Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Asumisen elinkaari ja palvelut

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Asumisen elinkaari ja palvelut"— Esityksen transkriptio:

1 Asumisen elinkaari ja palvelut
KL / Asumisen elinkaari ja palvelut Asunnosta asuinalueelle ja yhdyskuntaan Asumisen vuosirenkaat Asumisen elementtejä: asunto, kortteli, puolijulkiset ja julkiset tilat, palvelut Asuntokorttelin luonne ja suhde asuinalueen liikenne- ja viherrakenteeseen Hyvinvointivaltio ja markkinatalous Julkiset ja yksityiset palvelut ja niiden työnjako

2 Asumisen vuosirenkaat

3 Rakennustyypit Pientalot Kerrostalot
Erillispientalot: yhteys maanpintaan, väljyys Kytketyt pientalot: aputilojen kautta kytketyt pientalot, paritalot, rivitalot: suuri tehokkuus, mutta vaativia suunnittelukohteita Kerrostalot Lamellitalot: tehokkaita tilan rajaajia Pistetalot: väljä tilanmuodostus, näkymät Sivukäytävätalot Terassitalot

4 Korttelirakenne Kortteli juridisena, visuaalisena ja sosiaalisena yksikkönä Suljettu, puoliavoin ja avoin kortteli ja näiden muunnelmat Korttelityypillä tärkeä merkitys tilan julkisuuden määrittelyssä Asuntojen suojaaminen tuulelta ja melulta, näkymien järjestäminen tai estäminen, auringonvalon hyödyntäminen tavoitteina

5 Arabianranta

6 Näkymä Arabianrannasta

7 Viikki-Latokartano

8

9 Pikku-Huopalahti, havainnekuva

10 Markkinatalous ja hyvinvointivaltio
Markkinatalous perustuu hyödykkeiden (tavaroiden ja palvelujen) tuottajien kilpailuun, mikä rajoittaa hintoja ja tehostaa tuotantoa Hyvinvointivaltio perustuu laajoihin julkisiin palveluihin ja tulonsiirtoihin sekä vastaavasti korkeaan verotukseen, mikä tukee työvoiman uusintamista ja yhteiskunnan humaanisuutta

11 Miksi palvelut tuotetaan?
Yksityiselle yritykselle palvelut ovat välinen taloudellisen tuloksen aikaansaamiseksi Julkiselle sektorille ja aatteellisille yhdistyksille taloudelliset ja muut voimavarat ovat väline, jolla tarpeellisiksi katsotut palvelut tuotetaan

12 Hyvinvointivaltion historiasta
Robert Owenin New Lanark 1800-l. alku Paternalistinen utopia

13 Hyvinvointivaltion historiasta
Robert Owenin Village of Harmony and cooperation Ajatus itseriittoisesta yhdyskunnasta palveluineen

14 Hyvinvointivaltion historiasta
J.B. Godinin Familistère Familistisen ja paternalistisen utopian paluu

15 Hyvinvointivaltion historiasta
Teollisuuslaitos hyvinvointivaltion esikuvana Julkiset palvelut moraalin ja työvoiman uusintamisen välineinä Julkiset palvelut naisten palkkatyöllistymisen edellytyksenä

16 Yksityiset ja julkiset palvelut tänään
Yksityiset palvelut ovat yritysten tai esim. aatteellisten yhdistysten tuottamia Yksityisten palveluiden on oltava vähintään itsensä kannattavia, ja niiden hinta määräytyy markkinoilla Julkiset palvelut ja tulonsiirrot rahoitetaan tai niitä subventoidaan verovaroin, osaan niistä kansalaisilla on ns. subjektiivinen oikeus (päivähoito, oppivelvollisuuskoulutus, terveydenhoito, toimeentulo) Palvelut voidaan tuottaa joko julkisen tai yksityisen sektorin toimesta

17 Hyvinvointivaltio ja yhdyskunta
Kritiikistä huolimatta hyvinvointiyhteiskunta ei ole kadonnut Suomesta, ja se heijastuu yhdyskuntaan mm. asuntopolitiikkana ja laajana palveluiden kirjona Päivähoitopalvelut on mitoitettava tarpeen mukaan asumisen yhteydessä (kotihoito ja perhepäivähoito) tai läheisessä päiväkodissa Esikoulu joko päiväkodin tai koulun yhteydessä mitoitettava koko ikäluokalle (keskim. 1,5 % väestöstä) Peruskoulu mitoitettava koko ikäluokalle Muita palveluita: mm. nuorisotalo, terveyspalvelut, vanhusten ja vammaisten palvelut, kirjasto, seurakunnan palvelut, leikki- ja liikuntapalvelut

18 Markkinatalous ja yhdyskunta
Miten markkinatalous toimii? Asunnot, kiinteistöt ja alueet markkinoilla: alueen arvostus -> asuntojen hinnat -> sosiaalinen segregaatio Sosiaalinen asuntokanta (sosiaaliset vuokra- ja omistusasunnot) pehmentää markkinoiden vaikutusta Asumisen hallintasuhteet: omistusasunnot (asukas rahoittaa yleensä pankkilainalla, ennen myös valtion rahoittamia), osaomistusasunnot (pääosa lainasta yhtiölainana), asumisoikeusasunnot (asukas maksaa asumisoikeusmaksun, yhtiö omistaa asunnon), yksityiset vuokra-asunnot, ARAVA-vuokra-asunnot (rakennetaan ja vuokrataan omakustannusperiaatteella) Suomessa n. 67 % omistusasunnoissa, mutta toisaalta n. 70 % ylittää sosiaalisen vuokra-asumisen kriteerit

19 Markkinatalous ja yhdyskunta
Yksityiset palvelut asuinalueella: saavutettavuus (liikenneyhteydet, pysäköinti, huolto), asiakaspohja (päivittäistavarakaupalla väh as.), kokonaiskysyntä Päivittäistavarakauppa erityisongelmana: autoistuminen -> kaupan keskittyminen -> paikallisten ja alueellisten kauppojen häviäminen. Erikoisliikkeet ennen kaikkea keskusta-alueilla (asiakaspohja laajalla alueella) Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus?


Lataa ppt "Asumisen elinkaari ja palvelut"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google