Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Valtakunnalliset kiireellisen hoidon kriteerit Perusterveydenhuollon lääkäri hoidon portaissa Koulutuspäivät: Työkaluja perusterveydenhuollon päivystyksiin.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Valtakunnalliset kiireellisen hoidon kriteerit Perusterveydenhuollon lääkäri hoidon portaissa Koulutuspäivät: Työkaluja perusterveydenhuollon päivystyksiin."— Esityksen transkriptio:

1 Valtakunnalliset kiireellisen hoidon kriteerit Perusterveydenhuollon lääkäri hoidon portaissa
Koulutuspäivät: Työkaluja perusterveydenhuollon päivystyksiin Kajaani Raija Malmström Klinikkaryhmän johtaja, vastaava ylilääkäri HYKS, päivystys ja valvonta

2 Valtakunnalliset kiireellisen hoidon kriteerit

3 Mitä potilas päivystykseltä toivoo:
Korkealaatuinen hoito Ystävällinen ja ammattitaitoinen henkilökunta Palvelu saatavissa helposti, silloin kun sitä tarvitaan Sujuva päivystysprosessi ja selkeät ohjeet

4 Päivystystoiminnan nykyiset ohjeistukset
Päivystyshoidon perusteita ja järjestämistä on ohjeistettu viime vuosina: STM:n yhtenäiset päivystyshoidon perusteet 2010 Terveydenhuoltolaki ja kiireellisestä hoidosta annettava asetus 2011 4

5 STM:n yhtenäiset päivystyshoidon perusteet Sisältö:
Päivystyshoidon määritelmä ja tavoitteet Päivystyshoidon lääketieteelliset perusteet Päivystyksen muu käyttö Osaaminen ja laatu Koulutus Päivystyshoidon järjestäminen Linkki työryhmän raporttiin löytyy STM:n sivuilta:  

6 Päivystyksen määritelmä
Terveydenhuoltolaki 50 § Kiireellinen hoito ... Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista.

7

8 Päivystys on osa kokonaisuutta
Vanhus- palvelut Päivystys Erikoissairaan- hoidon poliklinikat Vuode- osastot Terveys- asemat 4/4/2017

9 Päivystyshoidon lääketieteelliset perusteet
Päivystyspotilaan hoidon tarpeen arvioinnissa tarvitaan: Hankkeessa on laadittu erikseen oirekohtaiset kriteerit aikuisille ja lapsille pohjaksi paikalliset olosuhteet huomioiville ohjeistuksille Päivystyspotilaan hoidon tarpeen arviointi perustuu kokonaisuuden arvioinnille, oirekohtaiset kriteerit toimivat apuna. Ammattitaitoa Yhtenäiset kriteerit Tervettä järkeä Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet Työryhmän raportti 9

10 Oirekohtaiset ohjeet AIKUISET LAPSET Alavatsakipu
Haavat Hengenahdistus Huimaus Ikteerinen potilas Kasvovamma Kolaripotilas tai pudonnut Korvakipu Kouristus Kurkkukipu Kuume Niska/hartiakipu Näköhäiriöt Närästys Oksentelu Patti Poskiontelo-oire Punainen silmä tai roskantunne silmässä LAPSET Hengenahdistus/hengitysvaikeus Kolaripotilas tai pudonnut Korvakipu Kouristus Kurkkukipu Lasten infektiot Oksentelu Punainen silmä tai roskantunne silmässä Pään loukannut Päänsärky Raajan vammat Raajaoire (ei tapaturmaa) Ripuli Vatsakipu Vierasesine Virtsaamisongelma Raajan vammat Raajaoire (ei tapaturmaa) Raskaana olevan vatsakipu ja emätinverenvuoto Rintakehän/kyljen vammat Rintakipu – rintatuntemus Ripuli Rytmihäiriö Selkäkipu Silmäkipu Silmän rähmiminen Tajunnan häiriö Vaikea psyykkinen ahdistus Vierasesine Virtsaamisongelma Ylävatsakipu Yskä

11 Yskä (aikuiset) Hoidetaan päivystyksenä katso hengenahdistus
voimakas äkillisesti alkanut yskä ja epäily vierasesineestä selkeä yleistilan lasku yskii verta Hoidetaan päivystyksenä, mutta ei yöllä COPD-potilaalla yskä, kuume ja märkäiset yskökset yskä ja kuume yli 3vrk verta ysköksissä (aikuiset) Voi siirtää virka-ajan lääkärille (2-3vrk) märkäiset yskökset, hyvä yleistila,

12 Hengenahdistus (aikuiset)
Hoidetaan päivystyksenä ei pysty puhumaan lauseita lieväkin hengenahdistus, jos potilaalla on rintakipu, närästysoire, käden puutuminen, laskimotukosepäily, nielemisvaikeus hengenahdistus ja tiedossa laskimotukokselle altistava tekijä esim. pitkä lentomatka, jalka kipsissä, syöpä, muu pitkä immobilisaatio tai todettu hyytymishäiriö tai sairastanut aiemmin laskimotukoksen hengityksen vinkuminen lisääntynyt lepohengitystaajuus hengenahdistus ja tiedossa merkittävä perussairaus kuume ja hengenahdistus Voi siirtää virka-ajan lääkärille (1 vrk) yleistila hyvä, hengitystieinfektio-oireet, ei perussairauksia ja lievä hengenahdistus = jaksaa puhua lauseita Voi siirtää virka-ajan lääkärille (2-3vrk) astmadiagnoosi tiedossa; yleistila hyvä ja lääkkeet kotona olemassa. Lievä hengenahdistus, pystyy puhumaan pitkiä lauseita nuori, ei perussairauksia ja aikaisemmin hyperventilaatiokohtauksia ja nyt samanlainen tilanne

13 Närästys (aikuiset) Hoidetaan päivystyksenä
jos potilas hakeutuu päivystykseen närästyksen vuoksi, tulee poissulkea sydänperäisen syyn mahdollisuus jos potilas soittaa puhelinneuvontaan tai päivystykseen ja on käyttänyt asianmukaista lääkitystä (happosalpaajalääkitys) tai on sepelvaltimoperäiseen rintakipuun viittaavia yleisoireita tai sepelvaltimokohtaukselle altistavia riskitekijöitä, tulee potilas ohjata päivystykseen Voi siirtää virka-ajan lääkärille (2-3vrk) tyypillinen refluksitauti eli hapanta mahansisältöä nousee suuhun, oireet pahenevat ruokailun jälkeen tai makuuasennossa/eteenpäin kumartuessa oireita

14 Päivystyksen käytön muut, ei-lääketieteelliset perusteet
Potilaan ei-lääketieteelliset perusteet päivystyksen käytölle Päivystyspalveluiden tuottaminen muulle palvelujärjestelmälle Poliisille annettava virka-apu Yhteiskunnalliset päivystyksen käytön syyt Päivystys muun toiminnan korvaajana Puuttuvat palvelujärjestelmän osat Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet Työryhmän raportti

15 Vastuu päivystyspalvelujen kokonaisuudesta
Potilas hakeutuu hoitoon ja hoitoa on tarjolla = Nämä potilaat hoidetaan Potilas ei hakeudu hoitoon, vaikka tarvitsee hoitoa = Ei hoideta Potilas hakeutuu hoitoon, mutta ei tarvitse päivystyshoitoa = Hoidetaan, mutta ei tänään

16 Perusterveydenhuollon lääkäri hoidon portaissa

17 Perusterveydenhuollon lääkäri ja päivystyspotilaat
Virka-aika Terveysasemien päivätoiminnan piirissä hoidettavat päivystyspotilaat Päivystysaika Päivystyspisteissä hoidettavat yleislääkärin potilaat Terveyskeskusten vuodeosastojen päivystys Kunnan muut virka-lääkärin tehtävät ja yhteistyö viranomaisten kanssa Yhteistyö ensihoitopalvelun kanssa

18 Terveyskeskusten vuodeosastojen päivystys
Terveyskeskusten vuodeosastojen päivystysaikainen lääkäripäivystys tulee suunnitella osana alueen lähipalveluiden kokonaisuutta Terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettavat potilaat on valittava siten, että kunkin potilaan tarvitseman lääkärin tutkimuksen ja hoidon sekä laboratorio- ja kuvantamispalveluiden saatavuus on riittävä Terveyskeskusten akuuttiosastojen kapasiteetti tulee olla riittävä niin, että erilaisten palveluiden piirissä olevien potilaiden (vanhainkodit, palvelutalot, kotisairaala) akuutit ongelmat voidaan hoitaa tilanteen salliessa terveyskeskusten vuodeosastolla

19 Ei virallista jakoviivaa
Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon nykyinen työnjako päivystystoiminnassa ”Harmaa alue” ESH PTH Ei virallista jakoviivaa Riippuu lääkäreiden koulutuksesta, traditioista ja resurssien sijoittelusta

20 Päivystyksen uusi työnjako
Erikoislääkäri Yleislääkäri POTILAS Hoitaja Sairaalalääkäri Erikoissairaanhoidon päivystys, jossa hoidetaan myös yleislääketieteen erikoisalan potilaita

21 Työnjako Kunkin potilasryhmän hoidossa ensisijaisena lähtökohtana on hoidon järjestäminen potilaan ennusteen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on hoito oikeaan aikaan ja tarkoituksenmukaisessa hoitopaikassa. Päivystyshoidon tarpeessa olevat potilaat hoidetaan terveysasemien päiväpäivystyksessä, jolleivät diagnostiikka ja hoito edellytä päivystyspoliklinikan käyttöä kiireellisyyden tai tarvittavien resurssien vuoksi. Alueellisessa työnjaossa huomioidaan etäisyyksien, matkaan liittyvien riskien ja osaamisen kannalta paras mahdollinen tasapaino. Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet Työryhmän raportti

22 Päivystyspoliklinikoiden toiminta
Päivystyspoliklinikat keskittyvät päivystyspotilaiden hoitoon. Muiden potilaiden hoito ja palvelut (esim. sairaslomatodistusten laatiminen) toteutetaan tarkoituksenmukaisessa muussa toimintayksikössä. Päivystyspalveluihin hakeutuvien, mutta eri syistä muualle ohjattavien potilaiden hoito turvataan. Ajanvaraustoiminnan ja jatkohoidon kehittäminen ovat avainasemassa päivystyksen sujuvuuden kannalta Päivystyspoliklinikat eivät toimi muun toiminnan varapaikkana. Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet Työryhmän raportti 22

23

24

25

26 Päivystys hakee palvelukseensa vakituisia työntekijöitä
Haemme: Päivystyksen johtajaa Päivystystyöhön koulutettuja sairaanhoitajia Eri erikoisalojen lääkäreitä vastaaman kukin oman alansa lääketieteellisestä hoidosta ja toimimaan etulinjassa ja konsultoimassa Akuuttilääketieteen erikoislääkäreitä vastaamaan päivystyksen prosesseista, verkostoista ja päivystyksen toimintamallien tutkimuksesta sekä työskentelemään etulinjassa Yleislääkäreitä vastaamaan päivystyksen lähipalveluista Eri koulutusvaiheissa olevia lääkäreitä opiskelemaan päivystystyötä vakituisten ohjaamana

27 Päivystyksen potilasturvallisuuden tavoitteet
Sallimmeko lentoliikenteessä tapahtuvaksi silloin tällöin pieniä ja joskus vakavia virhetapahtumia? Emme salli, koska seurauksena voi olla matkustajien menehtyminen. Lentoliikenteessä todella panostetaan turvallisuuteen Tavoitteena on 0 virhetapahtumaa Vaaratilanteiden raportointi ja käsittely on järjestelmällistä Sallimmeko päivystyksessä tapahtuvaksi silloin tällöin pieniä ja joskus vakavia virhetapahtumia? Emme salli, koska seurauksena voi olla potilaan menehtyminen. Päivystyksessä tavoitteeksi lentoliikenteen turvallisuustaso Vaaratilanteiden raportointi ja käsittely järjestelmälliseksi 27

28 Potilasturvallisuus kuuluu kaikille
Suomen Lääkärilehti PÄÄKIRJOITUS MINNA KAILA dosentti, lääkintöneuvos Tays, Lastenklinikka ja sosiaali- ja terveysministeriö Potilasturvallisuus kuuluu kaikille

29 PÄIVYSTYSHOIDON TARPEESSA OLEVA POTILAS: TERVETULOA PÄIVYSTYKSEEN!


Lataa ppt "Valtakunnalliset kiireellisen hoidon kriteerit Perusterveydenhuollon lääkäri hoidon portaissa Koulutuspäivät: Työkaluja perusterveydenhuollon päivystyksiin."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google