Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Osaamisen kehittäminen, neuvonta ja ohjaus työelämässä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Osaamisen kehittäminen, neuvonta ja ohjaus työelämässä"— Esityksen transkriptio:

1 Osaamisen kehittäminen, neuvonta ja ohjaus työelämässä
Taina Piispa Opin Ovi -projekti

2 PK-yritysten/yrittäjien haastattelut
Esitysmateriali perustuu PK-yritysten/yrittäjien haastatteluihin pääkaupunkiseudulla sekä Keski-Uudellamaalla syksyllä 2009 Yritysten toimialat: autotarvikkeiden maahantuonti- ja tukkuliike/varastotoiminnot, rakennusmaalaus ja korjausrakennus, kaupan ala (käyttötavarat), tuotekehittely (terveydenhuollon/urheilu –tuotekehittely ja valmistus, teollisuus/kangas- ja lankatukkukauppa, siivous- ja kiinteistöhuolto, ravintola- ja cateringala, sähköasennus- ja huolto, apuvälineiden korjaus- ja huolto, kiinteistö- ja maakauppa

3 Henkilöstön osaamisen kehittämistarpeet PK-yrityksissä
Työnjohto ja ryhmäohjaustaidot, erityisesti varasto-, rakennus-, kaupan-, myyntialoilla – uusi sukupolvi tarvitsee varmuutta ja vakuuttavuutta esimiestehtävissä Ryhmän johtaminen yhtä tärkeää kuin busineksen tekeminen Työlainsäädännön perusteet työnjohtotehtävissä oleville Työelämävalmiudet, työelämän pelisäännöt, erityisesti nuorille työelämään tuleville ja työelämässä oleville sekä maahanmuuttajille Autoalan erityisosaaminen mm. erikoiskaluston asennustehtävät, osaajia ei juurikaan ole uuden sukupolven työntekijöissä

4 Henkilöstönosaamisen kehittämistarpeet PK-yrityksissä
Markkinointi- ja myyntitaidot Maahanmuuttajien kielitaito – erityisesti asiakaspalvelutehtävissä Kasvuyrityksissä – uudenlaisten tuotteiden kehittelyssä yms. työskentele korkeasti koulutettuja ja yhteistyötä tehdään yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa – kehittämistarpeita lähinnä markkinointi- ja myyntitaidoissa Siivousalalla nyt saatavilla osaavaa henkilöstöä, osaamisen kehittäminen ei niin akuutti kysymys – koulutusta järjestetään ja tarjotaan kyllä henkilöstölle

5 Osaamisen kehittämistarpeita mikroyrityksisssä
Yrittäjän oman osaamisen kehittäminen ja laajentaminen toimialan mukaan tai uudelle toimialalle Yritystoimintaan liittyvää osaamisen kehittämistä Sukupolvenvaihdokseen liittyvää koulutusta ja tietoa Verkosto- ja verkostoitumisen taidot

6 Henkilöstökoulutus yrityksissä
Oppisopimus – erityisesti käytetään rakennus-, kaupan-, ja tukkukauppa/varastoalan yrityksissä Erilaisia kursseja järjestetään ammattialoittain mm. kaupan alalla – keskusliikkeet järjestäjänä Muutoskoulutusta (vain yhdessä haastatellussa yrityksessä), tarvetta olisi Koulutuksen järjestämisessä on tehty yhteistyötä paikallisten ammattioppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskusten kanssa

7 Neuvonta ja ohjaus yrityksissä
Koulutustiedon etsimisessä käytetään verkkopalveluita, yritysten nettisivuja/Intraa – nuorempi sukupolvi hallitsee Yrityksissä ei ole juurikaan henkilöstölle ohjausta osaamisen kehittämisessä – jää useimmiten henkilön oman aktiivisuuden varaan Yrityksissä ei aina tiedetä mihin ottaa yhteyttä – ei ole aikaa paneutua tai etsiä vaihtoehtoja PK-yrityksissä ei juurikaan tehdä koulutussuunnittelua

8 Neuvonta- ja ohjaustarpeet ja haasteet
Palveluiden saatavuus/tietoisuus palveluista PK-yrityksissä tarve saada neuvontaa ja ohjausta henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitteluun, vaihtoehtojen etsimiseen ja toteutukseen Koulutus pitäisi tapahtua työelämässä – koulutus ja työnteko limittäin – systeemi joustavaksi Työntekijöiden motivaatio ja yrityksen motivaatio kouluttaa – asennekysymykset Rahoituskysymykset yrityksessä ja toimentulokysymykset yksilötasolla

9 Koulutustarjonta yritysten näkökulmasta
Tarjotaan liian valmiita koulutustuotteita ja kursseja Valmiita koulutuspaketteja markkinoidaan joihin yrityksiin jopa liikaa – koulutusorganisaatiot lähettävät mainoksia mm. sähköisesti TE-hallinto markkinoi taas liian vähän koulutusmahdollisuuksista – mielikuvien mukaan tarjonta vain työttömille Yhteishankintakoulutusta pidetään mm. yrittäjäjärjestöissä hyvänä ja edullisena vaihtoehtona

10 Verkkopalvelut Verkkopalvelut ovat tiedon tavoitettavuudessa hyviä, mutta osaavatko ihmiset käyttää oikeita hakusanoja ym. Verkossa pitäisi olla yksinkertaistettua ja konkreettista tietoa selkokielellä Tiedon ajantasaisuus Tunnetuin ja käytetyin hakukone yrityksissä on GOOGLE Markkinoinnilla ja opastuksella olisi merkitystä, miten tietoa haetaan/löydetään

11 Mistä PK-yritykset/yrittäjät hakevat neuvoa ja palvelua
Suomen Yrittäjiltä: neuvontapuhelin, nettisivut Paikallisista yrittäjäyhdistyksistä/asiamiehiltä Kauppakamarista Omista yrittäjäverkostoista TE-keskuksista (ELY)/TE-toimistoista Oppilaitoksista

12 Yritysten toiveet ja tarpeet yhteiskunnan ylläpitämille neuvonta- ja ohjauspalveluille
Kontakti- tai vastuuhenkilö hoitamaan yritysyhteistyötä säännöllisesti – paikallisten työmarkkinoiden tuntemus ja yrittäjien tarpeiden tunnistaminen Tiedon, ohjauksen ja neuvonnan oikea-aikaisuus ja saatavuus sekä selkokielisyys Palveluiden markkinointi ja tunnettavuus Laajempaa ”henkilökohtaistettua” palvelua yrityksille, erityisesti henkilöstön osaamisen kehittämisessä – ei pelkästään mol.fi –käyttöopastusta yrittäjille Palvelut myös työelämässä oleville

13 Muuta yrityshaastatteluissa esille tullutta
Tukimuotojen selkokielisyys (palkkatuki, työelämävalmennus, työharjoittelu, oppisopimus) – selkeät ohjeet Työvoiman saatavuus monissa yrityksissä nyt ok, rekrytointi yritysten www-sivujen kautta valmiilla lomakkeilla – opastusta lomakkeiden täyttämiseen ja nettietikettiin Erikoisosaajien rekrytoinnissa hankaluuksia (esim. erityisajoneuvoasennus) – palkkavaateet vs. yritysten limiitti maksaa, uuttaa sukupolvea ei vielä saatavilla

14 Lopuksi Henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta tarvitaan yhä enemmän myös työelämässä – työurat, siirtymät, muutokset, osaaminen ym. Ryhmät, jotka erityisesti tarvitsevat neuvontaa ja ohjausta: heikosti koulutetut, nuoret työelämään tulevat ja työelämässä olevat sekä maahanmuuttajat, yksityisyrittäjät, rakennemuutoksessa olevat PK-yritykset Haasteita riittää TE-hallinnolle ja koulutusorganisaatioille Kiitos!

15 Lisätietoja Taina Piispa, Opin Ovi –projekti, puh. 050 314 0023


Lataa ppt "Osaamisen kehittäminen, neuvonta ja ohjaus työelämässä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google