Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TIETOKANNAT BY KMALINEN.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TIETOKANNAT BY KMALINEN."— Esityksen transkriptio:

1 TIETOKANNAT BY KMALINEN

2 Hallintojärjestelmä DBMS I/O operaatiot
Tietokannan looginen rakenne Fyysinen tietokanta Tietomalli Tiedostot I/O operaatiot AmoJp / kmalinen

3 Tietokannan suunnittelun vaiheet
Tietokannan looginen suunnittelu Loogiseen suunnitteluun kuuluu seuraavien määrittely: Taulut ja niiden kentät Pää- ja viite avaimet Taulujen yhteydet Datan eheys

4 Tietokannan suunnittelun vaiheet..
Looginen rakenne toteutetaan Taulujen luominen Pää- ja viiteavainten luominen Taulujen yhteyksien luominen Datan eheyden varmistaminen AmoJp / kmalinen

5 Tietokannan suunnittelun vaiheet…
Sovellus kehitetään loppukäyttäjiä varten. AmoJp / kmalinen

6 Koko tietojenkäsittelyjärjestelmän käsitemalli
Kohdealueen käsitemalli Kuva Käsitemalli on yksi peruslähtökohta tietojen määrityksessä AmoJp / kmalinen

7 KÄSITEMALLI TIETOTARVE KÄYTTÄJÄNÄKEMYS Laskun numero Asiakkaan numero
TUOTE ASIAKAS KÄSITEMALLI TIETOTARVE 7860,00 LASKU Laskun numero Asiakkaan numero Asiakkaan lähiosoite Asiakkaan postitoimipaikka Asiakkaan postinumero Tuotteen numero Tuotenimi Hinta Alennuskoodi Eräpäivä Alennusprosentti LASKU *Laskun numero *Eräpäivä KÄYTTÄJÄNÄKEMYS PARAMETRI alennus - % ASIAKAS *Asiakasnumero Asiakkaan nimi Asiakkaan … Alennuskoodi TUOTE *Tuotenumero *Tuotenimi hinta AmoJp / kmalinen

8 Käsitekaavio AmoJp / kmalinen

9 Relaatiotietokanta Ensimmäiset tietokantamallit (ennen relaatiotietokantoja) Hierarkkinen tietokantamalli Verkkotietokantamalli Relaatiotietokanta (nykyinen malli) AmoJp / kmalinen

10 Hierarkkinen tietokantamalli
Tietokannan sisältämät suhteet kuvataan isä/lapsi -termeillä. Isätaulu voi liittyä moniin lapsitauluihin, mutta lapsitaululla voi olla vain yksi isätaulu. AmoJp / kmalinen

11 Hierarkkisen tietokantamallin edut ja haitat
Mallin etuja: Tietoja voidaan hakea nopeasti. Viite-eheys on sisäänrakennettuna Mallin haittoja: Käyttäjän pitää tuntea tietokannan rakenne erittäin hyvin. Lapsitauluun ei voida tallentaa tietuetta, mikä ei ole linkitetty mihinkään isätaulun tietueeseen. AmoJp / kmalinen

12 Verkkotietokantamalli
Luotiin korjaamaan eräitä hierarkkisen tietokantamallin ongelmia. Tietokannan sisältämät suhteet kuvataan joukkorakenteen avulla. AmoJp / kmalinen

13 Relaatiotietokanta (nykyinen malli)
Tri Codd esitteli 1970 ensimmäistä kertaa relaatiotietokantamallin. (”Relational Model of Data for Large Shared Databanks” ) Malli auttoi ratkaisemaan monia ongelmia, kuten: ylimääräinen data heikko eheys AmoJp / kmalinen

14 Käyttötietokannat (sisältävät dynaamista dataa)
Dynaaminen data = data muuttuu jatkuvasti Käytetään pääsääntöisesti, kun tietoa tarvitaan ja päivitetään päivittäin esim. inventaariotietokannat ja tilauskannat. AmoJp / kmalinen

15 Analyyttiset tietokannat (sisältävät staattista dataa)
Staattinen data data ei koskaan muutu, tai muuttuu hyvin harvoin Staattista dataa käytetään ajasta riippuvien tietojen tallentamiseen. AmoJp / kmalinen

16 Terminologia Data Informaatio Tyhjä arvo (null) Taulu
Tietokannassa olevat arvot ovat dataa, mutta se ei välttämättä kerro yksinään mitään. Informaatio Informaatio on dataa, joka on ymmärrettävässä muodossa. Tyhjä arvo (null) Arvon puutuessa tai se ollessa tuntematon sitä kutsutaan tyhjäksi arvoksi Taulu Taulu edustaa kohdetta esim. henkilöä ja sillä on monia ominaisuuksia. AmoJp / kmalinen

17 Terminologia … Tietue Näkymä Avaimet Tietue on erikenttien kokoelma.
Näkymällä tarkoitetaan näennäistaulua Avaimet Avaimet ovat erikoiskenttiä, joilla on oma tarkoituksensa. Avaimen tyyppi ratkaisee sen tarkoituksen. AmoJp / kmalinen

18 Terminologia … Indeksi (ovat fyysisiä rakenteita) Yhteydet
Indeksi tarkoittaa hakemistoa, joka parantaa tietojen käsittelyä Yhteydet Kahden taulun välillä olevaa liitosta kutsutaan yhteydeksi. AmoJp / kmalinen

19 Yhteystyypit (kardinaliteetti)
Yhdestä - yhteen 1 1 Ostaa Asiakas Kauppa AmoJp / kmalinen

20 Yhteystyypit (kardinaliteetti)
Yhdestä - moneen 1 m Ostaa Asiakas Kauppa AmoJp / kmalinen

21 Yhteystyypit (kardinaliteetti)
Monesta - moneen Asiakas Kauppa Ostaa m m AmoJp / kmalinen

22 Datan yheys (database integrity)
Datan yheys tarkoittaa datan yhdenmukaisuutta ja paikkansapitävyyttä. Datan yheyden varmistaminen AmoJp / kmalinen

23 Tietokantojen suunnittelu - mitä ja miksi
Huonosti tai huolimattomasti suunnitellun tietokannan käyttäminen voi olla hankalaa. Pahimmassa tapauksessa tietokannasta saadaan virheellisiä tietoja. Tietokanta on yksi monimutkaisimmista ohjelmistoista. AmoJp / kmalinen

24 Tietokantojen suunnittelu - mitä ja miksi…
Tietokantoja ei pidä lähteä toteuttamaan ilman riittävää tietotaitoa Yrityksen tarpeet pitää selvittää huolellisesti heti suunnittelun alussa. AmoJp / kmalinen

25 Suunnittelun erivaiheet
Vaatimuksien Analysointivaihe Tarkastellaan yritystä ja toimintamalleja Haastellaan käyttäjiä ja johtoa nykyisistä ja tulevista järjestelmän tarpeista Selvitetään yrityksen yleiset tietotarpeet. AmoJp / kmalinen

26 Suunnittelun erivaiheet…
Tehtäväselostuksen luominen Hyvä tehtäväselostus on lyhyt ja ytimekäs Nykyiseen tietokantaan tutustuminen Tietokantaa tarkasti analysoimalla saadaan tärkeätä tietoa Alustavan kenttälistan luominen AmoJp / kmalinen

27 Suunnittelun erivaiheet…
Alustavan taululistan luominen Yhteyksien luominen Näkymät Eivät sisällä dataa AmoJp / kmalinen

28 Huom! muista viite-eheys
Huom! yhteyslaji AmoJp / kmalinen Huom! muista viite-eheys

29 Datan muotoiluvaihe Muotoillaan itse tietokantarakenne.
ER-kaaviot Seinätaulutekniikka Määritellään kentät ja liitetään ne oikeisiin tauluihin. AmoJp / kmalinen

30 AmoJp / kmalinen

31 Normalisointivaihe Ensimmäinen normaalimuoto (1NM)
Relaation saamiseksi ensimmäiseen normaalimuotoon siitä poistetaan toistuvat ryhmät ja luodaan niistä omat relaatiot Toinen normaalimuoto (2NM) Jos jokaisen taulun avain koostuu vain yhdestä attribuutista, tietokanta käytännössä täyttää suoraan toisen normaalimuodon. AmoJp / kmalinen

32 Normalisointivaihe Kolmas normaalimuoto (3NM)
Relaatio R on kolmannessa normaalimuodossa, jos ja vain jos se on toisessa normaalimuodossa ja jokainen relaation R attribuutti, joka ei ole avainattribuutti, on intransitiivisesti riippuvainen relaation R perusavaimesta (eli ei ole transitiivisesti riippuvainen) Transitiivinen riippuvuus määritellään: Jos a→b ja b→ c, niin a → c. AmoJp / kmalinen

33 Kenttämääritelmät Kentät ovat tietokannan perusta.
Huonojen kenttämääritelmien korjaaminen vie tyypillisesti kolme kertaa enemmän aikaa kuin heti alussa kunnon kenttämääritelmien luominen. AmoJp / kmalinen

34 Kenttämääritelmät Tietotyyppi
Aakkosnumeerinen – säilyttää mitä tahansa kirjainten, numeroiden, laajennettujen merkkien tai erikoismerkkien yhdistelmää. Numeerinen – säilyttää vain lukuja; sekä kokonaisluvut että reaaliluvut ovat sallittuja. (luvut joiden alussa on nollia eivät ole sallittu) Päiväys – säilyttää minkä tahansa todellisen päivämäärän. Kellonaika – säilyttää minkä tahansa todellisen kellonajan. AmoJp / kmalinen

35 Kenttämääritelmät Merkkien tuki
Kirjaimet – kaikki aakkosiin kuuluvat kirjat, mukaan lukien kirjaimet, kuten ”é” ja ”ñ” Numerot – 0 … 9. Laajennetut merkit – kaikki merkit, jotka voidaan syöttää näppäimistöllä (paitsi kirjaimet ja numerot). Erikoismerkit – kaikki merkit, jotka pitää syöttää muuten kuin näppäimistön avulla. AmoJp / kmalinen

36 Kenttämääritelmät Pituus
Määritellään kuinka monta merkkiä kenttään saa syöttää. Vaaditaanko arvo Määritellään onko kenttään pakko syöttää arvo AmoJp / kmalinen

37 Kenttämääritelmät Muokkaussäännöt Syöttö nyt, muokkaukset sallitaan.
Syöttö myöhemmin, muokkaukset sallitaan. Syöttö nyt, muokkauksia ei sallita. Syöttö myöhemmin AmoJp / kmalinen

38 Kenttämääritelmät Sallittu arvoalue
Yleinen – Tämä kenttä on kaikkien mahdollisten arvojen kokoelma. Eheydelle ominainen – arvokokoelma, joka perustuu kentän tehtävään tauluyhteyden luomisessa. Yritykselle ominainen – arvokokoelma, joka on tietyn liiketoimintavaatimuksen seuraus. AmoJp / kmalinen

39 Liikesäännöt Asettavat jonkinlaiset rajoitukset kenttämääritelmällä tai kahden taulun väliselle yhteydelle. tietokantaan suuntautuneet sovelluksiin suuntautuneet AmoJp / kmalinen

40 Dokumentointi Dokumentointi on tärkeä osa tietokannan suunnittelua ja toteutusta. Se kuitenkin unohdetaan helposti, koska se koetaan monesti turhaksi ja aikaa vieväksi. AmoJp / kmalinen

41 Toteutus järjestys Taulujen luominen Kenttien luominen
Yhteyksien luominen Tietojen syöttö AmoJp / kmalinen


Lataa ppt "TIETOKANNAT BY KMALINEN."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google