Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Click to edit Master subtitle style Kestävän kehityksen mukainen energiapolitiikka Mekong-joen alueella Tulevaisuuden tutkimuskeskus (TuTu) / Finland Futures.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Click to edit Master subtitle style Kestävän kehityksen mukainen energiapolitiikka Mekong-joen alueella Tulevaisuuden tutkimuskeskus (TuTu) / Finland Futures."— Esityksen transkriptio:

1 Click to edit Master subtitle style Kestävän kehityksen mukainen energiapolitiikka Mekong-joen alueella Tulevaisuuden tutkimuskeskus (TuTu) / Finland Futures Research Center (FFRC) Tutkimus- ja koulutushankkeet Mekongin alueella (2009) Hanna Kaisti (hanna.kaisti@tse.fi)

2  Muokkaa jäsennyksen tekstimuotoa napsauttamalla  Toinen jäsennystaso  Kolmas jäsennystaso  Neljäs jäsennysta so  Viides jäsennys taso  Kuudes jäsennys taso  Seitsem äs jäsennys taso  Kahdeks as jäsennys taso  Yhdeksäs jäsennystasoClick to edit Master text styles  Second level  Third level  Fourth level  Fifth level 16.2.2009 22 Mekongin alue Kaakkois-Aasiassa  Mekong joki on 4200 km pitkä  Mekongin alueella asuu 320 miljoonaa ihmistä  Kiina (Yunnan), Myanmar, Vietnam, Thaimaa, Laos ja Kambodžha

3  Muokkaa jäsennyksen tekstimuotoa napsauttamalla  Toinen jäsennystaso  Kolmas jäsennystaso  Neljäs jäsennystaso  Viides jäsennystaso  Kuudes jäsennystaso  Seitsemäs jäsennystaso  Kahdeksas jäsennystaso  Yhdeksäs jäsennystasoClick to edit Master text styles  Second level  Third level  Fourth level  Fifth level 16.2.2009 33 TuTU:n Mekong –projektien teemat  Uusiutuva energia, ilmasto, ympäristö, kestävä kehitys sekä niihin liittyvä köyhyyden vähentäminen  Sekä tutkimus- että koulutushankkeita  Rahoittajina: Suomen Akatemia, EU, UM,

4  Muokkaa jäsennyksen tekstimuotoa napsauttamalla  Toinen jäsennystaso  Kolmas jäsennystaso  Neljäs jäsennysta so  Viides jäsennys taso  Kuudes jäsennys taso  Seitsem äs jäsennys taso  Kahdeks as jäsennys taso  Yhdeksäs jäsennystasoClick to edit Master text styles  Second level  Third level  Fourth level  Fifth level 16.2.2009 44 Energiaratkaisut tehdään nyt  Kiina, Thaimaa ja Vietnam –kasvava energiantarve  Laos, Kambodža, Myanmar - vasta sähköistymässä. Nyt 85 % energiasta puulla tuotettua  Laosissa suuri vesivoimapotentiaali  Alueellinen sähkökauppa  Ongelma: miten tarpeita priorisoidaan? Kuka hyötyy?

5  Muokkaa jäsennyksen tekstimuotoa napsauttamalla  Toinen jäsennystaso  Kolmas jäsennystaso  Neljäs jäsennystaso  Viides jäsennystaso  Kuudes jäsennystaso  Seitsemäs jäsennystaso  Kahdeksas jäsennystaso  Yhdeksäs jäsennystasoClick to edit Master text styles  Second level  Third level  Fourth level  Fifth level 16.2.2009 55 Kauaskantoiset vaikutukset - Energiaratkaisut vaativat suuria investointeja - Niillä on globaaleja ilmastovaikutuksia + Osaltaan mahdollistaa perustarpeiden tyydyttämisen (valaistus, ruuanlaitto, vesipumppu, radio, TV…) + Voi mahdollistaa köyhyyden vähentämisen elinkeinojen lisääntymisen kautta

6 16.2.2009 66 Miten lisääntyvä energiantarve tulisi ratkaista Mekongilla?  Uusiutuvat energialähteet  Pyrkimys alusta lähtien energian säästöön  Kokonaisvaltainen suunnittelu ja energiastrategian luominen (teollistuminen, liikenne, metsä, ympäristö, koulutus…)  Lyhyen ja pitkän aikavälin perspektiivi: myös koulutusta ja demokratiaa!  Ei ole olemassa yhtä energiaratkaisua joka sopisi kaikkialle! (No blue print thinking)

7  Muokkaa jäsennyksen tekstimuotoa napsauttamalla  Toinen jäsennystaso  Kolmas jäsennystaso  Neljäs jäsennysta so  Viides jäsennys taso  Kuudes jäsennys taso  Seitsem äs jäsennys taso  Kahdeks as jäsennys taso  Yhdeksäs jäsennystasoClick to edit Master text styles  Second level  Third level  Fourth level  Fifth level 16.2.2009 77 Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Mekong-hankkeet - Neljä Suomen Akatemian rahoittamaa, eri vaiheessa olevaa tutkimusprojektia - Yksi EU:n rahoittama koulutushanke - Kaksi UM:n capacity-building – hanketta IKI-rahoituksella Lisäksi useita eri vaiheissa vireillä olevia hankkeita

8 16.2.2009 Tutkimushankkeet

9  Muokkaa jäsennyksen tekstimuotoa napsauttamalla  Toinen jäsennystaso  Kolmas jäsennystaso  Neljäs jäsennysta so  Viides jäsennys taso  Kuudes jäsennys taso  Seitsem äs jäsennys taso  Kahdeks as jäsennys taso  Yhdeksäs jäsennystasoClick to edit Master text styles  Second level  Third level  Fourth level  Fifth level 16.2.2009 99 1. Energy policy for sustainable development in the emerging global and multilevel governance framework - Efficiency and institutional design in the Mekong Region (“Mekong-project”, 2005-2008, Academy of Finland )  Juuri päättynyt hanke analysoi kestävän energiapolitiikan kehittymistä globaalilla, alueellisella ja kansallisella tasolla Mekongin alueella (Thaimaa, Laos, Kambodzha) Jyrki Luukkanen, Suvisanna Mustonen, Sylvia Karlsson (2005-2006), Hanna Kaisti (2007-08)

10  Muokkaa jäsennyksen tekstimuotoa napsauttamalla  Toinen jäsennystaso  Kolmas jäsennystaso  Neljäs jäsennysta so  Viides jäsennys taso  Kuudes jäsennys taso  Seitsem äs jäsennys taso  Kahdeks as jäsennys taso  Yhdeksäs jäsennystasoClick to edit Master text styles  Second level  Third level  Fourth level  Fifth level 16.2.2009 1010 2. Future Resource Economy and Policies in Laos till the Year 2020 (“FREPLA”, 2008-2011, Academy of Finland) Hankkeessa tutkitaan osallistavien ja monitieteellisten menetelmien avulla Laosin hajautettujen energiaresurssien ja vesivarojen käytön pitkän tähtäimen strategista suunnittelua Jari Kaivo-Oja, Juha-Pekka Snäkin, Sari Jusi (2009-)

11  Muokkaa jäsennyksen tekstimuotoa napsauttamalla  Toinen jäsennystaso  Kolmas jäsennystaso  Neljäs jäsennysta so  Viides jäsennys taso  Kuudes jäsennys taso  Seitsem äs jäsennys taso  Kahdeks as jäsennys taso  Yhdeksäs jäsennystasoClick to edit Master text styles  Second level  Third level  Fourth level  Fifth level 16.2.2009 1111 3. Why Renewable Energy Projects Fail? Design and Implementation of Energy Assistance Projects in Cambodia and Laos (“DREAM”, 2009-2012, Academy of Finland)  Hankkeessa analysoidaan kehitysyhteistyövaroin toteuttavien uusiutuvan energian hankkeiden suunnittelua, rahoittamista, toteuttamista ja vaikutuksia paikallistasolla  Tapaustutkimuksian kahdeksan uusituvan energian projektia Kambodžassa ja Laosissa Jyrki Luukkanen, Hanna Kaisti, Mira Käkönen

12 16.2.2009 1212 4. Legitimacy and Effectiveness in Global Environmental Governance (“LEGITIMATE”, 2006-2011, Academy of Finland ) Objectives: 1) understand the differences in legitimacy and effectiveness of hard and soft law in global environmental governance 2) understand how these differences play out in national governance in developed vs. developing countries Tapaustutkimus kohteet: Suomi, Norja, Intia, Laos Sylvia Karlsson, Antto Vihma

13 16.2.2009 Koulutushankkeet

14 16.2.2009 1414 1. Promotion of the Efficient Use of Renewable Energies in Developing Countries (“REEPRO”, 2008-09, EU Coopener Programme)  Uusiutuvan energian teknologiaan liittyvä koulutushanke Laosissa ja Kambodzhassa  Kolmen tason koulutusohjelma: - Enegia-alan asiantuntijat (ministeriön virkamiehet, yliopiston henkilökunta jne) - Teknikot (opistotason koulutuksen saaneet) - Kyläläiset  Lisäksi oppimateriaalin kehittämistä Tutusta mukana Jyrki Luukkanen

15 16.2.2009 2. KI-Laos: Institutional Partnership for Sustainable Energy Future (2009, UM)  Yliopistotason kestävän energia -koulutuksen käynnistäminen (nyt Bachelor-tason opetusta)  Osaamis- ja koulututustarvekartoituksen tekeminen opiskelijoille ja opetushenkilökunnalle,  Henkilökunnan koulutus asiantuntemuksen nostamiseksi  Opetuksen ja opetusmenetelmien kehittäminen,  Maisteriohjelman käynnistämissuunnittelemien aloittaminen  Energiateknologia- ja energiatehokkuuslaboratorio  Opetushenkilökunnan lisäkouluttaminen intensiivikursseilla kestävää energiateknologiaa tutkivassa yliopistossa Tutusta mukana Jyrki Luukkanen, Venla Kinnunen

16 16.2.2009 4. IKI- Kambodža: Institutional Partnership for Sustainable Energy Future (2009, UM)  Yliopistotason kestävän energia-koulutuksen kehittäminen  Opetussuunnitelman päivittäminen,  Maisteriohjelman kokonaisuuden suunnittelu  Opetuksen ja opetusmenetelmien kehittäminen,  Energiateknologia ja energiatehokkuuslaboratorion käynnistäminen ja laitteiston hankkiminen  Opetushenkilökunnan lisäkouluttaminen intensiivikursseilla kestävää energiaa tutkivissa yliopistoissa Tutusta mukana Jyrki Luukkanen, Venla Kinnunen

17 16.2.2009 1717 TuTu:n Mekong-ryhmä v. 2009:  Tutkimusprofessori Jyrki Luukkanen  Vanhempi tutkija Juha-Pekka Snäkin  Väitöskirjantekijä Sari Jusi  Väitöskirjantekijä Mira Käkönen  Tutkija Hanna Kaisti  IKI-hankkeiden koordinaattori Venla Kinnunen  Tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja Mukana myös:  Akatemiatutkija Sylvia Karlsson  Väitöskirjantekijä Antto Vihma  Väitöskirjantekijä Suvisanna Mustonen (v. 2009 alk. TTY:llä)

18  Muokkaa jäsennyksen tekstimuotoa napsauttamalla  Toinen jäsennystaso  Kolmas jäsennystaso  Neljäs jäsennysta so  Viides jäsennys taso  Kuudes jäsennys taso  Seitsem äs jäsennys taso  Kahdeks as jäsennys taso  Yhdeksäs jäsennystasoClick to edit Master text styles  Second level  Third level  Fourth level  Fifth level 16.2.2009 1818 Tärkeimmät yhteistyökumppanit Mekongilla  National University of Laos  Institute of Technology of Cambodia  Laosin ja Kambodzhan energiaministeriöt  Lao Institute for Renewable Energy Suomessa yhteistyökumppanit: UM, TKK, Vitri (Helsingin yliopisto), Siemenpuu, KEPA

19  Muokkaa jäsennyksen tekstimuotoa napsauttamalla  Toinen jäsennystaso  Kolmas jäsennystaso  Neljäs jäsennysta so  Viides jäsennys taso  Kuudes jäsennys taso  Seitsem äs jäsennys taso  Kahdeks as jäsennys taso  Yhdeksäs jäsennystasoClick to edit Master text styles  Second level  Third level  Fourth level  Fifth level 16.2.2009 1919 Kiitos ! Turun kauppakorkeakoulu / Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Tampereen toimisto Pinninkatu 47, 33100 Tampere Sähköposti: etunimi.sukunimi@tse.fietunimi.sukunimi@tse.fi Puhelin: 03-223 8344 www.tse.fi/tutu


Lataa ppt "Click to edit Master subtitle style Kestävän kehityksen mukainen energiapolitiikka Mekong-joen alueella Tulevaisuuden tutkimuskeskus (TuTu) / Finland Futures."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google