Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kouluttajakoulutus 2011 MONIMUOTOISUUS OSASTOSSA.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kouluttajakoulutus 2011 MONIMUOTOISUUS OSASTOSSA."— Esityksen transkriptio:

1 Kouluttajakoulutus 2011 MONIMUOTOISUUS OSASTOSSA

2 Kouluttajakoulutus 2011 Kohti monimuotoisuutta • Oletko tullut ajatelleeksi miten erilaisia me ihmiset olemme? • Koetko itse olevasi erilainen kuin muut? • Mitä hyötyä tai haittaa voi olla siitä, jos osaston toiminnassa on vain samanikäisiä ja samaa sukupuolta olevia ihmisiä? • Onko kaikilla yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua myös käytännössä toimintaamme? • Pääseekö toimitilaan pyörätuolilla tai lastenvaunuilla? • Edellytämmekö kaikilta toimijoilta täydellistä liikuntakykyä, "normaalia" kuuloa tai näköä, hyvää suomen kielen taitoa? • Kasvaako riski joutua syrjityksi iän lisääntyessä?

3 Kouluttajakoulutus 2011 MONIMUOTISUUS; mitä se on? • Monimuotoisuus tarkoittaa erilaisten ihmisten yhdessä toimimista tasavertaisina • Yleensä yhteisön on luontevaa heijastaa ympäröivää yhteiskuntaa • Eri-ikäiset, vammattomat ja vammaiset, etniseltä ja kansalliselta alkuperältään erilaiset ihmiset, eri uskontokuntaan kuuluvat ja/tai uskovat, seksuaalivähemmistöt ja enemmistö sekä naiset ja miehet toimivat yhdessä toisiaan tukien ja hyödyttäen koko organisaatiota • Elämäntilanteiltaan erilaisten ihmisten yhdessä toimiminen; myös erilaiset perhetilanteet ja elämäntavat

4 Kouluttajakoulutus 2011 YHDENVERTAISUUS • Yhtäläiset mahdollisuudet kansalaisoikeuksiin, toimeentuloon, koulutukseen, työhön, vapaa- aikaan, ammatinharjoittamiseen ja palveluihin • Ihmisten samanarvoisuus erilaisuudesta huolimatta • Juridinen määrittely (muodollinen ja tosiasiallinen yhdenvertaisuus, syrjinnän kielto sekä positiivinen erityiskohtelu)

5 Kouluttajakoulutus 2011 MITÄ YHDENVERTAISUUS EDELLYTTÄÄ? • Samat oikeudet ja velvollisuudet (muodollinen yhdenvertaisuus) • Ennakkoluulojen voittaminen • Kulttuurien kohtaamisen taidot • Eriarvoistavien rakenteiden purkaminen • Syrjimättömyys ehdoton edellytys

6 Kouluttajakoulutus 2011 YLEISET PELISÄÄNNÖT • Sellaiset tekijät, jotka eivät vaikuta henkilön kykyyn selviytyä tehtävistä, eivät ole peruste asettaa erilaiseen asemaan • Häirintä ja kiusaaminen ei ole koskaan perusteltua • Ihmisten arvostava kohtaaminen on kaiken vuorovaikutuksen perusta

7 Kouluttajakoulutus 2011 Testaa monimuotoisuus, vastaa kyllä - ei • Onko meillä vähemmistötaustaisia vapaaehtoisia? • Onko meillä valmius vastaanottaa liikuntaesteinen vapaaehtoinen? • Käsittelemmekö yhdenvertaisuuskysymyksiä vapaaehtoisten perehdytyksessä? • Tavoitammeko myös äidinkieleltään erilaiset ihmiset? • Käytämmekö eri-ikäisten tai eri sukupuolta olevien kykyjä tasapuolisesti hyväksi? • Pyrimmekö vaikuttamaan vapaaehtoisten rasistisiin asenteisiin? • Onko syrjintä lähiympäristössä yhteinen ongelma, johon pitää yhdessä vaikuttaa? • Ovatko meidän esitteemme/nettisivumme selkokielisiä ja helposti ymmärrettäviä? • Mainitaanko osaston toimintasuunnitelmassa yhdenvertaisuus ja syrjinnän vaarassa olevat ihmiset?

8 Kouluttajakoulutus 2011 SANOISTA TEKOIHIN, ASKEL KERRALLAAN • Kiinnitämme huomiota asenteisiimme. Emme suhtaudu ylihuolehtivasti tai alentuvasti eritaustaisiin ihmisiin. Ymmärrämme, että syrjimättömyyttä ei varmisteta vain toistamalla syrjinnän kieltoa. • Varmistamme, että tiloihin on näkyvät opasteet, esteetön pääsy ja tiloissa on inva-WC. • Varmistamme, ettei tiedon saamiselle ole esteitä tekemällä esitteet ja nettisivut selkokielellä (tarvittaessa tiedotteita yleisimmillä vähemmistökielillä).

9 Kouluttajakoulutus 2011 SANOISTA TEKOIHIN, ASKEL KERRALLAAN • Lisäämme kanssakäymistä eri etnisten vähemmistöjen kanssa solmimalla yhteyksiä esim. maahanmuuttajien omiin järjestöihin ja suunnittelemalla yhteistä toimintaa • Toimimme aktiivisesti ja tavoitteellisesti, jotta meillä on eritaustaisia ihmisiä työntekijöinä, vapaaehtoisina (myös ohjaajina, promoina ja kouluttajina) ja luottamushenkilöinä. • Arvioimme toiminnan suunnittelun yhteydessä monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Päätämme mitä asioita otamme seuraavana toimintavuonna paremmin huomioon.


Lataa ppt "Kouluttajakoulutus 2011 MONIMUOTOISUUS OSASTOSSA."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google