Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Olio-mallinnus Tietojärjestelmien suunnittelu KYAMK, Liiketalous, Kouvola Jarkko Ansamäki, 2002.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Olio-mallinnus Tietojärjestelmien suunnittelu KYAMK, Liiketalous, Kouvola Jarkko Ansamäki, 2002."— Esityksen transkriptio:

1 Olio-mallinnus Tietojärjestelmien suunnittelu KYAMK, Liiketalous, Kouvola Jarkko Ansamäki, 2002

2 Olio-ohjelmointi  Perinteiset lähestymistavat  Toimintokeskeinen  Tietokeskeinen  Oliokeskeinen lähestymistapa  Tiedot ja toiminnot yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi, olioksi.  Keskeisessä asemassa ylläpidettävyys ja uudelleenkäytettävyys.

3 Olio  Aluksi määritellään jokin rakenne jota luotavat oliot noudattavat. Usein tätä rakennetta kutsutaan luokaksi (class).  Esimerkkejä luokista ja olioista:  Kissa -Karvinen  Asiakas-Matti_Meikäläinen  TYÖTK-Heikkinen_Kaija  Luku-Palkka

4 Olioajattelu  Kootaan yhteen liittyvistä tiedoista ja funktioista yhtenäisiä kokonaisuuksia, luokkia.  Luokkiin voi sitten luoda olioita, joilla on luokassa määritellyt tiedot ja funktiot.  Tiedot pyritään pitämään piilossa niin, että vain olio itse voi omilla funktioillaan (palveluillaan) vaikuttamaan niihin.

5 Tiedon piilotus  Kuvissa keltaisella merkityt tiedot ovat ikään kuin piilossa olioiden sisällä; niihin pääsee käsiksi vain olion tarjoamien palveluiden (funktioiden) kautta.  Information hiding

6 Olioiden käyttö  Tiedon piilotuksella pyritään estämään väärinkäytökset.  Oliosta täytyy tietää sen käyttötarkoitus ja ulkoinen rajapinta, jotta sitä voi käyttää.  Ulkoinen rajapinta = olion tarjoamat palvelut (+ mahdolliset julkiset tietojäsenet).

7 Perintä  Olioluokkia on myös mahdollista periyttää aiemmista luokista niin, että periytetty luokka saa perityn luokan ominaisuuksista osan tai kaikki.  Esimerkki MFC:n luokkahierarkiasta:  CObject  CCmdTarget  CWnd  CDialog

8 Esimerkkejä perinnästä

9 Esimerkkinä Asiakas-luokka  Tarvittavia tietoja esimerkiksi:  asiakasnumero  nimi ja osoitetiedot, puhelinnumero  bonuskertymä?  Tarvittavia palveluja esimerkiksi:  Tietojen syöttö  Tietojen tulostus  Tietojen muutto, kopiointi, …?

10 Olioiden kommunikointi  Oliot suorittavat palveluita saamiensa funktiokutsujen (palvelupyyntöjen, viestien) perusteella.  Esimerkiksi:  Karvinen.Vanhene(1 vuosi);  Heikkinen_Kaija.Aseta(o-o arvosana, 5);

11 Analyysi  Ymmärryksen hankkimista ongelma-alueesta.  Keskitytään olennaisiin kohtiin  Ongelmakenttä analyytikolle usein vieras  Kiire.  Tarvitaan yhteinen kieli kaikkien osallisten kesken.  Löydettävä ongelmakohtia joita alueen asiantuntijatkaan eivät ole huomanneet.  Muuttuvat vaatimukset.  Uudelleenkäytettävyys.

12 Keinoja monimutkaisuuden hallintaan  Abstraktio  Tiedon piilotus  Perintä  Assosiointi  Viestien käyttö tiedonvälityksessä  Erilaiset organisointimenetelmät  Mittakaavojen käyttö  Käyttäytymismallit

13 Olioanalyysi  Etsitään luokat ja oliot  Tunnistetaan rakenteet  Perintä ja osista kokonaisuus.  Tunnistetaan aihekokonaisuudet.  Määritellään tietojäsenet.  Määritellään palvelut.  Piirretään malli käyttäen sovittuja merkintöjä.

14

15 Oliosuunnittelu  Kun analyysi vain kuvaa ongelmakenttää luokkien ja olioiden avulla, niin suunnittelu jatkaa tätä mallia ottaen huomioon tarpeet, havaitut puutteet,...

16 Tietojärjestelmien suunnitteluun liittyvä mallinnus  Monimutkaista ja –muotoista.  Kaivataan selkeyttä ja yhteisiä menetelmiä.  UML on olio-pohjaiseen suunnittelutyöhön tarkoitettu kuvaustapojen ja kielten standardi.  Saanut paljon suosiota ja tukijoita.

17 UML verkossa  Kaikkea mahdollista UML-asiaa:  http://www.omg.org/uml/ http://www.omg.org/uml/  Muutamia (shareware, try out) UML- sovelluksia:  http://argouml.tigris.org/ http://argouml.tigris.org/  http://www.objectdomain.com/ http://www.objectdomain.com/  http://www.cs.tut.fi/~tsysta/sced/index.ht ml http://www.cs.tut.fi/~tsysta/sced/index.ht ml

18

19


Lataa ppt "Olio-mallinnus Tietojärjestelmien suunnittelu KYAMK, Liiketalous, Kouvola Jarkko Ansamäki, 2002."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google