Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Säteilylähteiden varastointi ja käytöstä poistaminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Säteilylähteiden varastointi ja käytöstä poistaminen"— Esityksen transkriptio:

1 Säteilylähteiden varastointi ja käytöstä poistaminen
Eero Oksanen

2 Varastointi Säteilylain vaatimuksia
Käyttö- ja säilytyspaikan on oltava turvallinen ja radioaktiivisten aineiden joutuminen sivullisten käsiin on estettävä. / Eero Oksanen

3 Varastointi Ohjeen ST 5.1 vaatimuksia (umpilähteet)
Suljin kiinni-asentoon ennen varastointia Varasto lukittava ja merkittävä Varaston suojaus oltava riittävä, vuosiannos < 1 mSv Käytöstä poistettuja lähteitä ei saa varastoida tarpeettomasti / Eero Oksanen

4 Käytöstä poistaminen - radioaktiivinen jäte
Säteilylain vaatimuksia Turvallisuuslupahakemuksessa on esitettävä miten radioaktiivisesta jätteestä huolehditaan. Korkea-aktiivisille umpilähteille (HASS-lähteille) on lisäksi tarkempia vaatimuksia. Toiminnan harjoittaja vastaa jätehuollon toimenpiteistä kirjanpito varastointi pakkaaminen lähettäminen kuljetus kustannukset / Eero Oksanen

5 Käytöstä poistaminen - radioaktiivinen jäte
Säteilylain vaatimuksia Kun kyseessä on umpilähteen palautus toimittajalle tai valmistajalle, kyseessä ei ole radioaktiivisen jätteen luovutus. Jos kyseessä on varsinaisen radioaktiivisen jätteen luovutus: varmistuttava, että vastaanottajalla on lupa jokaisen jäte-erän siirrolle on oltava STUKin hyväksyntä käytöstä poistettua, muualla valmistettua säteilylähdettä ei saa tuoda Suomeen radioaktiivisena jätteenä / Eero Oksanen

6 Ohjeen ST 5.1 vaatimuksia (umpilähteet)
Käytöstä poistaminen Ohjeen ST 5.1 vaatimuksia (umpilähteet) Palautetaan toimittajalle, valmistajalle tai STUKin jätevarastoon. Voidaan luovuttaa toiselle käyttäjälle, jolla on turvallisuuslupa. Kaikista luovutuksista on ilmoitettava STUKille kahden viikon kuluessa. / Eero Oksanen

7 Käytännön ohjeita hankintavaiheessa
Käytöstä poistaminen Käytännön ohjeita hankintavaiheessa Tee jätehoitosuunnitelma. Vaadi valmistajalta/toimittajalta sitoumus ottaa lähde takaisin käytön päätyttyä. Kysy tai arvioi hävittämisen hinta. Säilytä hankinta-asiakirjat. / Eero Oksanen

8 Käytännön ohjeita käytön aikana
Käytöstä poistaminen Käytännön ohjeita käytön aikana Noudata jätehoitosuunnitelmaa ja tarkista ajoittain sen ajanmukaisuus. Pidä kirjaa hankituista, käytössä olevista, varastoiduista ja luovutetuista lähteistä. Inventoi kaikki lähteet vähintään vuosittain. Arvioi vähintään vuosittain onko varastoituna tarpeettomia lähteitä. Luovu tarpeettomista lähteistä mahdollisimman pian. / Eero Oksanen

9 Käytännön ohjeita poistamisvaiheessa
Käytöstä poistaminen Käytännön ohjeita poistamisvaiheessa Noudata jätehoitosuunnitelmaa. Selvitä onko itselläsi tai muilla edelleen käyttöä lähteelle. Jos luovutat toiselle käyttäjälle, varmista vastaanottajan turvallisuuslupa. Palauta ensisijaisesti valmistajalle/toimittajalle. Huolehdi pakkaamisesta ja kuljetuksesta. Pyydä todiste, että olet luovuttanut lähteen. Säilytä luovutusta koskevat asiakirjat. Ilmoita STUKille kahden viikon kuluessa. Poista tyhjistä suojuksista ja pakkauksista varoitusmerkinnät. / Eero Oksanen

10 Umpilähteen poistaminen käytöstä
Ilmoitukset STUKille Umpilähteen poistaminen käytöstä Lähetä kirjallinen pyyntö poistaa laite/lähde luvasta (turvallisuusluvan liitteen lakkauttaminen) Ilmoita turvallisuusluvan numero ja poistettavan liitteen numero Liitä mukaan tosite lähteen vastaanottajalta (maahantuoja, toinen käyttäjä, STUKin jätevarasto) / Eero Oksanen

11 Ilmoitukset STUKille Lähteen vaihto
Ilmoita turvallisuusluvan numero ja liitteen/laitteen numero, johon lähde on vaihdettu Liitä mukaan uuden lähteen vuototestitodistus (sertifikaatti) Liitä mukaan tosite vanhan lähteen vastaanottajalta / Eero Oksanen

12 Turvallisuusluvan lakkauttaminen
Ilmoitukset STUKille Turvallisuusluvan lakkauttaminen Lähetä kirjallinen pyyntö lakkauttaa turvallisuuslupa Ilmoita turvallisuusluvan numero Liitä mukaan selvitys laitteiden luovuttamisesta tai hävittämisestä Liitä mukaan tosite lähteen vastaanottajalta (maahantuoja, toinen käyttäjä, STUKin jätevarasto) / Eero Oksanen

13 Laboratorion radioaktiivisen jätteen käytöstä poistaminen
Tarkemmat vaatimukset ohjeessa ST 6.2 Radioaktiiviset jätteet ja päästöt Jätteiden käsittelysuunnitelma Kiinteän jätteen käsittely Päästöt viemäriin ja ilmaan Jätteiden käsittelyohjeita Yli 100 kBq umpilähteiden hävittäminen kaatopaikalle tai jätteenpolttolaitokseen on kielletty. / Eero Oksanen


Lataa ppt "Säteilylähteiden varastointi ja käytöstä poistaminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google