Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Valvoja: Prof. Riku Jäntti Ohjaaja: FM, MBA Tapio Heinäaro

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Valvoja: Prof. Riku Jäntti Ohjaaja: FM, MBA Tapio Heinäaro"— Esityksen transkriptio:

1 Valvoja: Prof. Riku Jäntti Ohjaaja: FM, MBA Tapio Heinäaro
Diplomityöseminaari Tuotantokriittisen prosessiverkkoympäristön valvonta Mikko Takala Valvoja: Prof. Riku Jäntti Ohjaaja: FM, MBA Tapio Heinäaro

2 Sisältö Johdanto Tutkimuksen taustat ja tutkimusmenetelmät
Työn tarkoitus, tavoitteet ja rajaus Prosessiverkot ja -järjestelmät Verkonvalvonnan viitekehykset ja arkkitehtuurit Protokollat ja esimerkkitapaus Johtopäätökset

3 Johdanto Työn tilaajana Helsingin Energia
Tietoliikenneverkkojen merkittävä rooli kriittisen infrastruktuurin tuotannossa Nykyaikaisten prosessijärjestelmien vaatimukset kasvaneet Uuden tyyppinen verkkoarkkitehtuuri asettaa erilaisia vaatimuksia verkonvalvonnalle

4 Tutkimuksen taustat ja tutkimusmenetelmät
Helsingin Energiassa rakennettu nykyaikainen ja uusiin tarpeisiin vastaava prosessiverkkoympäristö. Verkon runko kattaa suurimman osan toimipisteistä ja siinä on riittävästi kapasiteettia useille eri järjestelmille. Diplomityö tehtiin case-tutkimuksena ja kirjallisuusselvityksenä.

5 Työn tarkoitus, tavoitteet ja rajaus
Tutustutaan käytännön tasolla Helsingin Energian prosessiverkkoympäristöön ja siihen liitettyihin järjestelmiin. Tutkitaan erilaisia verkonvalvonnan viitekehyksiä ja teknologioita. Pyritään löytämään potentiaalisia kehityskohteita ja tarjoamaan eväitä verkonvalvonnan kehittämiseen.

6 Työn tarkoitus, tavoitteet ja rajaus
Kokonaisuutena IT-ympäristöjen valvonta koostuu useista eri osa-alueista. Diplomityö rajattiin tutkimaan tietoliikennettä ja verkkojen valvontaa.

7 Prosessiverkot ja -järjestelmät
ProLAN-verkkoarkkitehtuuri ja eri vyöhykkeet. Prosessijärjestelmiä: voimalaitosautomaatiot, sähköverkon käytönvalvontajärjestelmä, lämpöverkon kaukokäyttöjärjestelmä. Kaksi suurinta eroa kriittiseen infrastruktuuriin tietojärjestelmissä verrattuna muihin tietojärjestelmiin: Häiriöiden vakavat seuraukset Järjestelmien pitkä elinkaari

8 Prosessiverkot ja -järjestelmät
Eri tyyppiset prosessijärjestelmät: Hajautetut ohjausjärjestelmät (Distributed Control Systems, DCS) SCADA-käytönvalvontajärjestelmät (Supervisory Control and Data Acquisition Systems) Turvallisuuteen liittyvät järjestelmät Vaatimukset verkolle: Latenssit järjestelmän eri osien välillä Kahdennettujen yhteyksien käytettävyys ja tilat Kapasiteetti

9 Verkonvalvonnan viitekehykset ja arkkitehtuurit
FCAPS (Fault, Configuration, Accounting, Performance and Security) TMN (Telecommunications Management Network)

10 Verkonvalvonnan viitekehykset ja arkkitehtuurit
Passiivinen  Reaktiivinen  Interaktiivinen  Proaktiivinen

11 Verkonvalvonnan viitekehykset ja arkkitehtuurit
Keskitetty valvonta-arkkitehtuuri Hajautettu valvonta-arkkitehtuuri

12 Verkonvalvonnan viitekehykset ja arkkitehtuurit
Hierarkkinen valvonta-arkkitehtuuri

13 Protokollat ja esimerkkitapaus
Protokollia, joilla verkonvalvontaa voidaan toteuttaa: ICMP, SNMP, CMIP, Syslog

14 Johtopäätökset Saatavuutta, vasteaikoja, kapasiteetin käyttöasteita on pysyttävä seuraamaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Reaaliaikaisissa tuotannonohjaus- ja käytönvalvontajärjestelmissä viiveetön ja stabiili verkko. Turvallisuuteen liittyvissä järjestelmissä riittävä kapasiteetti. Kerättävä dataa useista eri lähteistä ja kyettävä koostamaan olennainen tieto luettavaan ja ymmärrettävään muotoon.

15 Johtopäätökset Eritasoiset näkymät verkon tilasta. Liikennevaloista yksityiskohtaisiin tapahtumiin laitetasolle asti. Hierarkkinen valvonta-arkkitehtuuri lisää vikasietoisuutta. Tarpeellinen monimutkaisissa ja suurissa ympäristöissä. Verkonvalvonta ei pelkästään ylläpitäjiä varten vaan tieto on voitava jalostaa raporttien muodossa asiakkaille. Verkonvalvonta välttämätön edellytys kun halutaan tuottaa palvelua jollakin luvatulla palvelutasolla. Ylläpito ja kehittäminen vaatii aikaa ja resursseja mutta maksaa itsensä takaisin.


Lataa ppt "Valvoja: Prof. Riku Jäntti Ohjaaja: FM, MBA Tapio Heinäaro"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google