa Ranskassa. PSI hoitaa tehyläistenkin globaalia edunvalvontaa suhteessa seuraaviin järjestöihin; Maailman kauppajärjestö WTO, Maailmanpankki WB, Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, Taloudellisen yhteistyön järjestö OECD ja sen ay-komitea TUAC PSI on vahva julkisten palveluiden aseman ja laadun puolestapuhuja. Samapalkkaisuus, tasa-arvo, julkisen sektorin ay-oikeudet, laadukkaat terveydenhoitopalvelut ja puhdas vesi. PSI ottaa kantaa ihmisoikeuksiin, ihmisarvoiseen työhön, pätkätöihin, yksityistämiseen, ulkoistamiseen, verotukseen ja moniin muihin julkisen sektorin työntekijöitä koskettaviin asioihin. Tehy vaikuttaa PSIn hallituksessa ja terveydenhuoltoalan komiteassa.

9 Kansainvälinen toiminta auttaa ymmärtämään muista kulttuureista Suomeen töihin tulevia terveysalan ammattilaisia, heidän taustojaan ja tapojaan tehdä asioita.


Lataa ppt "14.9.2013 VEERA EINOLA TEHYN OPISKELIJAYHDISTYKSEN PJ STTK-OPISKELIJOIDEN JOHTORYHMÄ, TYÖELÄMÄ & KANSAINVÄLISYYS KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAYHTEISTYÖ."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google