Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos"— Esityksen transkriptio:

1 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Taloustutkimus tuotekehityksen tukena esimerkkinä siian valintajalostus Markus Kankainen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 10. Kalaviikko M/S Mariella

2 Esityksen sisältö Kalatalouden tuotekehityksen monet mahdollisuudet
Miksi ja kenelle tuotekehitystä tehdään Kokonaisvaltainen taloustutkimus = arvoketju näkökulma Tuotekehityksen taloudellisten vaikutusten laskeminen – esimerkkinä siian valintajalostus Markus Kankainen, RKTL,10. Kalaviikko, M/S Mariella

3 1. Kalatalouden tuotekehityksen monet mahdollisuudet
Teknologian kehittäminen Ruokintajärjestelmien ja rehun parantaminen Prosessien parantaminen Perkuumenetelmät, kylmäketjun tehostuminen Uudet innovaatiot Uudet tuotteet, uudet lajit Materiaalin kehittäminen Eläinjalostus Markus Kankainen, RKTL,10. Kalaviikko, M/S Mariella

4 2. Miksi tuotekehitystä tehdään
Tuotekehityksen peruste Taloudellinen hyöty Taloustutkimusta tarvitaan Selvittämään minkälaisia tuotteita tai menetelmiä kannattaa kehittää parhaan taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi Markus Kankainen, RKTL,10. Kalaviikko, M/S Mariella

5 2. Kenelle tuotekehitystä tehdään
1. Yksityiset organisaatiot 2. Kansallinen hyöty Yrityslähtöinen kannattavuus Tuottavuuden lisääminen 1+2 Toimialan kehittäminen Toimialan kilpailukyvyn kasvattaminen Parantaa yritysten taloudellista asemaa ja kasvattaa tuottavuutta Markus Kankainen, RKTL,10. Kalaviikko, M/S Mariella

6 3.1 Kokonaisvaltainen taloustutkimus = arvoketju -näkökulma
Toimialan kilpailukykyä kehitetään tekemällä sellaisia tuotteita, jotka pärjäävät kilpailussa vaihtoehtotuotteiden kanssa - Kuka kilpailevat tuotteet valitsee Kuluttaja - Miten kuluttaja tekee ostopäätöksen Tuotteen arvo - Mistä tuotteen arvo muodostuu Hinta + Laatu - Missä hinta ja laatu muodostuu Arvoketju Toimialan kilpailukykyä parannetaan vaikuttamalla kokonaisvaltaisesti arvoketjun prosesseihin Markus Kankainen, RKTL,10. Kalaviikko, M/S Mariella

7 3. Arvoketju ja prosessit – esimerkkinä kasvatettu kala
Poikastuotanto -Emokalaviljely -Poikaskasvatus Ruokakalantuotanto -Kalan kasvattaminen -Kalan perkaaminen Kalanjalostus -Fileointi -Savustus Vähittäiskauppa Suurkeittiöt -Esille laitto -Valmistaminen Kuluttaja -Valinta -Syöminen Markus Kankainen, RKTL,10. Kalaviikko, M/S Mariella

8 3. Tuotekehitys ja taloudellinen hyöty
Taloudellinen hyöty muodostuu arvoketjun toimijoiden yhteistyön tuloksena Kuluttaja ohjaa tuotekehitystä ja määrittää toimialan kilpailukyvyn Markus Kankainen, RKTL,10. Kalaviikko, M/S Mariella

9 3. Kokonaisvaltainen taloustutkimus tuotekehityksessä
Tuotekehityksen hyöty/panos Muut tuotekehitystavat Kysyntä Tuotekehityksen taloudellinen hyöty Tuoteominaisuuden taloudellinen arvo Tuoteominaisuuden”sivuvaikutukset” Tuoteominaisuudenparannuspotentiaali Markus Kankainen, RKTL,10. Kalaviikko, M/S Mariella

10 4. Tuotekehityksen taloudellisen hyödyn laskeminen
esimerkkinä kasvatettavan siian valintajalostus Arvioidaan kasvatetun siian kysyntä Lasketaan kullekin tuoteominaisuudelle taloudellinen arvo Määritellään miten hinta muodostuu siian prosesseissa ja lasketaan miten laatu vaikuttaa kasvatetun siian arvoon Määritellään tuoteominaisuuden kehityspotentiaalin vaikutus taloudelliseen hyötyyn Huomioidaan muiden ominaisuuksien muutosten aiheuttamat sivuvaikutukset Markus Kankainen, RKTL,10. Kalaviikko, M/S Mariella

11 4.1 Arvioidaan kasvatetun siian kysyntä
Kasvatetun siian kysynnän oletetaan kasvavan, joten tuotekehityksen kokonaishyödyt kasvavat Jatkojalosteiden osuus kysynnästä kasvaa, joten jalostusprosesseissa vaikuttavien ominaisuuksien taloudellinen merkitys lisääntyy Markus Kankainen, RKTL,10. Kalaviikko, M/S Mariella

12 4.2 Tutkittavien tuoteominaisuuksien vaikutus taloudelliseen arvoon
Tuotannolliset ominaisuudet Hintavaikutus arvoketjun prosesseihin Ominaisuuden taloudellinen arvo Laadulliset ominaisuudet Yksittäiset ominaisuudet vaikuttavat tuotteen laatuun ja hintaan arvoketjun prosesseissa, joissa taloudellinen arvo muodostuu Markus Kankainen, RKTL,10. Kalaviikko, M/S Mariella

13 4.3 Miten tuotannollisten ja laadullisten ominaisuuksien kehityksen arvo voidaan laskea
Tuotannolliset ominaisuudet esim. Kuolleisuus Kuolleisuus vähenee Poikasia tarvitaan vähemmän Poikastuotannon kustannukset pienenevät Arvoketjun kustannukset pienenevät Arvoketjun kilpailukyky paranee Rehua kuluu vähemmän Ruokakalatuotannon kustannukset pienenevät Työmäärä vähenee Koska arvoketjun kokonaiskustannukset pienenevät, toimialan kannattavuus kasvaa tehokkaan tuotannon tai lisääntyneen kysynnän kautta Markus Kankainen, RKTL,10. Kalaviikko, M/S Mariella

14 4.3 Miten tuotannollisten ja laadullisten ominaisuuksien kehityksen arvo voidaan laskea
Laatu ominaisuudet esim. Lihaksen rasvaisuus Rasvaisuus lisääntyy Trimmattu fileesaanto pienenee Jalostuksen kustannukset kasvavat Arvoketjun kustannuksetkasvavat Arvoketjun kilpailukyky heikkenee Savustussaanto pienenee Työmäärä lisääntyy Koska arvoketjun kokonaiskustannukset kasvavat, lopputuotteen hinta kasvaa ja kysyntä vähenee tai kannattavuus heikkenee katteen vähetessä Jalostajat maksavat raaka-aineesta heikomman hinnan, koska jalostuskustannus kasvaa Markus Kankainen, RKTL,10. Kalaviikko, M/S Mariella

15 4.3 Miten tuotannollisten ja laadullisten ominaisuuksien kehityksen arvo voidaan laskea
Laatu ominaisuudet esim. Lihaksen halkeilu Laatu heikkenee, ohjautuu muihin tuoteryhmiin, kala savustetaan tai prosessoidaan Halkeilu lisääntyy Jalostuksen kannattavuus heikkenee Arvoketjun kannattavuus heikkenee Arvoketjun kilpailukyky heikkenee Vähittäiskaupan kannattavuus heikkenee Työmäärä lisääntyy Koska heikkolaatuisille tuotteille täytyy etsiä toissijaisia käyttökohteita, tuotteen kannattavuus heikkenee, koska sen hinta laskee vaihtoehtotuotteiden esim. kanadalaisen savustetun siian tasolle Jalostajat maksavat raaka-aineesta heikomman hinnan, koska jalostuskustannus kasvaa Markus Kankainen, RKTL,10. Kalaviikko, M/S Mariella

16 4.4 Kehityspotentiaalin vaikutus taloudelliseen hyötyyn
Onko tuoteominaisuutta mahdollista kehittää Onko tuoteominaisuutta taloudellisesti kannattavaa kehittää Onko tuoteominaisuus jo riittävän hyvällä tasolla * kasvatetun siian laatu on hyvä * laadun parantaminen ei olennaisesti lisää kilpailukykyä, mutta laadun huononeminen heikentää olennaisesti taloudellista tulosta Onko muilla tuotekehitysmenetelmillä helpompi päästä parempaan lopputulokseen Markus Kankainen, RKTL,10. Kalaviikko, M/S Mariella

17 4.4 Kehityspotentiaalin ja taloudellisen arvon yhteisvaikutus
Esim. Kalan kasvun nopeuttaminen Arvoketjun kannattavuuden muutos 0,7 % Kasvunopeuden kehitys 1 % Arvoketjun kannattavuuden muutos 8,4 % Kasvunopeuden kehitys 10 % Esim. Perkaussaannon parantaminen Arvoketjun kannattavuuden muutos 1,0 % Perkaussaannon kehitys 1 % Perkaussaannon kehitys 2 % Arvoketjun kannattavuuden muutos 2,0 % Markus Kankainen, RKTL,10. Kalaviikko, M/S Mariella

18 4.5 Tuotekehityksen vaikutus muihin tuoteominaisuuksiin
Esim. Kalan kasvun nopeuttaminen Arvoketjun kannattavuuden muutos 9,3 % Kasvunopeus paranee 11 % Rasvaisuus lisääntyy -5 % Arvoketjun kannattavuuden muutos 7,9 % Ulkomuotoviat lisääntyy -5 % Arvoketjun kannattavuuden muutos 1,0 % Kaikki tuotteessa esiintyvät ominaisuudet vaikuttavat tuotteen arvoon Markus Kankainen, RKTL,10. Kalaviikko, M/S Mariella

19 4.5 Tuotekehityksen vaikutus muihin tuoteominaisuuksiin
Esim. Kalan kasvun nopeuttaminen laadusta tinkimättä Arvoketjun kannattavuuden muutos 4,5 % Kasvunopeus paranee 5 % Rasvaisuus ei muutu 0 % Arvoketjun kannattavuuden muutos 4,5 % Ulkomuotoviat lisääntyy 0 % Arvoketjun kannattavuuden muutos 4,5 % Arvoketjun taloudellinen tulos on parempi kun laatu säilytetään, kasvunopeudenkin kustannuksella Markus Kankainen, RKTL,10. Kalaviikko, M/S Mariella

20 5. Johtopäätökset Tuotekehitys vaikuttaa koko arvoketjun kilpailukykyyn Tuotekehityksen hyötyjä tulee mitata arvoketjun taloudellisen tuloksen muutoksena Arvoketjun kilpailukykyä on mahdollista kehittää taloustutkimuksen ja tuotekehityksen yhteistyöllä Toimialan kilpailukykyä on mahdollista kehittää toimijoiden yhteistyöllä Laadulla on suuri merkitys kalatalouden toimijoiden kilpailukykyyn Laadun vaikutus on laskettavissa hintavaikutuksen avulla Taloustutkimuksella voidaan kokonaisvaltaisesti laskea tuotteen arvon muodostuminen arvoketjussa Markus Kankainen, RKTL,10. Kalaviikko, M/S Mariella


Lataa ppt "Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google