Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vuosiraportti 2005 Euroopan huumeongelman tilanteesta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vuosiraportti 2005 Euroopan huumeongelman tilanteesta"— Esityksen transkriptio:

1 Vuosiraportti 2005 Euroopan huumeongelman tilanteesta
This PowerPoint presentation is based on six news releases prepared for the launch of the 2005 Annual report. The speaker is advised to be fully familiar with these releases before delivering this presentation. News releases Nos 9–13, as well as this presentation, are under embargo until the launch of the report 10H00 CET (Brussels time), 24 November 2005. News releases (Online in 22 languages) No 8/2005 – Latest on the drug problem across Europe ‘2005 Annual report from the EU drugs agency’ No 9/2005 – Cocaine, amphetamines, ecstasy and cannabis: Latest trends ‘Cocaine becoming stimulant drug of choice for many young Europeans’ No 10/2005 – Infectious diseases, problem drug use and drug-related deaths ‘Heterosexual transmission overtakes injecting drug use as route of new AIDS cases’ No 11/2005 – Over half a million Europeans now receive substitution treatment ‘Major increase in services for opiate dependence, but availability still uneven’ * No 12/2005 – New developments in drug policy and law ‘Growing concern over impact of drug use on our communities’ * No 13/2005 – Annual report 2005: Focus on crime and prison ‘Most EU countries report increases in drug law offences’ * * Includes Selected issue Nimi, paikka, päivämäärä ja aika

2 Viimeisimmät tiedot Euroopan huumeongelmasta
Katsaus huumeilmiöön 29 Euroopan maassa Tiedot ja analyysit: koko Euroopassa ja maittain Viimeisimmät suuntaukset ja toimenpiteet Erityiskysymykset: Huumeisiin liittyvät julkiset häiriöt Vankilarangaistuksen vaihtoehdot Buprenorfiini See news release No 8/2005

3 Monikielinen, huippulaatuinen tietopaketti
Vuosiraportti 2005 painettuna ja online-muodossa 22 kielellä Lisää online-aineistoa englanniksi: erityiskysymykset tilastotiedote Reitoxin kansalliset raportit See news release No 8/2005

4 Otsikot 2005 Osa I This first section presents the latest news on the different drugs, as well as on infectious diseases and drug-related deaths

5 Otsikot 2005 Kokaiinista on tulossa monien nuorten eurooppalaisten suosima stimulantti osassa Eurooppaa Amfetamiinien ja ekstaasin käytössä kasvusuuntaus Kannabis on edelleen Euroopan suosituin huume – kokonaistilanne tasoittuu kansallisten erojen kavetessa EU:ssa jopa 2 miljoonaa huumeiden ongelmakäyttäjää Huumeiden sekakäyttö keskeistä EU:n huumeilmiössä See news release No 9/2005 and No 10/2005

6 Otsikot 2005 (jatkoa) Heteroseksi tartuntatapana ohittaa huumeiden pistoskäytön uusien AIDS-tapausten syynä HIV:n esiintyvyys yleensä alhainen huumeiden pistoskäyttäjillä Hepatiitti B ja C yhä huomattavia taudin syitä huumeiden pistoskäyttäjillä Yliannostus pääasiallinen kuolinsyy opiaattien käyttäjillä, mutta nuorten kuolemat vähenemässä See news release No 10/2005

7 Kokaiini – monien nuorten eurooppalaisten suosima stimulantti osissa Eurooppaa
Kokaiini: nyt merkittävässä asemassa EU:n huumetilanteessa Huumeiden laittoman kaupan ja käytön indikaattorit osoittavat kokaiinin tuonnin ja käytön lisääntyvän Edelleen suuria eroja maiden välillä Vuosina 2002 ja 2003 EU:ssa takavarikoidun kokaiinin määrä lähes kaksinkertaistui (47 tonnista yli 90 tonniin) See news release No 9/2005

8 Kokaiinia koskevia tietoja ja lukuja
Noin 9 milj. eurooppalaista on kokeillut kokaiinia joskus elämässään (3 % aikuisista) 3 - 3,5 milj. todennäköisesti kokeillut sitä viimeksi kuluneen vuoden aikana (1 % kaikista aikuisista) Noin 1,5 milj. luokitellaan nykykäyttäjiksi (käyttöä edeltävän kuukauden aikana) (0,5 % kaikista aikuisista) 1 % - 11,6 % nuorista aikuisista on kokeillut kokaiinia. Käyttäjinä lähinnä nuoret kaupunkilaismiehet See news release No 9/2005

9 Kokaiinia koskevia tietoja ja lukuja (jatkoa)
Eniten viimeaikaista käyttöä nuorilla aikuisilla esiintyy Espanjassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (yli 4 %, kuten USA:ssa) EU:ssa noin 10 % huumeongelmia koskevasta hoidon tarpeesta liittyy kokaiininkäyttöön ‘Ratkaiseva rooli’ huumekuolemista noin 10 %:ssa, mutta pelkän kokaiininkäytön aiheuttamat kuolemat harvinaisia Uusi huolenaihe: yhteydet sydän- ja verisuoniongelmiin Crack-kokaiini rajoittuu muutamaan suureen kaupunkiin (Alankomaat, Yhdistynyt kuningaskunta) See news release No 9/2005

10 Nuorten aikuisten (15–34 -v
Nuorten aikuisten (15–34 -v.) viimeaikainen (viimeisen vuoden aikainen) kokaiinin käyttö Source: 2005 Annual report, Commentary

11 Muut stimulantit – kehityksen pääsuuntaukset
Kasvusuuntaus amfetamiinin ja ekstaasin käytössä useimmissa EU-maissa (nuoret aikuiset) Viimeaikainen amfetamiinin käyttö (nuorten aikuisten osalta) yleisintä Tanskassa, Virossa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (+/-3%). Yhdistynyt kuningaskunta ainoa EU-maa, jossa viimeaikaisen käytön taso on merkittävästi laskenut Viimeaikainen ekstaasin käyttö (nuorten aikuisten osalta) yleisintä Virossa, Espanjassa, Tsekin tasavallassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tilanne vakiintunut Saksassa, Kreikassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa See news release No 9/2005

12 Muut stimulantit (jatkoa)
Eurooppa yhä ekstaasin tuotannon huomattava keskus, mutta tuotanto leviää muualle maailmaan Maailmanlaajuisesti amfetamiinin tuotanto ja takavarikot edelleen keskittyneet Eurooppaan Metamfetamiinin käyttö kasvava ongelma Afrikassa, Aasiassa, Australiassa, Uudessa Seelannissa ja USA:ssa. Merkittävää käyttöä EU:ssa lähinnä Tsekin tasavallassa “Huumesienen” kokeilu nykyään suhteellisen yleistä (15–16-vuotiaat) See news release No 9/2005

13 Amfetamiinin ja ekstaasin viimeaikaisen (vuoden aikaisen) käytön suuntauksia nuorilla aikuisilla (15–34-vuotiaat) 2005 Annual report, Chapter 4, Figures 8 and 9

14 Kannabis yhä EU:n suosituin huume
Yli 62 miljoonaa eurooppalaista on kokeillut kannabista (yli 20 % kaikista aikuisista) Noin 20 miljoonaa on käyttänyt sitä viimeksi kuluneena vuotena (yli 6 % kaikista aikuisista) Noin 9,5 miljoonaa nykykäyttäjää (melkein 4 % kaikista aikuisista) Noin 3 miljoonan nuoren aikuisen, useimmassa tapauksessa miehen, arvioidaan käyttävän sitä päivittäin tai melkein päivittäin See news release No 9/2005

15 Kannabis – kansalliset erot pieniä
Huumeiden käytön tiedot eurooppalaisista ESPAD-koululaistutkimuksista (15–16-vuotiaat) vuosina 1995 ja 2003 1995 (kannabiksen käyttö joskus elämän aikana): suuret erot maiden välillä (Yhd. kuningask. 41 %, Irlanti 37 %, mutta useimmissa maissa alle 10 %) 2003: yhdeksän EU-maata arvioi yli 20 %:n käyttäneen kannabista joskus elämänsä aikana ESPADin ja muiden tutkimusten tiedot osoittavat erojen tasaantuvan. Kasvu selvintä Keski- ja Itä-Euroopan maihin kuuluvissa uusissa EU-maissa See news release No 9/2005

16 Nuorten aikuisten (15-34-v
Nuorten aikuisten (15-34-v.) kannabiksen viimeaikaisen (viimeisen vuoden aikaisen) käytön kehityssuuntauksia 2005 Annual report, Chapter 3, Figure 4 Some convergence between countries also among young adults (15-34 years)

17 EU:ssa jopa 2 miljoonaa huumeiden ongelmakäyttäjää
Huumeiden ongelmakäyttäjiä 1,2 – 2,1 miljoonaa, joista – 1,3 miljoonaa pistoskäyttäjiä Esiintyvyysarviot 90-luvun puolivälistä/lopulta lähtien osoittavat huumeiden ongelmakäyttäjien määrän lisääntyneen jonkin verran Tanskassa, Itävallassa, Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa Vakiintumista tai vähenemistä Tsekin tasavallassa, Saksassa, Kreikassa ja Irlannissa Muualla ei selviä päätelmiä suuntauksista See news release No 10/2005

18 Huumeiden ongelmakäyttö (jatkoa)
Uusien heroiininkäyttäjien määrä on laskenut mahdollisesti koko Euroopassa (huippu useimmissa maissa 90-luvun alussa) Pistoskäyttäjien osuus hoidossa olevista heroiinin käyttäjistä vähentynyt useissa maissa Tanskassa, Kreikassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa alle 50 % huumehoitoon tulevista uusista opiaattien käyttäjistä ilmoittaa aineen käyttötavaksi pistämisen See news release No 10/2005

19 Huumeiden sekakäyttö Nykyään EU:n huumeilmiön keskeinen piirre
Ainekohtaiset analyysit eivät ole enää realistisia Huumeidenkäytön kansanterveysvaikutuksia analysoitaessa on nykyään otettava huomioon psykoaktiivisten aineiden, myös alkoholin ja tupakan, sekakäytön monimutkainen kokonaisuus See news release No 9/2005

20 Heteroseksi tartuntatapana ohittaa huumeiden pistoskäytön uusien AIDS-tapausten syynä
Useimmat uudet AIDS-tapaukset EU:ssa ennen vuotta 2001 johtuivat pistoskäytöstä; heteroseksi tartuntatapana alkaa olla nykyään yleisempi syy Miksi? HIV-positiiviset pistoskäyttäjät saavat helpommin HAART-hoitoa. Yli 75 % HAART-hoitoa tarvitsevista pääsee nykyään siihen suurimmassa osassa Länsi-Eurooppaa Pistoskäyttäjien pääsy hoitopalveluihin ja haittoja vähentäviin palveluihin on parantunut; pistoskäyttö on jonkin verran vähentynyt See news release No 10/2005

21 AIDS-tapaukset tartuntatapojen ja diagnoosivuoden mukaan (1987–2003) mukautettuna ilmoitusviiveisiin, EU 2005 Statistical bulletin – Figure INF-2

22 HIV:n esiintyvyys yleensä alhainen huumeiden pistoskäyttäjillä
HIV-infektion esiintyvyys pistoskäyttäjillä on alhainen useimmissa EU-maissa ja jäsenehdokasmaissa Tartuntoja 1 %:lla tai alle pistoskäyttäjistä Tsekin tasavallassa, Kreikassa, Unkarissa, Sloveniassa, Slovakiassa, Suomessa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Bulgariassa ja Romaniassa Suurempia osuuksia (+/- 10 %) Virossa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Latviassa, Alankomaissa, Puolassa ja Portugalissa Hepatiitti B ja C yhä merkittäviä taudin syitä pistoskäyttäjillä Euroopassa See news release No 10/2005

23 Yliannostus opiaattien käyttäjien tärkein kuolemansyy, mutta nuorten kuolemien määrä laskussa
Yliannostuskuolemien osuus alle 25-vuotiailla on alempi kuin vuosikymmen sitten useimmissa EU:n vanhassa 15 jäsenmaassa, mikä näyttäisi osoittavan nuorten huumeriippuvaisten ja pistoskäyttäjien määrän laskeneen Tilanne on erilainen uusissa EU-maissa ja jäsenehdokasmaissa, joissa alle 25-vuotiaiden kuolemat lisääntyivät 90-luvun puolivälistä vuoteen 2002 Vanhoista EU:n 15 jäsenmaista ja Norjasta ilmoitettujen huumekuolemien kokonaismäärä laski tapauksesta vuonna 2001 noin 15 %:lla eli tapaukseen vuonna 2002 EU:ssa huumekuolemien määrä on edelleen historiallisen korkealla tasolla, mutta on merkkejä siitä, että huippu ollaan ohittamassa See news release No 10/2005

24 Äkillisten huumekuolemien pitkän aikavälin kehityssuuntaus EU:ssa 1985–2003
2005 Statistical bulletin – Figure DRD-G8

25 Otsikot 2005 Osa II This second section presents selected findings in the areas of treatment, policy and law

26 Otsikot 2005 Yli puoli miljoonaa eurooppalaista saa nykyään korvaushoitoa. Buprenorfiinin käyttö yleistynyt Muiden huumeongelmien hoito vähäisempää Huoli huumeidenkäytön yhteisöllisistä vaikutuksesta Huumelakien rikkominen yleistynyt useimmissa EU-maissa Maat käyttävät hoitoa vankilan vaihtoehtona See news release No 11/2005; No 12/2005; No 13/2005

27 Yli puoli miljoonaa eurooppalaista saa nykyään korvaushoitoa
Opiaattiriippuvuuspalvelut lisääntyneet huomattavasti (seitsenkertaisesti viime vuosikymmenen aikana) +/ asiakasta saa korvaushoitoa 28 maassa (25 EU-jäsenmaata, Norja, Bulgaria, Romania) Saatavuudessa yhä merkittäviä eroja Euroopassa, varsinkin 15 vanhan EU:n jäsenmaan ja uusien sekä tulevien EU-maiden välillä Euroopan korvaushoidossa olevista asiakkaista 10 uuden EU-maan, Bulgarian ja Romanian osuus on yhteensä vain vähän yli 1 % See news release No 11/2005

28 Buprenorfiini, yhä yleisempi hoitovaihtoehto
Noin 80 % korvaushoidossa olevista saa metadonia Hoitovaihtoehtojen määrä on nykyään suurempi. Lähes 20 % korvaushoitoasiakkaista saa nykyään buprenorfiinia Vuoden 2004 loppuun mennessä kaikki EU:n 15 vanhaa jäsenmaata ilmoitti buprenorfiinihoidon käytöstä jonkin verran tai vähäisessä määrin Uusista EU:n 10 jäsenmaasta se on yleistä vain Tsekin tasavallassa See news release No 11/2005

29 Huumeongelmia hoidetaan yhä rajallisesti
Vaikka opiaattiriippuvuuden korvaushoito on lisääntynyt, muunlaisen huumeidenkäytön hoito on edelleen vähäistä Kokaiiniongelmaisten hoitovaihtoehdot ovat yleensä huonosti kehittyneitä Harvat maat tarjoavat kannabiksen ongelmakäyttäjille suunniteltuja erityispalveluja huolimatta hoidon tarpeen kasvusta Lisäinvestointeja tarvitaan varmistamaan hoitovaihtoehtojen saanti kaikille niitä tarvitseville riippumatta siitä, missä he asuvat ja mitä huumeita he käyttävät See news release No 11/2005

30 Huumeidenkäytön yhteisölliset vaikutukset
Uusi kehityssuuntaus: huumekontrollipolitiikka keskittyy huumeisiin liittyvään käyttäytymiseen, joka vaikuttaa kielteisesti koko yhteisöön Julkinen häiriö (haitta): uusi yläkäsite, joka kattaa antisosiaalisen käyttäytymisen, toiminnan ja häiriöt (esim. julkinen huumeiden käyttö, katukauppa) Huumeisiin liittyvien julkisten häiriöiden vähentäminen on nykyään tärkeä kansallisen huumepolitiikan tavoite 5 maassa. Muut käsittelevät näitä ongelmia turvallisuuden tai yleisen järjestyksen piirissä Muut toimenpiteet: huumeisiin liittyvät julkiset häiriöt kieltävät lait, paikallinen valvonta jne. See news release No 12/2005

31 Huumelakien rikkominen lisääntynyt useimmissa EU-maissa
Huumelakien rikkominen (‘huumerikokset’) – kasvava kehityssuuntaus 20 maassa (1998–2003) Suurimman osan huumerikoksista muodostavat huumeiden käyttö tai hallussapito (henkilökohtainen käyttö) Kokaiiniin liittyvien huumerikosten osuus kasvoi yleisesti (1998–2003), mutta kannabis on yhä useimmin mainittu huume useimmissa EU-maissa Heroiiniin liittyvät rikokset vähenivät kaikissa asiasta raportoineissa maissa (1998–2003), paitsi Itävallassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa See news release No 13/2005

32 Maat valitsevat hoidon vankilatuomion vaihtoehtona
Monille huumeiden ongelmakäyttäjille vankila voi olla erityisen haitallinen ympäristö Laaja poliittinen yksimielisyys vallitsee rikoksia tehneiden huumeidenkäyttäjien toimittamisesta hoitoon vankilan sijasta Vankilat ovat liian täynnä – hoito voi olla kustannustehokkaampi vaihtoehto EU:n uudessa huumetoimintasuunnitelmassa 2005–2008 jäsenvaltioille esitetään toivomus tehostaa vankiloiden käyttöä ja kehittää niille vaihtoehtoja huumerikoksia tehneitä huumeenkäyttäjiä varten See news release No 13/2005

33 Päättäjät tukevat tiedonkeruuta
EMCDDA on työskennellyt EU:n jäsenvaltioiden kanssa yli vuosikymmenen luodakseen kattavan kuvan Euroopan huumeilmiöstä Vuosiraportin 2005 tietojen määrä ja laatu osoittavat päättäjien sitoutumista tiedonkeruuprosessin tukemiseen koko EU:ssa Vahva yksimielisyys vallitsee tarpeesta perustaa toimenpiteet huumetilanteen vankkaan tuntemukseen ja yhteisesti jaettuun kokemukseen hyvistä alan toimintakäytännöistä. EU:n uusi huumestrategia ja –toimintasuunnitelma sisältävät nämä pyrkimykset See 2005 Annual report, Foreword


Lataa ppt "Vuosiraportti 2005 Euroopan huumeongelman tilanteesta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google