Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

W w w. h a m k. f i / s k i l l s Kysely ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjille KATSAUS TULOKSIIN Skills –seminaari 12.–13.5.2008 Tallinna.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "W w w. h a m k. f i / s k i l l s Kysely ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjille KATSAUS TULOKSIIN Skills –seminaari 12.–13.5.2008 Tallinna."— Esityksen transkriptio:

1 w w w. h a m k. f i / s k i l l s Kysely ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjille KATSAUS TULOKSIIN Skills –seminaari 12.–13.5.2008 Tallinna Skills –toiminnan vaikuttavuuskysely koulutuksen järjestäjille SKILLS – TOIMINTA NYT TULEVAISUUDESSA

2 w w w. h a m k. f i / s k i l l s  Kyselyn toteutuksesta vastasi HAMK Skills Trainers´ Academy  Kysely suunnattiin koko valtakunnan alueelle •koulutusyhtymien johtajille •oppilaitosten rehtoreille •apulaisrehtoreille, koulutusalajohtajille, kehitysjohtajille •skills-koordinaattoreille  Kysely toteutettiin Webropol –palvelun avulla huhtikuussa 2008  Vastausta pyydettiin 285 henkilöltä / vastauksia saatiin 93 kpl  Kyselyn tarkoituksena oli selvittää ammatillisen toisen asteen koulutuskentän näkemys skills-toiminnan vaikutuksista, tulevaisuuden suuntalinjoista sekä toiminnan kehittämis-, tutkimus- ja koulutustarpeista. Skills –seminaari 12.–13.5.2008 Tallinna Skills –toiminnan vaikuttavuuskysely koulutuksen järjestäjille TAUSTATIETOJA (1)

3 w w w. h a m k. f i / s k i l l s Skills –seminaari 12.–13.5.2008 Tallinna Skills –toiminnan vaikuttavuuskysely koulutuksen järjestäjille TAUSTATIETOJA (2)

4 w w w. h a m k. f i / s k i l l s Skills –seminaari 12.–13.5.2008 Tallinna Skills –toiminnan vaikuttavuuskysely koulutuksen järjestäjille TAUSTATIETOJA (3)

5 w w w. h a m k. f i / s k i l l s Skills –seminaari 12.–13.5.2008 Tallinna Skills –toiminnan vaikuttavuuskysely koulutuksen järjestäjille TAUSTATIETOJA (4) Oppilaitosten osallistuminen Skills -toimintaan%n Taitaja –kilpailujen organisointi (finaali, semifinaali, Taitaja9)67,763 Kilpailijoiden ja/tai tuomareiden lähettäminen Taitaja – kilpailuihin 90,384 WSC –valmennustoiminta ja/tai WSC –experttitoiminta61,357 Abilympics –toiminta16,115 Kansallisen kilpailutoiminnan kehittäminen54,851 Kansainvälisen kilpailutoiminnan kehittäminen34,432 Osallistuminen muulla tavoin (satunnaisesti) Skills – toimintaan 20,419 Ei osallistuta lainkaan4,34

6 w w w. h a m k. f i / s k i l l s TULOSTEN TARKASTELU Skills –seminaari 12.–13.5.2008 Tallinna Skills –toiminnan vaikuttavuuskysely koulutuksen järjestäjille

7 w w w. h a m k. f i / s k i l l s Skills –seminaari 12.–13.5.2008 Tallinna Skills –toiminnan vaikuttavuuskysely koulutuksen järjestäjille

8 w w w. h a m k. f i / s k i l l s Skills –seminaari 12.–13.5.2008 Tallinna Skills –toiminnan vaikuttavuuskysely koulutuksen järjestäjille

9 w w w. h a m k. f i / s k i l l s Mitkä ovat Skills-toiminnan painopistealueet oppilaitoksessasi nykyisin ? 1. Taitaja –toimintaan osallistuminen 2. Valmennuksen kehittäminen 3. Osallistumisen laajentaminen kaikille aloille 4. Opiskelijoiden kannustaminen kilpailutoimintaan 5. Kilpailutoiminnan hyödyntäminen opetuksen kehittämisessä 6. Osallistuminen kansainväliseen kilpailutoimintaan 7. Kilpailutoimintaan osallistumisen organisointi Skills –seminaari 12.–13.5.2008 Tallinna Skills –toiminnan vaikuttavuuskysely koulutuksen järjestäjille

10 w w w. h a m k. f i / s k i l l s Kuinka tärkeäksi tulevaisuudessa näet oppilaitoksesi opiskelijoiden menestymisen Taitajamästare –kilpailuissa? (Kaikki vastaajat) Skills –seminaari 12.–13.5.2008 Tallinna Skills –toiminnan vaikuttavuuskysely koulutuksen järjestäjille TÄYSIN MERKI TYKSETÖNTÄ -4-3-2+1+2+3+4 ERITTÄIN TÄRKEÄÄ 021311243022 KA + 2,43

11 w w w. h a m k. f i / s k i l l s Miten kilpailutoiminnan hyviä käytänteitä on hyödynnetty opetuksessa (osa 1)? - Opetus- ja näyttösuunnitelmien laatiminen ja osaamisvaatimusten määrittely työelämälähtöisempään suuntaan Kilpailutehtäviä ja arviointikriteerejä on hyödynnetty näytöissä - Kilpailutilanteet toimivat näyttötilanteina - Pedagogisen eriyttämisen väylä lahjakkaille opiskelijoille - Kehitetty erityisiä lahjakkaille opiskelijoille suunnattuja opintojaksoja - Opetusmenetelmiä on kehitetty: yrittäjämäisen oppimisen lisääntyminen -Kilpailut ovat tuoneet mukanaan ajatuksen laadukkaasta tehtävien tekemisestä, mikä on tuonut opetukseen tavoitteellisuutta Skills –seminaari 12.–13.5.2008 Tallinna Skills –toiminnan vaikuttavuuskysely koulutuksen järjestäjille

12 w w w. h a m k. f i / s k i l l s Miten kilpailutoiminnan hyviä käytänteitä on hyödynnetty opetuksessa (osa 2)? - Opettajien verkostoituminen keskenään sekä työelämään, opettajien oman osaamisen kehittyminen ja kv-valmiuksien paraneminen - Taitaja-menestystä on hyödynnetty markkinoinnissa, kilpailijat ovat esimerkkejä toisille opiskelijoille - Valmennusmenetelmiä siirretty opetukseen, Taitajakilpailuihin harjoitellaan koko luokan voimin - Kilpailut ovat hengenluojia - Hyviksi havaittujen laitteiden hankinta - Mutta myös: heikosti / ei mitenkään Skills –seminaari 12.–13.5.2008 Tallinna Skills –toiminnan vaikuttavuuskysely koulutuksen järjestäjille

13 w w w. h a m k. f i / s k i l l s Arvio oppilaitoksen rahallisesta panostuksesta Skills –toimintaan suhteessa tuloksiin (kaikki vastaajat) Skills –seminaari 12.–13.5.2008 Tallinna Skills –toiminnan vaikuttavuuskysely koulutuksen järjestäjille RAHAN TUHLAUSTA -4-3-2+1+2+3+4 ERITYISEN TULOKSEKASTA TOIMINTAA KA + 1.549

14 w w w. h a m k. f i / s k i l l s Skills –seminaari 12.–13.5.2008 Tallinna Skills –toiminnan vaikuttavuuskysely koulutuksen järjestäjille

15 w w w. h a m k. f i / s k i l l s Keskeisimmät Skills –toimintaan osallistumista estävät tekijät TOP 5 (kaikki vastaajat) Skills –seminaari 12.–13.5.2008 Tallinna Skills –toiminnan vaikuttavuuskysely koulutuksen järjestäjille OSALLISTUMISTA ESTÄVÄ TEKIJÄ%n Henkilöresurssien vähyys4340 Merkittäviä estäviä tekijöitä ei ole31,229 Opetushenkilöstön haluttomuus osallistua2927 Rahoituksen puute22,621 Tiedon puute15,114

16 w w w. h a m k. f i / s k i l l s Skills –seminaari 12.–13.5.2008 Tallinna Skills –toiminnan vaikuttavuuskysely koulutuksen järjestäjille

17 w w w. h a m k. f i / s k i l l s Keskeiset Skills -toiminnan kehittämistarpeet (1) Skills –seminaari 12.–13.5.2008 Tallinna Skills –toiminnan vaikuttavuuskysely koulutuksen järjestäjille RIITTÄVÄN RAHOITUKSEN TURVAAMINEN  Riittävän rahoituksen turvaaminen hanketoiminnalla tai muutoin  Rahoituskanavien lisääminen – elinkeinoelämä aktiivisemmin mukaan  Toisaalta Taitaja –valmennukseen halutaan lisää resursseja, toisaalta nähdään, että normaali opetus pitäisi riittää valmennukseksi  WSC –valmennuksen rahoituksen turvaaminen  Kilpailutoiminta ei saisi viedä rahaa perusopetukselta

18 w w w. h a m k. f i / s k i l l s Skills –seminaari 12.–13.5.2008 Tallinna Skills –toiminnan vaikuttavuuskysely koulutuksen järjestäjille Keskeiset Skills -toiminnan kehittämistarpeet (2) ORGANISOINTI  Pysyvämmät säännöt  Lajit tasalaatuisiksi  Toisaalta halutaan toiminnan levittämistä kaikille aloille, toisaalta halutaan välttää ”mammuttitautia”  Toiminta pitää integroida perusopetukseen  Alueellisen työelämäyhteistyön ja oppilaitosten keskeisen yhteistyön kehittäminen, Taitaja –semifinaalien kehittäminen  Tarvitaan yhteistä toimintamallia – ei saisi olla muutamien asiasta innostuneiden vastuulla  Skills –toiminta selkeämmin osaksi valtakunnallista ammatillisen koulutuksen kehittämistyötä

19 w w w. h a m k. f i / s k i l l s VALMENNUS  Valmennustoiminta tulisi tehdä näkyvämmäksi  Valmennukseen ja kilpailuihin osallistumisen kynnystä tulisi madaltaa  Uraohjaus taitajaksi – osaksi opiskelijan polkua  WSC –valmennusryhmissä pitäisi olla enemmän valmennettavia / laji Skills –seminaari 12.–13.5.2008 Tallinna Skills –toiminnan vaikuttavuuskysely koulutuksen järjestäjille Keskeiset Skills -toiminnan kehittämistarpeet (3)

20 w w w. h a m k. f i / s k i l l s AVOIMUUS, TIEDOTTAMINEN  Tiedottamista ja avoimuutta lisättävä  Kilpailutehtävät kaikkien saataville  Taitajiin tarvitaan laadunhallintajärjestelmä  Myös erityistä tukea tarvitseville on taattava mahdollisuus osallistua  Osallistumismahdollisuus yhä laajemmille joukoille Skills –seminaari 12.–13.5.2008 Tallinna Skills –toiminnan vaikuttavuuskysely koulutuksen järjestäjille

21 w w w. h a m k. f i / s k i l l s KOULUTUS  Perehdytyskoulutusta ja ammattitaitovalmentajan koulutusta tulisi tarjota yhä useammille  Koordinointia, tiedottamista koko kentälle – myös työpaikoille  Opettajien innostaminen mukaan toimintaan  Opettamisen uusien toimintamallien edistäminen  Taitaja tuomareille tarjottava nykyistä perusteellisempaa koulutusta tehtäväänsä Skills –seminaari 12.–13.5.2008 Tallinna Skills –toiminnan vaikuttavuuskysely koulutuksen järjestäjille

22 w w w. h a m k. f i / s k i l l s Skills –seminaari 12.–13.5.2008 Tallinna Skills –toiminnan vaikuttavuuskysely koulutuksen järjestäjille

23 w w w. h a m k. f i / s k i l l s Suuret kiitokset kaikille vastaajille ! Tulokset antavat hyvää pohjaa toimivalle ja tuloksekkaalle yhteistyölle. Tulokset nähtävillä lähiaikoina kokonaisuudessaan www.hamk.fi/skills Skills Trainers´ Academy Skills –seminaari 12.–13.5.2008 Tallinna Skills –toiminnan vaikuttavuuskysely koulutuksen järjestäjille


Lataa ppt "W w w. h a m k. f i / s k i l l s Kysely ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjille KATSAUS TULOKSIIN Skills –seminaari 12.–13.5.2008 Tallinna."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google