Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Apuverbien tehtävä on auttaa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Apuverbien tehtävä on auttaa"— Esityksen transkriptio:

1 Apuverbien tehtävä on auttaa
Apuverbit toimivat rakennuspalikoina erilaisissa verbirakenteissa. I must stay at home tonight. I don’t want to upset my parents any further. Niiden paikka lauseessa ilmaisee, onko kyseessä kysymys vai väite. Do you get along with your parents? Is your Dad angry with you? Not-sanan lyhenne n’t liitetään aina apuverbiin

2 Kahdenlaisia apuverbejä
Taipumattomat (=modaaliset) apuverbit esiintyvät verbirakenteissa vain pääverbin kanssa. I can’t call you because Mom may hear me. BE, HAVE ja DO taipuvat persoonissa ja aikamuodoissa. Ne voivat toimia myös pääverbinä. I am very upset! I once had a dog.

3 Modaalisilla apuverbeillä ei ole kaikkia muotoja
will would shall should ought to can could may might must

4 Be ja have taipuvat kaikissa aikamuodoissa ja persoonissa
am, are, is was, were has been, have been had been will be would be would have been should be … has, have had has had, have had had had will have would have would have had should have …

5 Kiertoilmaisut Koska can ja may verbeillä on vain kaksi muotoa (could ja might) ja must verbillä vain yksi muoto, on muut muodot ilmaistava muilla keinoin. Be able to (=kyetä, pystyä, osata) Myös: manage to, know how to ym. Be allowed to (=saada lupa) Myös: be permitted to Have to (=pitää, täytyä) Myös: need to, be forced to, be compelled to, be obliged to

6 CAN eri merkityksiä: Osata, voida, kyetä, pystyä
I can’t call you until I get my new mobile.  I won’t be able to call you… 2) Saada lupa I can’t go out tonight, because I’m grounded.  I’m not allowed to go out… 3) Olla mahdollista You can’t be serious!

7 MAY eri merkityksiä: Saada lupa
May I answer the phone, please? (lupa läsnäolijoilta) Is it allowed to use a mobile here? (yleiset säännöt) 2) Saattaa, ehkä I may be a bit late. I might pop in for a while. Huom! Maybe = ehkä (may + be yhteen!)

8 MUST eri merkityksiä Pitää, täytyä, olla pakko
I must go now. I have to be back by eight. Varmaankin You must be fed up with your parents! Huom! Mustn’t = ei saa Don’t have to = ei tarvitse

9 Be able to / Be allowed to + verbin perusmuoto
BE taipuu, muut osat pysyvät samoina am/are/is was/were have been / has been + ALLOWED TO / had been ABLE TO + infinitiivi will be… I haven’t been able to sleep lately. I will be allowed to stay out until eleven on Fridays.

10 Have to HAVE taipuu, to + verbin perusmuoto pysyy samana. have / has
had have had / has had + TO + infinitiivi had had will have… Did you have to please your elders when you were young? I had to buy another ticket for my little sister.


Lataa ppt "Apuverbien tehtävä on auttaa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google