Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kymenlaakson maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman tavoitteet 2011-2012 1.Rakenteellisen muutoksen kääntäminen mahdollisuudeksi ja uudeksi osaamiseksi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kymenlaakson maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman tavoitteet 2011-2012 1.Rakenteellisen muutoksen kääntäminen mahdollisuudeksi ja uudeksi osaamiseksi."— Esityksen transkriptio:

1 Kymenlaakson maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman tavoitteet 2011-2012 1.Rakenteellisen muutoksen kääntäminen mahdollisuudeksi ja uudeksi osaamiseksi 2.Elinkeinorakenteen uudistaminen ja monipuolistaminen luomaan uusia ja vahvistamaan olemassaolevia työpaikkoja 3.Ilmastonmuutoksen ja ekotehokkuuden huomiointi kaikessa maakunnan kehittämisessä 4.Väyliin ja logistisiin solmukohtiin liittyvien pullonkaulojen poistaminen 5.Vetovoimaisuuden vahvistaminen 6.Lisäarvoa synnyttävä yhteistyö Etelä-Karjalan ja muiden Etelä- Suomen maa-kuntien kanssa 7.Maakuntaohjelman vaikuttavuuden parantaminen ja rakenteellinen uudistaminen

2 Kaakkois-Suomen yhteiset kärkihankkeet - metsäklusterin uudistaminen - puhtaan energia- ja ympäristöteknologian kehittäminen - ICT-liiketoiminnan ja sisältötuotannon kehittäminen - logistiikan ja infrastruktuurin vahvistaminen - Venäjä-yhteistyön vahvistaminen - osaamis- ja koulutusrakenteiden uudistaminen

3 Toimintalinja 1 Yritystoiminnan kehittäminen Keskeiset hankkeet ja/tai hankekokonaisuudet 2011-2012 Rakenteellisen muutoksen tuki (neuvottelukysymys = alueen ja keskushallinnon strategianeuvottelu 24.-25.11.2010) Metsäklusterin uudistaminen: - BIOTULI (Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan yhteinen hanke) - Green Campus (Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan yhteinen hanke) - WoodInno Puhtaan energia- ja ympäristöteknologian kehittäminen: - Kaakosta Voimaa (Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan yhteinen hanke) - Kymi Ring (neuvottelukysymys) ICT-liiketoiminnan ja sisältötuotannon kehittäminen: - KEKSI (Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan yhteinen hanke) - Venäjä-yhteistyön vahvistaminen mm. matkailun ja logistiikan alalla Matkailun kehittäminen: - Tuotteistetuilla ohjelmapalveluilla matkailu ympärivuotiseksi (yhteishanke) - Valitse Kymi

4 Toimintalinja 2 Osaamisen kehittäminen Keskeiset hankkeet ja/tai hankekokonaisuudet 2011-2012 Osaamis- ja koulutusrakenteiden uudistaminen: - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluverkoston rakenteellinen uudistus (yhteishanke) Energia ja ympäristöosaamisen kehittäminen: - Biohybridi - Wind Energy Lab Peliklusterin kehittäminen: - Gamedu - AuReStudio Turvallisuusalan kehittäminen: - Teknologiakeskuksen perustaminen Iittiin Kymiring (neuvottelukysymys) Palvelualojen kehittäminen: - Kansainvälistymiseen liittyvät projektit kuten SEFGO (Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan yhteinen hanke)

5 Toimintalinja 3 Aluerakenne, infrastruktuuri ja ympäristö Keskeiset hankkeet ja/tai hankekokonaisuudet 2011-2012 Päätieverkon kehittäminen: - E18 Koskenkylä-Kotka - E18 Haminan ohitus Päätieverkon pahimpien ongelmakohtien parantaminen: - vt 6 Tervaskankaan liittymä (kauppakeskuksen liikennejärjestelyt) - vt15 Jyrään liittymä -vt 6 Utti-Metson liittymä (pohjavesialueen suojaus) Rataverkon kehittäminen: - Kotolahden ratapiha - Kouvola – Kuusankoski päällysrakenteen uusiminen Vesiväylien kehittäminen: - Heinola-Kouvola vesiväylän parantaminen/Kimolan kanava - Haapasaaren yhteysalusliikenteen laituri

6 Toimintalinja 3 Aluerakenne, infrastruktuuri ja ympäristö Keskeiset hankkeet ja/tai hankekokonaisuudet 2011-2012 Logistisen toimintaympäristön tehokkaampi käyttö - Henkilö- ja tavaraliikenteen eriyttäminen Vaalimaalla - Vaalimaan rekkaparkki Logistiikka-alueiden kehittäminen ja markkinointi - suunnitteilla yhteisiä projekteja Etelä-Karjalan kanssa - Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen ELLO - Straightway challenge Satamasidonnaisen logistiikan kehittäminen ja liikenteen sujuvuuden lisääminen älykkään liikenteen keinoin - Mobile Port – MOPO –hankkeen pilottiprojektien toteuttaminen - Mobile Port/ kuivasatama toimintamallin kehittäminen

7 Toimintalinja 3 Aluerakenne, infrastruktuuri ja ympäristö Keskeiset hankkeet ja/tai hankekokonaisuudet 2011-2012 Merenkulun turvallisuuden parantaminen: -Rescop - Competitive Advantage by Safety (CAFE) Ekotehokkuuden kehittäminen: -EkoKymenlaakso Virkistysalueyhdistyksen toiminnan käynnistäminen: - Virkistysalueyhdistykseen palkataan asiamies ja yhdistyksen toiminta tuetaan kehittämishankkeen turvin. Hanketoiminta painottuu alkuvaiheessa yhdistystoiminnan käynnistämiseen ja vakiinnuttamiseen, virkistysalueiden kehittämis- ja huoltotoimintaan sekä tiedottamiseen. Yhdistyksen strategisista linjauksista sekä toiminnan painopisteistä sovitaan tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa. Kulttuurimatkailun edistäminen: - Kymi Sinfoniettan kansainvälisen ulottuvuuden kehittäminen - Sotilashistoria alueellisen identiteetin vahvistajana Luontomatkailun kehittäminen: -Itäisen Suomenlahden ja Pohjois-Kymenlaakson kulttuuri- ja luontokohteiden kunnostaminen - Kalastusmatkailun kehittäminen

8 Toimintalinja 4 Vetovoimainen Kymenlaakso Keskeiset hankkeet ja/tai hankekokonaisuudet 2011-2012 - Kymijoen rantojen virkistys- ja matkailukäytön kehittäminen - Kotkan-Haminan seutusuunnittelun uuden toimintamallin luominen - laajakaista kaikille 2015 –hankkeen toteuttaminen Iitissä, Kouvolassa, Miehikkälässä ja Virolahdella - nopeiden 100 Mb/s –yhteyksien aikaan saamisen edistäminen/ Sadan megan maakunta-hanke


Lataa ppt "Kymenlaakson maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman tavoitteet 2011-2012 1.Rakenteellisen muutoksen kääntäminen mahdollisuudeksi ja uudeksi osaamiseksi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google