Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OPISKELIJAKUNTA O’DIAKO - Sinun opiskelijakuntasi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OPISKELIJAKUNTA O’DIAKO - Sinun opiskelijakuntasi."— Esityksen transkriptio:

1 OPISKELIJAKUNTA O’DIAKO - Sinun opiskelijakuntasi

2 MIKÄ O’DIAKO ON? O’Diako on opiskelijan edunvalvoja O’Diako on opiskelijan ja korkeakoulun välinen keskustelija O’Diako on valtakunnallisten etujen ajaja O’Diako on paikallisen toiminnan järjestäjä O’Diako on jokaisen opiskelijan yksilöllinen neuvonantaja ongelmatilanteissa

3 MITÄ O’DIAKO TEKEE? Keskustelee Diakin kanssa mm. – lomakäytäntöjen muuttamisesta – tenttien ja uusintatenttien järjestelyistä – opiskelijoiden nostamista epäkohdista Järjestää jäsenilleen mm. – vuosittaisen opiskelijaristeilyn – keskitetyt haalaritilaukset – mahdollisuudet järjestää toimintaa paikallisesti taloudellisen tuen ja neuvonnan avulla

4 MIKSI KUULUA O’DIAKOON? Mitä enemmän jäseniä, sitä uskottavampaa esiintyä opiskelijoiden edustajana Jäsenhintaisia tapahtumia ja hankintoja Mahdollisuus järjestää omaa, taloudellisesti tuettua toimintaa omassa yksikössä (erilaisia kerhoja, tilaisuuksia jne...) Edunvalvonnan ja toiminnan parantaminen sekä taloudellisesti että mahdollisena toimijana

5 O’DIAKON TOIMINNAN TASOT Kaikkien yksiköiden tasolla – O’Diakon ylin päättävä elin – EDUSTAJISTO – O’Diakon toiminnallinen elin – HALLITUS – O’Diakon hallituksen nimeämät työryhmäedustajat Oman yksikön tasolla – O’Diakon hallituksen hyväksymä paikallisjaosto – O’Diakon hallituksen hyväksymät toimikunnat

6 EDUSTAJISTO Valitaan vuosittain vaaleilla loka-marraskuussa. Päättää suurista linjauksista kuten budjetti, toimintasuunnitelma sekä hallituksen ja lakisääteisten toimielinten (Diak hallitus, opintotukilautakunta, tutkintolautakunta) jäsenistä. Valvoo hallituksen toimintaa. Läsnäolo-oikeus kaikilla O’Diakon jäsenillä. Kokoustaa sähköisesti, jotta kaikilla yhdenvertainen mahdollisuus osallistua.

7 HALLITUS Toimii toimintasuunnitelman rajaamalla tavalla jäsenistön eduksi. Osallistuu ajankohtaisiin koulutuksiin. Tapaa kasvotusten muutaman kerran vuodessa evakoissa ja toimintapäivillä. Kokoontuu usein sähköisesti. Tapaa rehtoraattiasäännöllisesti (PJ / VPJ). Kouluttaa tutorit. Jättää lausuntoja, kannanottoja sekä kommentteja jäseniä koskettaviin asioihin. Osallistuu mahdollisuuksien mukaan erilaisiin Diakin työryhmiin.

8 HALLITUKSESSA Puheenjohtaja – puheenjohtaja@odiako.fi Varapuheenjohtaja – varapuheenjohtaja@odiako.fi Edunvalvontakoordinaattori – edunvalvonta@odiako.fi Kansainvälisten asioiden koordinaattori – international@odiako.fi Tutorkoordinaattori – tutor@odiako.fi Vaihto-opiskelijoiden koordinaattori – vaihtoopiskelijat@odiako.fi

9 LAKISÄÄTEISET TOIMIELIMET – Diak hallitus – Opintotukilautakunta – Tutkintolautakunta

10 TYÖRYHMÄT Vapaaehtoiset mutta tärkeät – Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työryhmä – Turvaryhmä: Pääsihteeri – Diakoniakoulutuksen seurantaryhmä – Nuoriso-ohjaajakoulutuksen seurantaryhmä

11 PAIKALLISYHDISTYS Paikallinen opiskelijayhdistys, joka on hakenut O’Diakon toimikunnaksi. Omaa paikallistuntemusta. On opiskelijan linkki sekä O’Diakoon että Diakiin ongelmatilanteissa. Järjestää paikallistatoimintaa O’Diakon nimissä ja taloudellisella tuella. Ei tarvetta olla erikseen rekisteröitynyt yhdistys.

12 TOIMIKUNTA Yhden jäsenen mahdollista perustaa oman mielenkiinnon mukaan. Toimittamalla hallitukselle toimintasuunnitelman ja kustannuslaskelman (Laajuus toiminnan laajuuden mukaan) mahdollisuus saada taloudellista tukea. Voidaan perustaa useita erilaisiin toimintoihin (lyhytkestoisia esim yhden tapahtuman järjestämiseen, pidempikestoisia säännöllisesti toistuviin tilaisuuksiin kuten peli-illat, musiikkikerhot yms...).

13 MUUTA O’Diako järjestää Diakkilaisille neuvontaa opiskelijan oikeusturvaan liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä pääsihteeriin.

14 TÄRKEIMMÄT YHTEYSTIEDOT http://www.odiako.fi – Jäsenasiat (kortit ja tarrat) – Toimintaan liittyvät dokumentit – Tapahtumakalenteri – O’Diakon edustajat http://odiako.blogspot.com – Kuukausitiedotteet – Ajankohtaisia keskustelunaloituksia – Kertomuksia tapahtumista http://www.facebook.com/opiskelijakunta.odiako – Keskustelua ja tapahtuma mainoksia jäsenille

15 TIETOVISA

16 1. Mikä on O`Diako

17 2. Mikä on O`Diakon tarkoitus

18 3. Kuka on Diakonia- ammattikoulun oppilaskunnan Puheenjohtaja?

19 4. Kuka on O’Diakon Edustajiston Puheenjohtaja?

20 5. Kuka on O`Diakon hallituksen puheenjohtaja

21 6. Mistä saan hankittua O`Diakon opiskelijakortin?

22 7. Minkälainen on O’Diakon logo?

23 8. Mikä on O`Diakon Slogan?

24 9. Minkä tapahtuman O`Diako järjestää Diakin opiskelijoille vuosittain?

25 10. Miten voit saada O’Diakolta taloudellista tukea järjestämällesi toiminnalle?

26 11. Miten O`Diakon kuuluminen hyödyttää juuri sinua?

27 12.Mitä O`Diakon pitäisi tehdä, että siitä olisi hyötyä juuri minulle?

28 VASTAUKSET

29 1. Mikä on O`Diako Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

30 2. Mikä on O`Diakon tarkoitus 1.Toimia jäsentensä etujärjestönä, edistää ja valvoa ammattikorkeakoulussa opiskelevien yhteisiä etuja, erityisesti koulutuksen ja opiskelijan sosioekonomisen sekä opintososiaalisen aseman kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. 2. Toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja toimia tiedonvälittäjänä. 3. Kehittää opetuksen ja opiskelun sisältöä ja laatua. 4. Valvoa ja edistää Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden oikeusturvaa. 5. Edistää jäsentensä ammatillisia ja yhteiskunnallisia pyrkimyksiä. Opiskelijakunnan tehtävänä on myös valita opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin ammattikorkeakoululain 12 §:n 2. momentin 4. kohdassa tarkoitettuihin monijäsenisiin toimielimiin sekä osallistua ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan.

31 3. Kuka on Diakonia- ammattikoulun oppilaskunnan Puheenjohtaja? Ei kukaan. Diakonia- ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan puheenjohtaja on Inka Salo (vuonna 2013).

32 4. Kuka on O’Diakon Edustajiston Puheenjohtaja? Inka Salo vuonna 2013 (Opiskelijakunnan puheenjohtaja on myös edustajiston puheenjohtaja.)

33 5. Kuka on O`Diakon hallituksen puheenjohtaja Erkko Virtanen (Vuonna 2013)

34 6. Mistä saan hankittua O`Diakon opiskelijakortin? O’Diakon nettisivuilta, www.odiako.fi

35 7. Minkälainen on O’Diakon logo?

36 8. Mikä on O`Diakon Slogan? Opiskelijan asialla joka ilmansuunnalla.

37 9. Minkä tapahtuman O`Diako järjestää Diakin opiskelijoille vuosittain? O’Diakon opiskelijaristeilyn.

38 10. Miten voit saada O’Diakolta taloudellista tukea järjestämällesi toiminnalle? Perustamalla toimikunnan.


Lataa ppt "OPISKELIJAKUNTA O’DIAKO - Sinun opiskelijakuntasi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google