Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

2 Saireke = Sairaalaopetuksen kehittämistoiminta •2005-2010 Saireke (OPM  OPH) - käytänteiden yhtenäistäminen, nivelvaihe •2010-2011 Laatukriteerit (OKM)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "2 Saireke = Sairaalaopetuksen kehittämistoiminta •2005-2010 Saireke (OPM  OPH) - käytänteiden yhtenäistäminen, nivelvaihe •2010-2011 Laatukriteerit (OKM)"— Esityksen transkriptio:

1

2 2 Saireke = Sairaalaopetuksen kehittämistoiminta •2005-2010 Saireke (OPM  OPH) - käytänteiden yhtenäistäminen, nivelvaihe •2010-2011 Laatukriteerit (OKM) - laatukriteerien luominen ja jalkauttaminen - opetusyksiköiden sisäinen kehittäminen - tunnuslukujen kerääminen •2011-2013 Laadukas opinpolku (OKM) - osaamiskeskustoiminnan kehittäminen - ohjaus- ja konsultaatiokäytänteet - henkilöstön osaamisen kartuttaminen - ”ei kenenkään oppilaat”, etsivä oppilastyö 22.3.2013 Tähteenkadun koulu / Elise Antila

3 3 Itä-Suomen alueellisen kehitystyön tavoitteet •Kuopio, Joensuu, Kajaani, Mikkeli, Lappeenranta, Lahti, Kouvola •2007-2008 hankkeen alueellistaminen, tukitoimien yhtenäistäminen, osaamisen kartuttaminen •2009-2010 konsultatiivinen työote, benchmarking-vierailut --> toisten työmenetelmiin tutustuminen, nivelvaiheen yhteistyö oppilaiden omien koulujen kanssa •2011-2013 osaamiskeskus, henkilöstökoulutus, laatukäsikirja käytäntöön 22.3.2013 Tähteenkadun koulu / Elise Antila

4 4 Paikallinen kehitystyö •2007-2008 käytänteiden ja nivelvaiheiden toimintamallien luominen yhteistyötahojen kanssa, verkostoituminen, tutustumiskäynnit •2008-2009 alueyhteistyö, tiedottaminen s-koulun toiminnasta Kymen sairaanhoitopiirin alueen kouluille •2009-2010 konsultaatiokäynnit kouluilla, henkilöstön täydennyskoulutus, nivelvaihetyön syventäminen, hoitotahon ja sairaalaopetuksen käytänteiden kehittäminen siirtymävaiheissa •2010-2013 niveltyminen Kelpo-toiminnan kanssa, oman työyksikön kehittämistyö, sairaalaopetuksen OPS 22.3.2013 Tähteenkadun koulu / Elise Antila

5 Mitä kaikkea olemme saaneet aikaan Kelpo / Saireke- rahoituksella? •tutustumiskäynnit,esitteet •toimintamallien kehittäminen •moniammatillinen yhteistyö •pedagogiset iltapäivät •järjestetty avointen ovien päiviä •lomakkeisto (Repussa) hyvien käytänteiden pohjalta •DVD- koulu haastavuuden kesyttäjänä •konsultaatiokäynnit nivelvaiheissa (opekokoukset) •työyhteisön omat kehittämispäivät •koko henkilöstön osallistuminen koulutuksiin sekä alueellisella että kansallisella tasolla  Airut, jaettu johtajuus, seminaarit •osallistuminen valtakunnallisille sairaalaopetuspäiville 22.3.2013 Tähteenkadun koulu / Elise Antila

6 Tähteenkadun koulun sairaalanmäen opetusyksikkö Sairaalankuja 6 C, Kuusankoski •kolme perusopetuksen ryhmää 1.-9.lk •työpareina luokissa erityisluokanopettaja ja koulunkäynnin ohjaaja •tiivis yhteistyö osaston kanssa •oppilaat ovat lasten- ja nuortenpsykiatrian osastojen asiakkaita •oppilaat tulevat Kymen sairaanhoitopiirin alueelta Kotka, Hamina, Kouvola, Pyhtää, Virolahti 22.3.2013 Tähteenkadun koulu / Elise Antila

7 Jos kaikki tyttöset antaisivat käden toinen toisilleen, niin merten välille piiriin jäisi silloin kaikki maa. Jos menisi jokainen nuorimies meren aaltojen hyrskeeseen, niin laivoista voisi sillan meren ylitse rakentaa. Näin voitaisiin koko maailman ympäri piiri muodostaa, jos kaikki ihmiset antaisivat käden toisilleen. Paul Fort


Lataa ppt "2 Saireke = Sairaalaopetuksen kehittämistoiminta •2005-2010 Saireke (OPM  OPH) - käytänteiden yhtenäistäminen, nivelvaihe •2010-2011 Laatukriteerit (OKM)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google