Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vuosiraportti 2006: huumeongelma Euroopassa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vuosiraportti 2006: huumeongelma Euroopassa"— Esityksen transkriptio:

1 Vuosiraportti 2006: huumeongelma Euroopassa
Tämä PowerPoint-esitys perustuu vuosiraportin 2006 julkaisemista varten laadittuihin uutistiedotteisiin ja uutisteksteihin. Puhujaa kehotetaan tutustumaan perusteellisesti näihin tiedotteisiin ennen esityksen pitämistä. Uutistekstejä ja tätä esitystä ei saa käyttää ennen niiden julkaisemista, jonka ajankohta on 23. marraskuuta klo CET (Brysselin aikaa). Lehdistömateriaalit: (online-muodossa 23 kielellä) ja EMCDDA:n johtajan Wolfgang Götzin kommentit huumeongelmaa Euroopassa käsittelevän vuosiraportin 2006 julkaisutilaisuudessa Tiivistelmä ”Huumausaineet Euroopassa — faktatietoja ja lukuja” Uutistiedotteet: 3/2006 — Uusinta tietoa huumeongelmasta Euroopassa ”Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen Vuosiraportti 2006” 4/2006 — Vuosiraportti 2006: Huumeiden hinnat laskivat, takavarikot lisääntyivät ”Huumeet ovat Euroopassa nyt halvempia kuin koskaan aiemmin” 5/2006 — Huumeiden käyttö sukupuolinäkökulmasta ”Naisille suunnattuja huumehoitopalveluja on Euroopassa yhä rajoitetusti” 6/2006 — Huumeiden käyttö vapaa-ajan vietossa ”Selvitysten mukaan piristävien huumeiden kokeilujen todennäköisyys on kymmenkertainen klubeissa kävijöiden parissa” Nimi, paikka, päivämäärä ja aika

2 Uusinta tietoa huumeongelmasta Euroopassa
Katsaus huumeilmiöön Euroopan maassa Tiedot ja analyysit: koko Euroopassa ja maittain Viimeisimmät suuntaukset ja toimenpiteet Erityiskysymykset: Euroopan huumepolitiikat Sukupuolierot huumeiden käytössä Huumeiden käyttö vapaa-ajan vietossa Ks. uutistiedote No 3/2006

3 Monikielinen tietopaketti
Vuosikertomus 2006: painettuna ja online-muodossa kielellä Lisää online-aineistoa englanniksi: Erityiskysymykset Tilastotiedote Maakohtaiset tietoprofiilit Reitoxin kansalliset raportit Ks. uutistiedote 3/2006

4 Otsikot 2006 Osa I: Vuosiraportti
Esityksen ensimmäisessä osassa esitellään uusimpia tietoja eri huumausaineista sekä huumeisiin liittyvistä tartuntataudeista ja huumekuolemista.

5 Otsikot 2006 Huumausaineet ovat Euroopassa nyt halvempia kuin koskaan aiemmin Heroiini — takavarikot ja tuotanto lisääntyvät Huumeisiin liittyvien tartuntatautien leviäminen jatkuu Huumekuolemat — laskeva suuntaus saattaa horjua Ks. uutistiedote 4/2006

6 Otsikot 2006 (jatkoa) Kokaiini — nouseva suuntaus jatkuu, mutta merkkejä vakiintumisesta on nähtävissä Kokaiini — maailmanlaajuinen tuotanto lisääntyy, tuontireitit monipuolistuvat Kokaiiniin liittyvät ongelmat muuttumassa näkyviksi joissakin maissa Ks. uutistiedote 4/2006

7 Huumeet ovat Euroopassa nyt halvempia kuin koskaan aiemmin
Huumausaineiden hinnat vaihtelevat voimakkaasti maittain Analyysi perustuu vain suppeaan maaryhmään Useimpien laittomien huumausaineiden hinnat Euroopan katukaupassa alenivat vuosina 1999–2004 monissa maissa Kannabishartsin inflaatiokorjattu hinta laski 19 %, kannabisruohon 12 %, kokaiinin 22 %, heroiinin 45 %, amfetamiinin 20 % ja ekstaasin 47 % koko Euroopassa Ks. uutistiedote 4/2006

8 Huumausaineiden hinnat (jatkoa)
Huumausaineiden hintoihin vaikuttavia tekijöitä on useita: tarjonnan vaihtelut, puhtaus, tuotetyyppi, ostomäärä jne. Hintojen analysointi vaikeaa: laittomien markkinoiden näkymätön luonne, kansalliset vaihtelut tietojen laadussa ja tiedonkeruumenetelmissä Hintojen laskemisen ja muihin indikaattoreihin (takavarikot, esiintyvyys, puhtaus jne.) liittyvien suuntausten välillä ei suoraa yhteyttä Nyt tulisi pyrkiä ymmärtämään paremmin huumausaineiden hintoihin vaikuttavia tekijöitä ja sitä, miten hinta vaikuttaa huumausaineiden kulutukseen Ks. uutistiedote 4/2006

9 Huumausaineiden vähittäishintojen suuntaukset Euroopassa vuosina 1999–2004
Lähde: Vuosikertomus 2006, Selitykset Ks. uutistiedote 4/2006 Index=Indeksi Cannabis resin=Kannabishartsi, Herbal cannabis=Kannabisruoho, Cocaine=Kokaiini, Heroin brown=Ruskea heroiini, Amphetamine=Amfetamiini, Ecstasy=Ekstaasi

10 Heroiini — takavarikot ja tuotanto lisääntyivät
Afganistan, maailman johtava laittoman oopiumin tuottaja: maailmanlaajuisesta tuotannosta noin 89 % (4 100 tonnia) vuonna 2005 Viimeaikainen tuotannon lisääntyminen tarkoittaa, että nykyinen maailmanlaajuinen tarjonta voi olla suurempaa kuin maailmanlaajuinen kysyntä (UNODC) Suurin osa maailman heroiinitakavarikoista tehdään edelleen Aasiassa (50 %) ja Euroopassa (40 %) Huumetakavarikoiden kokonaismäärä on kasvanut Euroopassa tasaisesti vuodesta 1999 lähtien Ks. uutistiedote 4/2006

11 Heroiini (jatkoa) Takavarikot vuonna 2004: Euroopassa tehdyissä takavarikossa otettiin haltuun arviolta 19 tonnia heroiinia, mikä on yli 10 % enemmän kuin vuonna 2003 Laittoman heroiinin ylitarjonnasta aiheutuvia vaaroja ei voida enää sivuuttaa Heroiini ei enää muotihuume, mutta nuorten uusi sukupolvi voi joutua alttiiksi sen käytölle Heroiinin käyttö ja suonensisäinen huumeidenkäyttö — vakavia kansanterveyteen kohdistuvia uhkia Euroopassa lähitulevaisuudessa Ks. uutistiedote 4/2006

12 Huumausaineisiin liittyvien tartuntatautien jatkuva leviäminen
HIV-tartuntojen levinneisyys injektiokäyttäjien piirissä yhä vähäistä useimmissa Euroopan maissa. Kymmenessä maassa enintään 1 % käyttäjistä on saanut tartunnan, ja useimmissa Euroopan maissa HIV:n levinneisyysaste on yhä alle 5 % Suonensisäisestä huumeidenkäytöstä johtuvia uusia HIV-tartuntoja ilmoitetaan kuitenkin yhä, ja tartuntojen määrän pelätään lisääntyvän tietyillä alueilla ja tietyissä väestöryhmissä C-hepatiittivirus — Euroopassa levinneisyys huumeiden injektiokäyttäjien keskuudessa on korkea: joissakin otoksissa se oli yli 60 prosenttia Neulojen ja ruiskujen vaihtopalvelut nyt yleistyneet osaksi laajempaa toimintamallia (tiedotus, koulutus, viestintä) Ks. uutistiedote 4/2006

13 Kuolemat – laskeva suuntaus saattaa horjua
Euroopassa ilmoitetaan vuosittain —8 000 huumeisiin liittyvää kuolemantapausta Viimeisimpien tietojen mukaan huumekuolemien osuus kaikista alle 40-vuotiaiden kuolemantapauksista on 3 % Arviot liittyvät suoraan huumeiden, pääasiassa opioidien käyttöön, mutta ne eivät sisällä tapaturmista, väkivallasta tai kroonisista sairauksista johtuvia kuolemia Tyypillinen yliannostuksen uhri Euroopassa on nyt noin 35-vuotias mies. Uhrien ikä nousee kaikkialla Euroopassa Ks. uutistiedote 4/2006

14 Huumekuolemat (jatkoa)
Äkilliset huumekuolemat vähenivät vuosina 2000–2003 Huumeisiin liittyvien kuolemantapausten väheneminen seurasi 14 prosentin lisääntymistä ajanjaksolla 1995–2000 Vuosilta 2003–2004 saatujen tietojen mukaan ilmoitettujen kuolemantapausten määrä nousi 3 %, joten vähenevä suuntaus saattaa horjua Nämä merkit eivät välttämättä enteile pitemmän aikavälin muutosta, mutta jonkinasteisesta huumekuolemien lisääntymisestä ilmoitettiin 13 maassa niiden 19 maan joukosta, jotka toimittivat tietoja Ks. uutistiedote 4/2006

15 Luku 7, kaavio 13: Pitkän aikavälin suuntaus äkillisissä huumekuolemissa vuosina 1985–2004
Lähde: Vuosiraportti, luku 7, kaavio 13 Index = Indeksi

16 Kokaiini — nouseva suuntaus jatkuu, mutta merkkejä vakiintumisesta on nähtävissä
Noin 10 milj. eurooppalaista (yli 3 % 15–64-vuotiaista aikuisista) on joskus kokeillut kokaiinia Noin 3,5 miljoonaa (1 %) on todennäköisesti käyttänyt sitä viimeisen vuoden aikana Noin 1,5 miljoonaa eurooppalaista (0,5 % aikuisista) ilmoitti käyttäneensä sitä viimeisen kuukauden aikana Kokaiinin käyttäjien määrä on Euroopan mittakaavassa historiallisen korkea, mutta yhä alhaisempi kuin Yhdysvalloissa, jossa 14 % aikuisista on käyttänyt kokaiinia ainakin kerran Vaihtelu voimakasta: monissa maissa esiintyvyys yhä vähäistä Kokaiiniongelmasta eniten kärsivissä Espanjassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 1990-luvun lopulla vallinneessa nousevassa suuntauksessa on nähtävissä vakiintumisen merkkejä Ks. uutistiedote 4/2006

17 Luku 5, kaavio 6: Kokaiinia viimeisen vuoden aikana käyttäneet aikuiset (15–64 v.) ja nuoret aikuiset (15–34- ja 15–24 v.) Lähde: Vuosiraportti, luku 5, kaavio 6 Greece=Kreikka, Czech Republic= Tšekki, Latvia=Latvia, Lithuania=Liettua, Portugal=Portugali, Finland=Suomi, Bulgaria=Bulgaria, Hungary=Unkari, Poland=Puola, Slovakia=Slovakia, Estonia=Viro, Denmark=Tanska, Norway=Norja, Austria=Itävalta, Germany=Saksa, Ireland=Irlanti, Netherlands=Alankomaat, Italy=Italia, United Kingdom (England and Wales)= Yhdistynyt kuningaskunta (Englanti ja Wales), Spain=Espanja All adults= Kaikki aikuiset, 15-34= 15–34-vuotiaat, 15-24= 15–24-vuotiaat

18 Luku 5, kaavio 7: Suuntaukset kokaiinia viimeisen vuoden aikana käyttäneiden nuorten aikuisten (15–34-vuotiaat) keskuudessa Lähde: Vuosiraportti, luku 5, kaavio 7 Spain=Espanja, United Kingdom=Yhdistynyt kuningaskunta (Englanti ja Wales), Italy=Italia, Netherlands=Alankomaat, Denmark=Tanska, Norway=Norja, Germany=Saksa, Estonia=Viro, Slovakia=Slovakia, Hungary=Unkari, Finland=Suomi, France=Ranska, Greece=Kreikka

19 Kokaiini — maailmanlaajuinen tuotanto lisääntyy, tuontireitit monipuolistuvat
Kokaiinin tuotanto maailmassa: noin 687 tonnia vuonna 2004 (UNODC) Suurin osa Euroopassa takavarikoidusta kokaiinista tulee mantereelle Etelä-Amerikasta. Latinalaisen Amerikan, Karibian ja nyt myös Afrikan maita käytetään yhä enemmän kauttakulkureitteinä Euroopassa takavarikoitiin vuonna 2004 noin 74 tonnia kokaiinia — % vähemmän kuin vuonna 2003 Euroopassa tehtyjen takavarikoiden arvioitu määrä lisääntyi 36 % vuonna 2004 yhteensä noin takavarikkoon Iberian niemimaa on edelleen merkittävä portti Eurooppaan tuotavalle kokaiinille: yli puolet Euroopassa löydetystä määrästä takavarikoitiin siellä Ks. uutistiedote 4/2006

20 Kokaiiniin liittyvät ongelmat muuttumassa näkyviksi joissakin maissa
Ongelmat ovat muuttumassa näkyviksi, mutta ovat edelleen melko lieviä Nyt noin 12 % kaikista uusista hoitotarvetapauksista liittyy kokaiiniin, mutta maiden välillä on suuria eroja Espanjassa ja Alankomaissa, joissa kokaiinin käyttö on suhteellisen vakiintunutta, vähintään yksi neljästä hoitotarpeesta liittyy nyt kokaiiniin Tarvittaisiin yksimielisyys siitä, mikä on paras hoitovaihtoehto kokaiini- ja crack-kokaiiniongelmien hoitoon Yli 400 kokaiiniin liittyvää kuolemantapausta on raportoitu Ks. uutistiedote 4/2006

21 Huumausaineet Euroopassa — faktatietoja ja lukuja
65 milj. aikuista – 20 % aikuisista – on käyttänyt kannabista ainakin kerran 10 milj. aikuista – 3 % aikuisista – on käyttänyt amfetamiinia ainakin kerran 8,5 milj. aikuista – 2,6 % aikuisista – on käyttänyt ekstaasia ainakin kerran Euroopassa on nykyisin noin 1,7 milj. ongelmakäyttäjää (pääasiassa heroiinin käyttäjiä) Ks. tiivistelmä ”Huumausaineet Euroopassa – faktatietoja ja lukuja”, jossa on lisätietoja muista huumausaineista Ks. tiivistelmä ”Huumausaineet Euroopassa — faktatietoa ja lukuja”

22 Otsikot 2006 Osa II: Erityiskysymykset
Esityksen toisessa osassa esitellään tärkeimpiä havaintoja huumepolitiikoista, huumeiden käytön sukupuolinäkökulmasta ja huumeiden käytöstä vapaa-ajan vietossa. Ks. “EMCDDA:n johtajan kommentit” Ks. uutistiedotteet 5/2006 ja 6/2006 Erityiskysymykset vuodelta 2006 (Painettuna ja online-muodossa englanniksi)

23 Otsikot 2006 Huumestrategiat laajenevat
Naisille edelleen saatavilla rajoitetusti huumehoitopalveluja Euroopassa Huumeisiin liittyvien haittojen eri suuntaukset naisten keskuudessa Onko sukupuolten välinen kuilu kapenemassa? Ks. uutistiedote 5/2006

24 Otsikot 2006 (jatkoa) Selvitysten mukaan todennäköisyys kokeilla piristäviä huumeita on klubeissa kävijöiden parissa yli 10 kertaa suurempi kuin koko väestön nuorten parissa Klubiturismi ja huumeet lomanvietossa Alkoholin käytön riskejä pitkällä aikavälillä ei usein oteta huomioon Seurantaan liittyvät haasteet Ks. uutistiedote 6/2006

25 Huumestrategiat laajenevat
Lähes kaikki Euroopan maat ovat nyt liittäneet yleisiin kansallisiin huumestrategioihinsa tai toimintasuunnitelmiinsa poliittisia aloitteita Huumepolitiikkoja on Euroopassa alettu laajentaa laittomien huumausaineiden ohella myös muihin riippuvuutta aiheuttaviin aineisiin (alkoholi, tupakka, lääkkeet) Tutkituista maista yli kahden kolmasosan huumepolitiikalla on nyt jokin yhteys tai niissä viitataan jollakin tavalla laillisiin aineisiin Ks. ”EMCDDA:n johtajan kommentit”

26 Naisille suunnattuja huumehoitopalveluja on Euroopassa yhä rajoitetusti
Tietoisuus huumeongelmaisten naisten erityistarpeista kasvaa: Euroopassa noin 20 prosenttia huumehoitoon hakeutuvista on naisia Melkein kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja Norjassa on ainakin yksi erityisesti naisille tai naisille ja heidän lapsilleen tarkoitettu huumehoitoyksikkö, mutta tämänkaltaiset palvelut ovat usein rajoitettuja Suurin osa naisista saa yhä hoitoja yleisten hoitopalvelujen muodossa Lähes joka neljäs (23 %) avohoitoon hakeutuvista naisista elää yhdessä lastensa kanssa Lastenhoitoon liittyvät ongelmat voivat estää naisia hakemasta apua. Naisystävällisten palvelujen on havaittu edistävän naisten pysymistä hoidossa Ks. uutistiedote 5/2006

27 Huumeisiin liittyvien haittojen eri suuntaukset naisten keskuudessa
Naisten osuus huumekuolemista on 7–35 %, maasta riippuen Huumekuolemien suuntauksissa on huomattavia sukupuolten välisiä eroja Vuosina 2000– 2003 yliannostuksesta johtuvat miesten kuolemat vähenivät noin 30 % mutta naisten osalta vähennys oli vain 15 % (EU-15) Yhdeksän EU-maan viimeisimpien tietojen mukaan HIV:n esiintyvyys on keskimäärin 13,6 % huumeita suonensisäisesti käyttävillä miehillä ja 23 % huumeita suonensisäisesti käyttäviä naisilla Vaikuttavatko huumeiden käyttäjien riskialttiimmille ryhmille kohdistetut haittoja vähentävät toimenpiteet huonommin naisiin kuin miehiin? Ks. uutistiedote 5/2006

28 Onko sukupuolten välinen kuilu kapenemassa?
Sukupuolten välillä on selviä eroja melkein jokaisella huumeilmiön eri alueella Kaikissa Euroopan maissa miehet käyttävät huumeita naisia yleisemmin, erityisesti kun kyseessä on huumeiden jatkuva, intensiivinen ja ongelmakäyttö Mitään selkeää näyttöä ei ole havaittavissa miesten ja naisten välisen huumeiden käytön kuilun kaventumisesta Koululaisten (15–16-vuotiaat) huumeiden käytön suuntauksissa oli sen sijaan nähtävissä huolenaiheita. Joissakin jäsenmaissa tytöt tavoittavat pojat huumeiden ja alkoholin kokeiluissa Ks. uutistiedote 5/2006

29 Selvitysten mukaan piristävien huumeiden kokeilujen todennäköisyys on yli kymmenkertainen klubeissa kävijöiden parissa Joissakin tapauksissa noin kaksi kolmasosaa klubeissa kävijöistä ilmoitti käyttäneensä piristäviä huumeita ainakin kerran Yli 60 prosenttia klubeissa kävijöistä, joita tutkittiin tietyissä tilaisuuksissa Ranskassa, Italiassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, kertoivat käyttäneensä kokaiinia ainakin kerran Yli puolet tutkituista klubiasiakkaista Tšekin tasavallassa, Ranskassa, Unkarissa, Alankomaissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ilmoitti käyttäneensä ekstaasia Ks. uutistiedote 6/2006

30 Kaavio 2: Ekstaasia ainakin kerran käyttäneiden osuus klubeissa kävijöiden ja koko väestön joukossa
Lähde: Erityiskysymys ”Huumeiden viihdekäytön kehittyminen”, kaavio 2 Greece=Kreikka, Latvia=Latvia, Italy=Italia, Slovakia=Slovakia, Netherlands=Alankomaat, Hungary=Unkari, Czech Republic=Tšekki, France=Ranska, United Kingdom=Yhdistynyt kuningaskunta Recreational settings=Viihdekäyttö, General population (15-34)= Koko väestö (15–34-vuotiaat)

31 Huumeiden käyttö vapaa-ajan vietossa (jatkoa)
Joidenkin selvitysten mukaan ketamiinia ainakin kerran käyttäneiden osuus vaihtelee Tšekin tasavallan 7 prosentista Unkarin 21 prosenttiin GHB:ta ainakin kerran käyttäneiden osuus on Yhdistyneessä kuningaskunnassa 6 prosenttia ja Alankomaissa 17 prosenttia Klubeissa tehtyjen tutkimusten mukaan hallusinogeenisten huumeiden käyttö oli laajaa Tšekissä (45 % vastanneista oli kokeillut LSD:tä ainakin kerran) ja Ranskassa (55 % vastanneista oli kokeillut ”taikasieniä”) Ks. uutistiedote 6/2006

32 Klubiturismi ja huumeet lomanvietossa
Tutkimusten mukaan erityisesti nuoret kokeilevat todennäköisemmin huumeita tai käyttävät niitä useammin lomaillessaan ulkomailla Espanjassa huumeiden käyttö vapaa-ajan vietossa on laajinta Välimeren turistikohteissa Ruotsissa tehdyn selvityksen mukaan 23 prosenttia huumeita käyttäneistä nuorista oli kokeillut niitä ensimmäisen kerran ollessaan ulkomailla Kun Ibizalta palanneita nuoria haastateltiin osana Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehtyä tutkimusta, todettiin, että huumeita käytettiin useammin lomalla kuin kotona Ks. uutistiedote 6/2006

33 Alkoholinkäytön riskejä pitkällä aikavälillä ei usein oteta huomioon
EU:n nuorten enemmistölle huumeiden käyttö ei kuitenkaan välttämättä kuulu yhteen tanssipaikoilla käymisen kanssa Suurimmalle osalle nuorista musiikki, sosiaaliset näkökohdat ja alkoholin käyttö ovat niitä kokemuksia, joita he hakevat näistä ympäristöistä Alkoholintuottajat avaavatkin nyt hanansa taloudellisesti kannattavilla tanssimusiikin markkinoilla ja markkinoivat uusia juomia yhä nuoremmille ikäryhmille Huolta herättävät klubeissa käyvien nuorten terveysriskit, sillä monet heistä juovat runsaasti ja käyttävät joskus samaan aikaan laittomia huumeita Klubeissa kävijät ovat yleensä tietoisia huumeiden käyttöön liittyvistä terveys- ja oikeudellisista riskeistä, mutta eivät yhtä tietoisia alkoholiin liittyvistä ongelmista ja pitkän aikavälin riskeistä Ks. uutistiedote 6/2006

34 Seurantaan liittyvät haasteet
EMCDDA:n seurannassa on nykyisin paljon suurempi määrä aineita kuin vuosikymmen sitten Sekakäyttö on suuri haaste huumausaineiden seurantajärjestelmille, joissa on perinteisesti keskitytty kunkin aineen käyttöön erikseen Tulevissa toimissa on asetettava etusijalle uusien menetelmien kehittäminen tämäntyyppisen huumeidenkäytön ymmärtämiseksi Nykytilanteen seurannan ohella EMCDDA pitää silmällä uusia huumausaineita ja uusia suuntauksia, jotka voivat olla uhkana kansanterveydelle Ks. ”EMCDDA:n johtajan kommentit”


Lataa ppt "Vuosiraportti 2006: huumeongelma Euroopassa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google