Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

31.10.2007 LaukaaMaakuntajohtaja Olav Jern WFA:n maapäivät 1 Länsi-Suomen alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite – ohjelma 2007-2013 Maakuntajohtaja.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "31.10.2007 LaukaaMaakuntajohtaja Olav Jern WFA:n maapäivät 1 Länsi-Suomen alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite – ohjelma 2007-2013 Maakuntajohtaja."— Esityksen transkriptio:

1 31.10.2007 LaukaaMaakuntajohtaja Olav Jern WFA:n maapäivät 1 Länsi-Suomen alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite – ohjelma 2007-2013 Maakuntajohtaja Olav Jern

2 31.10.2007 LaukaaMaakuntajohtaja Olav Jern WFA:n maapäivät 2 “ Länsi-Suomi on kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimainen vahvaan erityisosaamiseen ja innovatiivisuuteen pohjautuva Suomen johtava yrittäjyyden ja inhimillisen kasvun alue. ” Strategiset tavoitteet 1. Työpaikkoihin, yrityksiin, työllisyyteen ja arvonlisäyksen kehitykseen liittyvät tavoitteet 2. Osaamiseen liittyvät tavoitteet 3. Horisontaaliset tavoitteet; yhteistyö ja kumppanuus, yritysten toiminta- ja kilpailuympäristön kehittäminen, tasa-arvo, eri ohjelmien (EAKR-ESR) yhteensovitus ja koordinaatio sekä kestävä kehitys Länsi-Suomen visio 2015

3 31.10.2007 LaukaaMaakuntajohtaja Olav Jern WFA:n maapäivät 3 LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 EAKR:n rahoitusosuus % TL 1 Yritystoiminnan edistäminen TL 2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen TL 3 Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen TL 4 Suurten kaupunkiseutujen kehittäminen4,3% TL 5 Tekninen tuki4,0% 35,4% 39,3% 17,0%

4 31.10.2007 LaukaaMaakuntajohtaja Olav Jern WFA:n maapäivät 4 EU : Julkinen 39,7% (TL 5 50%) Valtio / Kunnat 67,2% : 32,8%; TL:t 1-4 yhteensä LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

5 31.10.2007 LaukaaMaakuntajohtaja Olav Jern WFA:n maapäivät 5 Alueellinen ulottuvuus: • 67% ”haasteellisille alueille” • 5 % suurten kaupunkiseutujen kehittämiseen – Tampere and Vaasa; näitä TL 4:n tyyppisiä toimenpiteitä voidaan muilla alueilla toteuttaa TL:illa 1-3 • 28 % suuralueteemoihin 28% rahoituksesta suunnataan suuralueen erityis teemoihin  38,3 milj. € EU-rahaa  Voidaan toteuttaa kaikkialla ohjelma-alueella  Tehokkuus, työnjako, erikoistuminen, yhteistyö ja verkostoituminen  Tukee kansallisia osaamis- ja aluekeskusohjelmia LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

6 31.10.2007 LaukaaMaakuntajohtaja Olav Jern WFA:n maapäivät 6 LÄNSI-SUOMEN TUKIALUERAJAT EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

7 31.10.2007 LaukaaMaakuntajohtaja Olav Jern WFA:n maapäivät 7 Molemmat taulukot ilman teknisiä tukia LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

8 31.10.2007 LaukaaMaakuntajohtaja Olav Jern WFA:n maapäivät 8 - Uudet työpaikat,9 800 joista naistyöpaikkojen osuus 3 920 - Uudet yritykset2 000 joista naisyritysten osuus on 800 - Uudet tuotekehitystyöpaikat 150 Länsi-Suomen ohjelman päätavoitteet (kpl)

9 31.10.2007 LaukaaMaakuntajohtaja Olav Jern WFA:n maapäivät 9  1. Kärkiklustereiden kehittäminen; valtakunnallisesti valittujen osaamisklustereiden sekä suuralueen muiden osaamisalojen tukeminen. Keskeistä on yhteistyö yritysten, oppilaitosten ja tutkimusyksiköiden kesken.  2. Innovaatio- ja oppimisympäristöjen kehittäminen; täydentää TL 2 tavoitteita. Tavoitteena yliopistojen, amk:ien ja tutkimuslaitosten osaamisen hyödyntäminen yrityksissä kaupallisten tuotteiden aikaansaamiseksi.  3. Kansainvälisen vetovoimaisuuden lisääminen; toimijoiden kansainvälinen verkottuminen, alueiden välisen yhteistyön lisääminen teemojen toteutuksessa, tiedotuksen lisääminen kansainvälisessä viestinnässä ja markkinoinnissa.  4. Hyvinvointipalvelujen innovatiivinen kehittäminen; tukee TL 3:n tavoitetta kehittämällä hyvinvointipalveluita väestön ikääntymistä ajatellen, mutta ei tukemalla vaan kehittämällä ja pilotoimalla palvelurakenteita ja konsepteja. Länsi-Suomen erityisteemat 28%

10 31.10.2007 LaukaaMaakuntajohtaja Olav Jern WFA:n maapäivät 10 • Tulevaisuuden energiaklusterit; Vaasa*, Jyväskylä, Pori and Tampere • Jokapaikan tietotekniikka; Tampere* (2007-2010), Pori ja Jyväskylä • Digitaaliset sisällöt; Tampere (ja Vaasa liitännäisjäsenenä) • Nano- ja mikrojärjestelmät sekä tulevaisuuden materiaalit; Jyväskylä* and Tampere • HealthBio – Terveyden bioklusteri; Tampere • Hyvinvointiklusteri; Tampere • Elintarvikekehityksen klusteri; Seinäjoki* • Maritime Cluster; Vaasa, Pori and Raahe • Älykkäät koneet; Tampere* ja Seinäjoki • Forest Industry Future; Jyväkylä • Matkailu ja elämystuotanto; (Jyväskylä liitännäisjäsenenä) * Koordinointivastuutaho Osaamisklusterit Länsi-Suomessa (Osaamiskeskusohjelma 2007 – 2013)

11 31.10.2007 LaukaaMaakuntajohtaja Olav Jern WFA:n maapäivät 11 Rakennerahastoneuvottelukunta Länsi-Suomen EAKR seurantakomitea Manner-Suomen ESR seurantakomitea Sihteeristö, koordinoiva liitto Koordinaatiotyöryhmä Ohjelmavastaavat ja koordinaattorit Ohjausryhmä, Maakuntajohtajat, TEK:n ja ja keskeisten rahoittajien edustajia Sihteeristö Länsi-Suomen ohjelman hallinto Koordinoiva E-P TEK EAKR- and ESR-koordinaattorit MYR – Sihteeristö Jaostot ja työryhmät MYR:n työjärjestyksen ym. mukaan

12 31.10.2007 LaukaaMaakuntajohtaja Olav Jern WFA:n maapäivät 12 Koheesiopolitiikan uudistuksen alustava aikataulu •Neljäs koheesiokertomus Toukokuu 2007 •Koheesiofoorumi/julkisen keskustelun avaaminen27.-28.9.2007 •Keskustelupaperi EU:n budjetin uudelleentarkastelustaSyksy 2007 •Sidosryhmien julkinen kuuleminenKevääseen 2008 asti •Komission konferenssi budjetin uudelleentarkastelustaKevät 2008 •Komission asiakirja budjetin uudelleentarkastelusta2008/2009 •Viides koheesiokertomus/esitys tulevasta politiikasta2010 •Komission esitys rahoituskehyksistä ja asetuksista2010 •Neuvottelut2010-2012 •Uudet asetukset voimaan2012/2013 •Uusi rakennerahastokausi2014-2020 EU:n Koheesiopolitiikan tulevaisuus

13 31.10.2007 LaukaaMaakuntajohtaja Olav Jern WFA:n maapäivät 13 1.Mitä on opittu vuosien 2007–2013 ohjelmien laadinnasta? Tässä yhteydessä ja kertomuksen esittämän analyysin pohjalta, miten pitkälle koheesiopolitiikka on mukautettu niihin uusiin haasteisiin, joita Euroopan alueilla on edessään lähivuosina? 2.Miten koheesiopolitiikalla voidaan tässä uudessa tilanteessa entisestään kehittää yhdennettyä ja joustavampaa lähestymistapaa toisaalta kehitykseen ja kasvuun, toisaalta työpaikkojen luomiseen nähden? Kun otetaan huomioon vastaukset edellisiin kysymyksiin, minkälainen arvio voidaan esittää politiikan hallintojärjestelmästä kaudella 2007–2013? 3. Kun otetaan huomioon vastaukset edellisiin kysymyksiin, minkälainen arvio voidaan esittää politiikan hallintojärjestelmästä kaudella 2007–2013? Komission esille nostamat keskeiset kysymykset

14 31.10.2007 LaukaaMaakuntajohtaja Olav Jern WFA:n maapäivät 14 Määriteltäessä Suomen lähtökohtia EU:n koheesiopolitiikan tulevaisuuden osalta, on tärkeää pohtia: 1. minkä sisältöisellä EU:n politiikalla saavutetaan lisäarvoa ja minkälainen tulee olla sen mitoitus, jotta vaikuttavuus suhteessa käytettyyn rahoitukseen on paras mahdollinen sekä 2. minkälainen EU:n politiikka palvelee parhaiten Suomen tarpeita, mm. liittymissopimuksessa todetun harvaan asuttujen alueitten vaatiman erityiskohtelun osalta. LÄHTÖKOHTIA SUOMEN KANNALTA

15 31.10.2007 LaukaaMaakuntajohtaja Olav Jern WFA:n maapäivät 15 Keskeisten periaatteiden tehokkaampi soveltaminen Suomen kannalta ? 1.Keskittämisperiaate eli varojen kohdentamista kaikkein heikoimmassa asemassa oleville alueille sekä valittuihin strategisiin painopisteisiin 2.Koheesiopolitiikan toimeenpanon yksinkertaistaminen ja läpinäkyvyyden lisääminen niin EU:n kuin kansallisella tasolla 3.Vastikkeellisten kehittämisinstrumenttien, kuten Euroopan Investointipankin lainojen, käytön lisääminen EU:n koheesiopolitiikan toteutuksessa 4.Täydentävyysperiaate eli rakennerahastotoimet täydentävät kansallisia toimenpiteitä yhteisön strategisia tavoitteita tukevalla tavalla. EU:n tuella ei siis toteuteta hankkeita, jotka joka tapauksessa toteutettaisiin kansallisesti

16 31.10.2007 LaukaaMaakuntajohtaja Olav Jern WFA:n maapäivät 16 Kiitos Lisätietoja:www.rakennerahastot.fi www.wfa.fi


Lataa ppt "31.10.2007 LaukaaMaakuntajohtaja Olav Jern WFA:n maapäivät 1 Länsi-Suomen alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite – ohjelma 2007-2013 Maakuntajohtaja."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google