Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

STARTTI PAREMPAAN ELÄMÄÄN!

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "STARTTI PAREMPAAN ELÄMÄÄN!"— Esityksen transkriptio:

1 STARTTI PAREMPAAN ELÄMÄÄN!
Tähän asti tapahtunut? Hämmästyttävää? Selvitettävää? Muistettavaa Päätettävää Jatkotyöskentelystä

2 erinomaisuus Verkosto Verkostotiimi Ulkopuolisuus Kokemustieto?
Asumisvalmennus tuettu asuminen Pajavalmennus Tavallisuus Ulkopuolisuus Kokemustieto? Etsivä työ Dokumentaatio?

3 erinomaisuus Tieto Ulkopuolisuus Pajavalmennus Asumisvalmennus
Tavallisuus Ulkopuolisuus Nuori Kokemustieto ? Dokumentaatio?

4 erinomaisuus Starttivalmennus? Ulkopuolisuus Etsivä työ Pajavalmennus
Asumisvalmennus Tavallisuus Ulkopuolisuus Nuori Dokumentaatio Kokemustieto Etsivä työ

5 OPERAATION PERUSRUNKO
Nuori tarvitsee asunnon, mutta myös valmennus on välttämätöntä, niin asumisessa kuin elämän eri käänteissä. Monialainen verkostotiimi tukee nuoren valintoja ja käytännön toimia yhteis- kunnan odotuksia tulkaten.

6 ASUMINEN & KYVYKKYYS Asuminen on kyvykkyyttä vaativa laji, alussa jopa vaativa sellainen. Kuinka saadaan esiin nuoren kyvykkyys ja sen kehittämisen tarve? Virhetulkinnan ja todellisuuden välinen ero tulisi voida konkretisoida ja saada aikaan se oikea tulkinta. Kohtaamisen, aidon vuorovaikutuksen ja valmennuksen keinoin se on mahdollista. Vastuu on oppimisen takana!

7 NUOREN OMA LÄHTÖTASO? Valmennuksen perustana on oltava oikea tieto! Tieto nuoren tilanteesta, siitä, millainen tahtotila, voima tai kyvykkyys on toimia sovitulla tavalla. Tämä kaikki edellyttää lähivalmennuksellista ja tiivistä työotetta.

8 erinomaisuus Starttivalmennus Verkosto Verkostotiimi Lähivalmennus
Asumisvalmennus tuettu asuminen Pajavalmennus Starttivalmennus Lähivalmennus Tavallisuus Ulkopuolisuus Kokemustieto Dokumentaatio Nuori Etsivä työ

9 KUMPPANUUS & ALLIANce ETSIVÄ TYÖOTE Starttivalmennus Co Lähivalmennus
Tavallisuus Co Lähivalmennus Kohtaaminen Dokumentaatio Kokemustieto ja tulkinta Nuori Etsivä työ

10 KUMPPANUUS & ALLIANce Lähivalmennus Kokemustieto ja tulkinta Suunta
Dokumentaatio Kokemustieto ja tulkinta Suunta Tavallisuus Nuori Etsivä työ

11 VALMENNUSKUMPPANUUS/Palvelut
Kohtaaminen ja tarpeen eri tulkinnat Erilaisten tulkintojen tunnustaminen Tulkintojen yhdistäminen ja tieto Kumppanuustavoitteen asettaminen Kokemustiedon vaihto ja vuorovaikutus Osaamisen ja kyvykkyyden vaihto Toiminta tavoitteen suuntaan Jatkuva innostava arviointi

12 VALMENNUSKUMPPANUUS/Nuori
Kohtaaminen ja vuorovaikutus Tilanteen ja olosuhteen tulkinta Tulkintojen yhdistäminen ja tieto Kumppanuustavoitteen asettaminen Toiminta tavoitteen suuntaan Kokemustiedon vaihto ja vuorovaikutus Jatkuva innostava arviointi Dokumentaation eri muodot ja volyymit

13 Lähivalmennuksellisen, etsivän työotteen vaikuttavuus?
Allianssia, liittoutumista yhteistoimintaan, on tutkittu paljon, erityisesti psykoterapioiden vaikuttavuutta tutkittaessa Siitä, missä määrin nuoren kanssa saadaan allianssia rakennettua, on ratkaiseva merkitys työskentelyn tuloksellisuudelle allianssi on tärkein yksittäinen osatekijä, joka vaikuttaa työskentelyn lopputulokseen (Wampold 2001, Leiman 2004, Saarnio 2002) allianssin laatua arvioitaessa, asiakkaan käsitys työskentelysuhteesta oli luotettavampi kuin työntekijän ???

14 Lähivalmennus on toimiva, mutta haastava työote
kokemustieto nuorten todellisuuksista <= kenttätyö lähivalmentaja ylittää ennakkoasetelmat ja varoo kehittämästä itselleen luuloa, että suurista vaikeuksista kärsiviä tai ”hankalia” nuoria ei kannattaisi auttaa em. nuoret kiinnittyvät usein hyvin lähivalmennukselliseen työskentelysuhteeseen myös ”sopeutumattomuus” on energiaa, jos se vain onnistutaan kääntämään rakentavaksi toiminnaksi ja käyttövoimaksi työparityöskentely koulutus ja työnohjaus tutkimuksesta viitekehys ja näyttö vaikuttavuudesta

15 OMAN REVIIRIN RAKENTAJA!
Asumisen ja kodin laiton perusteemana on reviiri. Oman logiikan ja tunteen yhdistäminen asumisen, yhteisön, ajan totuuteen. Ideoinnin, harkinnan ja päätöksen valtaa täytyy, ja voi opetella omalla, silti tietoisen osallisella tavalla.

16 ”MAJAKOITUMISEN UHKA”
Majakoituminen l. vahva eristäytyminen on yksilön uhkista kavalimpia. Se johtaa ulkopuolelle ja todellisuuspakoon, josta palaaminen on vaikeaa. Lähivalmennus ja oikea asumisen tuki ehkäisevät haitallisen kehityksen.

17 YKSILÖVALMENNUS Valmennuksen elementit Asumiseen valmistautuminen
- tieto, sitoutuminen Toimintavalmennus - muutto ja aloitus 2. Muutosvalmennus -tiedostaminen/säätö Sietämisvalmennus -vahvistuminen/voima

18 TOIMINTAVALMENNUS Yhdessä toimimisen kautta tietoisuuteen!
Nuoren kanssa tehdään, lähivalmennuksen keinoin, asumisen aloitus, jossa arvioidaan hänen taitojaan, yhteistyökykyään, jaksamistaan, lahjakkuusalueita ja erilaisia sietokyvyn osia. Suunnittelu, ajoitus, toteutus ? Valmius ja kypsyminen vastuuseen.

19 Muutosvalmennus Muutostarpeet esille? Muutoksen perusteet ? Yleisellä tasolla. Yksilöllisellä ja henkilö- tasolla. Nuoren muutostarpeet on yksilöitävä ja avattava tietoisuudelle, jotta saadaan vastaus – Miksi?

20 SIETÄMISVALMENNUS Miten sietää sietämätöntä ??
Sietääkseen nuori tarvitsee konkreettisia ja yhteisesti tosia tavoitteita, maaleja, joiden kautta voidaan vahvistaa kaiken kannattavuus, merkitys sekä tasapaino. Arvostus ja merkittävyys johtavat kumppanuuteen, jollaista ei ehkä ennen ole koettu, tai ainakaan tiedostettu.

21 Kyvykkyyttä kohti… Sosiaalisten taitojen kehittäminen
Kohtaamistaitojen harjoittelu ja sietäminen Vuorovaikutus ja siitä oppiminen Tilanteen tulkintataidot Olosuhteen tulkintataidot Kumppanuus ja sen lainalaisuudet Vastuuseen kasvaminen ja tuska, osallisuuden kokemus Vastuun kantamisen kyky

22 Tulevaisuus Toiveikkuus NAL Asumisen tuki Yhdessä tekeminen Oivaltava tulkinta Tiedostava päätös Nuoren visio Starttipajan Valmennus Turvallisuus Tasapaino

23 Suunnitelmalliset ja sovitut toimenpiteet:
jäsennetty ja kuvattu kumppanuusmalli nuoren elämäntilanteen ja tarpeiden muuttuessa - yhteiset kartoitukset, suunnitelmat, arviointi – räätälöinti nuoren kanssa Toimintamalli itsenäistymisen vahvistamiseen, osallisuuden vahvistamiseen Toimintamalli asumisen ja itsenäisen elämän jatkumisen turvaamiseksi Toimintamalli asumisen alkuvaiheeseen NAL Asumisen tuki Nuoren polku Nuoren tarpeet Starttipajan Valmennus

24 Vastuunkantamisen kyky
Kommunikaatiotaidot Tulkintataidot Lähivalmennuksellinen työskentelysuhde Työskentelyn vaikuttavuus Lähivalmentajan kyvykkyys Nuoren kyvykkyys

25 Etsivä työote<–>Kyvykkyys
Toimeksiannot ja malttava havainnointi Kiinnostus ja intohimo – ideologia Rohkeus ja reviirien tunnustaminen Geneerinen kyvykkyys ja kumppanuus Sisukkuus ja verkoston rakentelu Luottamus ja koettelemukset Riittämättömyys ja turhauman voima Oikein vai väärin?

26 Jatkumo Tavallisuuteen!
TÖIHIN TYÖ- JA YKSILÖVAL. T U L K I N A KOULUTUS Ohjaava Valmentava Tuettu OS Opinnot X? Starttivalm. Toimintaa!! JATKUU Etsivä työote! Löytää ja nostaa esiin Ihmisen X Asuminen DANGER-ZONE ! ULKOPUOLISUUS !


Lataa ppt "STARTTI PAREMPAAN ELÄMÄÄN!"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google