Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Nopeuden säätely ja automaattivalvonta Olli Hintikka Liikenne- ja viestintäministeriö 15.3.2001.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Nopeuden säätely ja automaattivalvonta Olli Hintikka Liikenne- ja viestintäministeriö 15.3.2001."— Esityksen transkriptio:

1 Nopeuden säätely ja automaattivalvonta Olli Hintikka Liikenne- ja viestintäministeriö 15.3.2001

2 LVM / 12.12.2000/ 2 Nopeusrajoitusjärjestelmän ongelmia •Taajamissa •Nopeusrajoituksia ei noudateta •Nopeusrajoitusjärjestelmä on liian monimutkainen •Jollakin tiellä voi olla voimassa taajamien yleisrajoitus, alueellinen rajoitus tai tiekohtainen rajoitus •Siirryttäessä tieltä toiselle tulee voimaan jokin toinen rajoitus ilman, että sitä on erikseen osoitettu uudella liikennemerkillä

3 LVM / 12.12.2000/ 3 Nopeusrajoitusjärjestelmän ongelmia •Taajamien ulkopuolella •Nopeusrajoituksia ei noudateta •Nopeusrajoitukset eivät ota huomioon keli- ja sääolosuhteita •Huonoissa olosuhteissa rajoitukset voivat olla liian korkeita

4 LVM / 12.12.2000/ 4 Nopeusrajoitusjärjestelmän ongelmia •Liikennemerkillä osoitettu nopeusrajoitus “vetää puoleensa” •Rajoitusta korkeammat nopeudet laskevat •Rajoitusta alemmat nopeudet nousevat •Hajonta pienenee »Huonoissa olosuhteissa rajoitukset voivat olla liian korkeita

5 LVM / 12.12.2000/ 5 Kokemuksia muuttuvista nopeusrajoituksista • Autoilijat eivät noudata riittävässä määrin • Ovat hyvin kalliita • Laitteet kalliita • Suurimmat kustannukset muodostuvat liikenteen ohjauskeskuksen ylläpidosta • Edellä esitetyistä syistä eivät ole toistaiseksi olleet yhteiskuntataloudellisesti kannattavia » Järjestelmän rakentamisesta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset tulisi saada alas

6 LVM / 12.12.2000/ 6 Nopeuden säätely ja automaattivalvonta •Nopeuden säätely •ISA (Intelligent Speed Adaptation) •WISA (Weather related Intelligent Speed Adaptation) •Automaattivalvonta •Nopeusrajoitusten noudattamisen valvonta •Liikennevalojen noudattamisen valvonta

7 LVM / 12.12.2000/ 7 Nopeuden säätely •Informoiva •Informoi kuljettajaa kulloinkin voimassaolevasta nopeusrajoituksesta •Palautetta antava •Varoittaa kuljettajaa nopeusrajoituksen ylittämisestä •Taltioiva •Taltioi nopeusrajoituksen ylitykset •Pakottava •Estää ylinopeudella ajon

8 LVM / 12.12.2000/ 8 Automaattivalvonta •”Selvitetään mahdollisuudet ottaa käyt- töön kunnallinen nopeusvalvonta täyden- tämään poliisin valvontaa” (kohta 13) •”Laajennetaan automaattista nopeuden valvontaa pääteillä siten, että ainakin 800 km päätieverkosta on valvonnan piirissä” (kohta 24) VN:n periaatepäätös 18.01.2001

9 LVM / 12.12.2000/ 9 Teknologian oikea hyödyntäminen ”Huolehditaan siitä, etteivät uudet tekniset järjestelmät ja laitteet kasvata liikenteen onnettomuusriskejä ja että turvallisuuden vaatimukset kaikilta osin täyttyvät ennen kuin niitä otetaan yleiseen käyttöön. Tämä edellyttää panostamista tutkimustoimin- taan, lainsäädäntöön ja muuhun säätelyyn sekä standardisoinnin kehittämistä”(k.3) VN:n periaatepäätös 18.01.2001

10 LVM / 12.12.2000/ 10 Teknologian oikea hyödyntäminen ”Kehitetään hyväksymismenettely ajoneuvoihin sijoitettaville ja niissä käytettäville telemaattisille järjestelmille, laitteistoille ja palveluille. Valmistellaan lainsäädäntö matkapuhelimien käytön kieltämiseksi ilman hands free-laitteistoa ja säännellään myös kuljettajien muiden telemaattisten laitteiden käyttöä ajon aikana” (kohta 17). VN:n periaatepäätös 18.01.2001


Lataa ppt "Nopeuden säätely ja automaattivalvonta Olli Hintikka Liikenne- ja viestintäministeriö 15.3.2001."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google