Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kimmo Berg Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 1 Hintadiskriminointi Kimmo Berg.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kimmo Berg Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 1 Hintadiskriminointi Kimmo Berg."— Esityksen transkriptio:

1 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kimmo Berg Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 1 Hintadiskriminointi Kimmo Berg

2 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kimmo Berg Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 2 Määritelmä •Tuoton kasvattaminen asettamalla tuotteelle tai palvelulle eri hintoja eri asiakkaille •Laajemmin: Erilaiset menetelmät tuoton kasvattamiseen, esim. laatuun, määrään tai aikaan sidottu hinnan erilaistaminen

3 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kimmo Berg Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 3 Esitelmän kysymyksiä •Mitä käsitteitä taloustiede tarjoaa hinnoitteluun ja mitä ne kuvaavat? •Yhteiskunnan näkökulma? Pitäisikö markkinoita säädellä ylhäältä käsin? •Mikä muuttuu kun siirrytään monopolistisesta markkinasta kilpailuun?

4 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kimmo Berg Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 4 Käsiteviidakko •Hintadiskriminointi (price discrimination) •Monopolihinnoittelu (monopoly pricing) •Epälineaarinen hinnoittelu (nonlinear pricing) •Asiakkaiden lajittelu (screening) •Epäsuotuisa valinta (adverse selection) •Mekanismin suunnittelu (mechanism design)

5 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kimmo Berg Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 5 Millaisissa olosuhteissa? •Riittävä markkina-asema •Markkoinoilla erilaisia asiakkaita •Jälleenmyynnin / arbitraasin estäminen

6 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kimmo Berg Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 6 Hinnoittelun eri asteet - kuvaa markkinoiden vallanjakoa •A.C. Pigou 1932: The Economics of Welfare •Ensimmäinen aste: “kaikki irti mitä saadaan” –monopoli asettaa kullekin tuotteen määrälle eri hinnan, joka on kysyntää vastaava hinta •Toinen aste: “määräalennukset tai räätälöinti” –monopoli asettaa hinnan eri määrille tuotetta, ja kuluttajat valisevat haluamansa määrän •Kolmas aste: “kuluttajaluokat” –monopoli ryhmittelee kuluttajat luokkiin ja asettaa hinnat kullekin luokalle asiakkaiden tunnistettavuus

7 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kimmo Berg Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 7 määrä hinta kuluttajan hyöty hinta kustannus kuluttajan ylijäämä monopolin tuotto Ylijäämän jako

8 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kimmo Berg Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 8 Ostaja-Myyjä peli Myyjä:  (x, t)=t – c(x) Ostaja: U(x, t)=V(x) - t max U(x, t(x))(IC) V(x) - t(x) = 0(IR) x0x0

9 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kimmo Berg Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 9 Useampi ostaja •Ostajat I = {1,...,N}, osuudet p i •Hyödyt (lineaarisia hinnan suhteen): •kustannus c(x) konveksi •hyöty V(x) konkaavi

10 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kimmo Berg Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 10 Kahden ostajan tapaus määrä hinta kustannus peruskuluttaja superkuluttaja ylijäämä

11 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kimmo Berg Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 11 Ensimmäinen aste määrä hinta kustannus peruskuluttaja superkuluttaja sosiaalisesti tehokkaat määrät

12 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kimmo Berg Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 12 Toinen aste: peruskuluttajan reaktio määrä hinta kustannus peruskuluttaja superkuluttaja monopolin hyöty kasvaa kuluttajien hyöty kasvaa

13 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kimmo Berg Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 13 Toinen aste: superkuluttajan reaktio määrä hinta kustannus peruskuluttaja superkuluttaja superkuluttaja ottaakin vähemmän! kuluttajien hyöty kasvaa

14 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kimmo Berg Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 14 Toinen aste: ratkaisu määrä hinta määrän alenema informaation hinta kuluttajien hyödyt

15 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kimmo Berg Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 15 Toisen asteen yhteenveto •Määrän alenema: ei myydä sosiaalista määrää, suuruus riippuu hyötyfunktioista ja asiakasluokkien suuruuksista, alempi luokka saatetaan jättää kokonaan palvelematta •Informaation hinta: ylempi luokka saa positiivisen ylijäämän eli hyötyy alemmasta luokasta, alempi luokka jää nuolemaan näppejään

16 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kimmo Berg Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 16 Markkinoiden säätely •Vaikutus hyvinvointiin •Hyvät ja huonot puolet •Sherman Act (1890): kieltää markkinoiden monopolisoitumisen •Clayton Act (1914): kieltää kilpailun vastaisen hinnoittelun

17 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kimmo Berg Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 17 Lisää aiheesta •Ramsey pricing •Tuotteiden ja palveluiden yhteismyynti •Kilpailun huomioiminen •Asiakkaan käyttäytymisen mallintaminen vs. kysynnän mallintaminen •…

18 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kimmo Berg Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 18 Muita hinnoittelumenetelmiä •Jonottamalla halvempaa •Korkeampi hinta uutuustuotteilla, kahden periodin hinnoittelumallit, kausittaiset tuotteet •Etsivä löytää halvemman: yrityksellä voi olla kaksi webbisivua, joilla eri hinnat •DVD aluekoodit

19 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kimmo Berg Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 19 Hinnoittelu Internetissä •kiinteistä hinnoista dynaamisiin •myyjät hakevat sopivuutta, ei alinta hintaa •informaatio lisääntyy -> kilpailu ajaa kuitenkin hinnat lähelle rajakustannusta

20 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kimmo Berg Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 20

21 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kimmo Berg Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 21 Käsitteitä •Ensimmäisen asteen hintadiskriminointi (first-degree price discrimination / perfect p.d.): hinta on kuluttajan maksuhalukkuus •Toisen asteen hintadiskriminointi (second- degree / quantity / quality discrimination): hinta määräytyy kulutustason mukaisesti •Kolmannen asteen hintadiskriminointi (third- degree p.d.): hintojen asettaminen erilaisille tunnistettaville asiakasluokille

22 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kimmo Berg Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 22 Kustannusfunktiosta •Konveksi kustannus voi syntyä esim. raaka- aineiden niukkuudesta, tutkittavan aikavälin lyhyydestä tai kun kyseessä on laatuun perustuva hinnan erilaistaminen •Käytännön esimerkeissä luontevampi olisi määrän suhteen lineaarinen (yksikkökustannus vakio) tai konkaavi kustannus

23 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kimmo Berg Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 23 aggregated vs. disaggregated •Asiakasinformaatio voidaan kuvata kokonaiskysynnän D(t) avulla kun tutkitaan koko markkinan toimintaa ja kun yhtä tuotetta myydään hinnalla t. Mallinnustapa ei kuitenkaan istu jos myydään eri määriä eri hinnoin •Jos taas halutaan kuvata miten erilaiset asiakkaiden piirteet vaikuttavat ostokäyttäytymiseen, käytetään tyyppiparametrisointia ja hyötyfunktioita


Lataa ppt "S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kimmo Berg Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 1 Hintadiskriminointi Kimmo Berg."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google