Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Etäpalvelu osana julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämistä Etäpalvelupilottien päätösseminaari 16.10.2013 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Etäpalvelu osana julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämistä Etäpalvelupilottien päätösseminaari 16.10.2013 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen."— Esityksen transkriptio:

1 Etäpalvelu osana julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämistä Etäpalvelupilottien päätösseminaari 16.10.2013 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen

2 14.11.2011 16.10.2013 Yhteinen julkisen hallinnon palvelujen kehittäminen  Asiakkuusstrategia  Yhteistyössä palvelu pelaa  Julkisen hallinnon ICT-strategia  Palvelut ja tiedot käytössä  Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma  Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa  Asiakaspalvelu2014 –hanke  Yhdessä palvelut lähelle 2

3 14.11.2011 16.10.2013 HenkilökohtainenSähköinen palvelu Käyntiasiointi Asiakaspalvelupisteet • Asiakaspalvelut • Asiantuntijapalvelu etäpalveluna tai paikan päällä • Viranomaisten omat toimipaikat • Viranomaiselle kuuluvat asiat vireille • Asiantuntijan antama kyseisen viranomaisen palvelu Puhelinpalvelu Kansalaisneuvonta • Yleisneuvonta julkisiin palveluihin • Valtakunnalliset, sektori- kohtaiset asiantuntija- ja neuvontapalvelut • Organisaatiokohtainen asiantuntija- ja neuvontapalvelu Sähköinen palvelu Suomi.fi/Yritys-Suomi • Asiointi verkossa • Viranomaisten sähköiset palvelut • Informaatiopalvelut • Sähköinen asiointi • Itsepalvelu • Etäpalvelu Monikanavamalli

4 14.11.2011 16.10.2013 Asiakaskäyntien määrä palveluntuottajien omissa toimipisteissä vuonna 2011 (tuhatta asiakasta / vuosi) 4

5 14.11.2011 16.10.2013 Asiakaskyselyn keskeiset tulokset  77 % pitää henkilökohtaista käyntiasiointia tärkeänä.  Nuorimmille (15-24v) ja vanhimmille (50-79v) keskimääräistä useammin tärkeää  Lähes 90 % pitää yhteistä asiakaspalvelupistettä vähintään melko hyödyllisenä.  Ihmiset eivät käyttäisi mielellään matka-aikaa yli puolta tuntia (yhteen suuntaan) asioidessaan julkisen hallinnon kanssa.  Julkisen hallinnon palvelukokonaisuudet, joita erityisesti halutaan yhteisestä asiakaspalvelupisteestä: 1.Kelan palvelut 2.Verohallinnon palvelut 3.poliisin lupa- ja löytötavarapalvelut sekä 4.kuntien palvelut. 5

6 14.11.2011 16.10.2013 Valmiudet sähköisten palveluiden käyttöön  Suomen aikuisväestöstä (16-65 v.) 30 prosentilla eli noin miljoonalla aikuisella on puutteelliset tietotekniikkaa soveltavat ongelmanratkaisutaidot.  Eniten ongelmia tietotekniikan kanssa yli 50-vuotiailla. (Kansainvälinen aikuistutkimus, PIACC 2012) 6

7 14.11.2011 16.10.2013 Käyntiasioinnin ja viranomaisten oman toimipisteverkon kehittyminen  Käyntiasioinnin arvioitu vähenevän esim. sähköisen asioinnin lisääntymisen myötä.  Erilaisia arvioita käyntiasioinnin tulevasta määrästä (esim. 30-50 prosentin väheneminen 2019 mennessä).  Viranomaisten oman toimipisteverkon kehitys  Vuoteen 2019 ulottuvassa tarkastelussa valtion omien asiakaspalvelua tarjoavien toimipisteiden määrän arvioidaan supistuvan noin neljänneksen verrattuna vuoden 2011 tilanteeseen.  Käyntiasiointi on mahdollista turvata sitä edelleen tarvitseville asiakkaille kustannustehokkaasti yhdistämällä eri julkisen hallinnon toimijoiden asiakaspalvelut. 7

8 14.11.2011 16.10.2013 Asiakaspalvelu2014 –hanke ehdottaa 1/3  Julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta säädetään lailla.  Lausuntopalaute: 70 % puolsi (täysin tai varauksin) ja 21 % vastusti ehdotusta.  Kunnat vastaavat yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustamisesta ja ylläpitämisestä.  Lausuntopalaute: 56 % puolsi (täysin tai varauksin) ja 26 % vastusti ehdotusta. 8

9 14.11.2011 16.10.2013 Asiakaspalvelu2014 –hanke ehdottaa 2/3  Lakisääteiset palveluntuottajat: ylläpitäjäkunta, poliisin lupahallinto, Verohallinto, maistraatit, TE-toimistot mukaan lukien työvoiman palvelukeskukset sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.  Lausuntopalautteen perusteella selvitetään ELY- keskusten jättämistä pois ja Kelan ottamista mukaan lakisääteisiin palveluntuottajiin.  Kunnista 43 % puolsi (täysin tai varauksin) ja 40 % vastusti kunnan oman asiakaspalvelun antamista yhteisessä asiakaspalvelussa.  Kunnan oman asiakaspalvelun antaminen on välttämätöntä yhteisen asiakaspalvelun onnistumisen kannalta. 9

10 14.11.2011 16.10.2013 Asiakaspalvelu2014 –hanke ehdottaa 3/3  Hanke ehdotti yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustamista joko164 tai 129 kuntaan.  Kaikista lausunnonantajista 23 % puolsi 164 kunnan vaihtoehtoa ja 17 % puolsi 129 kunnan vaihtoehtoa  Asiakaspalvelun antaminen yhteisissä asiakaspalvelupisteissä  Asiakaspalvelua tarjoavat kunnan palveluksessa olevat palveluneuvojat.  Kun palvelu edellyttää viranomaisen toimialan tuntemusta, palvelua antaa viranomaisen palveluksessa oleva asiantuntija joko etäyhteydellä tai paikan päällä. 10

11 14.11.2011 16.10.2013 Etäpalvelu mahdollistaa  Etäpalvelu tuo palvelun uudelle tasolle – asiantuntijat lähelle  Asiakas on kuningas – kaikki hyötyvät  Säästöjä syntyy  yhteiset asiakaspalvelupisteet vähentävät tarvetta omien asiakaspalvelupisteiden ylläpitämiselle 11

12 14.11.2011 16.10.2013 Hankkeen eteneminen  Jatkovalmistelu käynnistymässä, mm.  ehdotettuun lakiin lausuntopalautteen perusteella tehtävät muutokset  rahoitusjärjestelmän tarkentaminen  Tavoiteaikataulu  Laki voimaan keväällä 2014.  Pilotoinnin käynnistäminen vuoden 2014 alussa.  Ensimmäiset yhteiset asiakaspalvelupisteet aloittavat kesällä 2015.  Siirtyminen yhteiseen asiakaspalveluun vaiheittain vuosina 2015-2019.

13 14.11.2011 16.10.2013 Etäpalvelun pilotointivaihe osoitti selvästi, että yhteistyö on palvelujen kehittämisen ehdoton edellytys. Tässä hankkeessa se onnistui. Kiitos kaikille osallisille!! 13


Lataa ppt "Etäpalvelu osana julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämistä Etäpalvelupilottien päätösseminaari 16.10.2013 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google