Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Uusien sivujen etusivun rakenne ja I-tason linkit

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Uusien sivujen etusivun rakenne ja I-tason linkit"— Esityksen transkriptio:

1 Uusien sivujen etusivun rakenne ja I-tason linkit
Wilma Moodle Ilmoittautuminen Haku Kalenteri Pirteä, kesäinen opiskelijoita paikalla, jossain kohti kuvaa eLukio-teksti (kuva) Pääsivu Esittely Opiskelu Kurssit Aikataulut Opettaja Yhteystiedot Kalenteri Kuluvan viikon tapahtumat

2 Kotisohvalla opiskelija
Pääsivu Esittely Opiskelu Kurssit Aikataulut Opettaja Yhteystiedot eLukiossa voit tehdä lukio-opintoja netin kautta missä ikinä oletkin. Ainoastaan kokeet joudut tekemään eLukion mukana olevassa lukiossa paikanpäällä. eLukion toiminnassa on mukana 26 lukion toimipistettä Pohjois-Suomen alueella. esittely ?eLukion lukiot? eLukion toimijat Kuva: Kotisohvalla opiskelija Mitä on etäopiskelu? Kuka voi opiskella? Mitä voi opiskella? Mitä opiskelu vaatii? Mitä opiskelu maksaa? Miten ilmoittaudun? Toimintasuunnitelma Strategia Historia

3 Pääsivu Esittely Opiskelu Kurssit Aikataulut Opettaja Yhteystiedot
eLukio eLukion lukiot Pois: eLukio on etälukio-opintoja alueella tarjoava verkostomainen organisaatio, joka koostuu 24 itsenäisestä lukioluvan omaavasta kunnasta ja niiden oppilaitoksista. (Mukana ovat myös Oulun Lyseon lukion alaiset toimipisteet Tyrnävällä ja Ylikiimingissä.) Yhteistyötä tehdään lukioiden lisäksi myös ammatillisten kuntayhtymien kanssa. eLukion yleisenä tavoitteena on elinikäisen oppimisen periaatteiden, koulutuksen alueellisen saatavuuden ja tasa-arvoisuuden toteuttaminen. Opetusta toteutetaan nykyaikaista tietotekniikkaa hyväksikäyttäen rakentamalla aikuisten etälukiomallia tukeva oppimisympäristö Pohjois-Pohjanmaalle. Tavoitteena on edistää aikuisväestön tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opiskelussa ja sitä kautta lisätä heidän mahdollisuuksiaan ajasta, paikasta ja iästä riippumattomaan opiskeluun. Listat lukioista: osoiteet ja yhteystiedot eLukion toimijat Mitä on etäopiskelu? Kuka voi opiskella? Mitä voi opiskella? Mitä opiskelu vaatii? Mitä opiskelu maksaa? Miten ilmoittaudun?

4 ainepedagogiset ryhmät koulutuksen järjestäjät. Opettajat
Pääsivu Esittely Opiskelu Kurssit Aikataulut Opettaja Yhteystiedot eLukio eLukion lukiot johtoryhmä suunnitteluryhmä koordinaattori mikrotukihenkilö ainepedagogiset ryhmät koulutuksen järjestäjät. Opettajat eLukion toimijat Mitä on etäopiskelu? Kuka voi opiskella? Mitä voi opiskella? Mitä opiskelu vaatii? Mitä opiskelu maksaa? Miten ilmoittaudun?

5 Pääsivu Esittely Opiskelu Kurssit Aikataulut Opettaja Yhteystiedot
eLukio eLukion lukiot Mitä on etäopiskelu? Opetus on eLukiossa toteutettu monimuotoisesti siten, että opiskelija voi suorittaa opinnot omalta paikkakunnalta käsin mahdollisimman joustavasti. Opiskelija ei ole sidottu koulun oppituntien aikoihin eikä päiviin, vaan jokainen opiskelija voi itse valita hänelle parhaiten sopivan opiskelurytmin. Etäopiskelu mahdollistaa opiskelun opiskelijan omalta kotipaikkakunnalta käsin. Opiskelija voi suorittaa lukion kursseja ilta-aikaan (1 kurssi = n. 40 h työtä). Työskentelyyn voi sisältyä kontaktiluentoja videoneuvottelun välityksellä, ryhmätyöskentelyä, harjoituksia ja opiskelijan itsenäistä työskentelyä. Käytännössä opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika voi vaihdella mm. opiskelijoiden erilaisista työtavoista ja oppimistyyleistä riippuen. Opiskelun tavoitteena voi olla lukion koko oppimäärän suorittaminen (vähintään 44 kurssia, alle 18-vuotiaana erityisestä syystä aloittaneelle vähintään 48 kurssia) ja ylioppilastutkinto tai pelkästään yhden tai useamman oppiaineen oppimäärän suorittaminen tai lukion päättötodistus tai ylioppilastutkintoon osallistuminen. eLukion toimijat Mitä on etäopiskelu? Kuka voi opiskella? Mitä voi opiskella? Mitä opiskelu vaatii? Mitä opiskelu maksaa? Miten ilmoittaudun?

6 Pääsivu Esittely Opiskelu Kurssit Aikataulut Opettaja Yhteystiedot
eLukio Kuka voi opiskella? eLukioon voi ilmoittautua opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän. Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös henkilö, joka ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää, mutta jolla katsotaan muutoin olevan riittävät edellytykset lukio-opinnoista suoriutumiseen. Opiskelun tavoitteena voi olla lukion koko oppimäärän suorittaminen (vähintään 44 kurssia, alle 18-vuotiaana erityisestä syystä aloittaneelle vähintään 48 kurssia) ja ylioppilastutkinto tai pelkästään yhden tai useamman oppiaineen oppimäärän suorittaminen tai lukion päättötodistus tai ylioppilastutkinto. eLukioon ilmoittaudutaan vain opoweb-järjestelmän kautta. Ilmoittautumisen yhteydessä koululle toimitaan viimeinen yleissivistävästä oppilaitoksesta saatu todistus.   eLukion lukiot eLukion toimijat Mitä on etäopiskelu? Kuka voi opiskella? Mitä voi opiskella? Mitä opiskelu vaatii? Mitä opiskelu maksaa? Miten ilmoittaudun?

7 Opiskelumahdollisuutena on
Pääsivu Esittely Opiskelu Kurssit Aikataulut Opettaja Yhteystiedot eLukio Mitä voi opiskella? eLukiossa voi opiskella kurssitarjonnassa (pdf) olevia oppiaineiden kursseja. eLukion kieliohjelmassa pitkinä kielinä (A-kielinä) ovat englanti ja saksa, keskipitkänä (B1-kielenä) ruotsi sekä alkeista alkavina lyhyinä kielinä (B3-kielinä) saksa, ranska, venäjä, espanja ja italia. Matematiikasta on tarjolla lyhyt ja pitkä oppimäärä. Kaikki opetustarjonnassa olevat kurssit löytyvät OpoWeb'istä ja tuntijaosta (pdf). Tuntijako sisältää kaikki opetussuunnitelman kurssit. Opiskelumahdollisuutena on suorittaa koko lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto opiskella yhtä tai useampaa erillistä oppiainetta suorittaa ne oppiaineet, jotka tarvitaan lukion päättötodistuksen saamiseksi korottaa aikaisemman päättötodistuksen arvosanoja suorittaa ylioppilastutkinto ammatillisen tutkinnon pohjalta. eLukiossa voi suorittaa koko lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon 2-4 vuodessa. Oikeus osallistua ylioppilastutkintoon eLukion lukiot eLukion toimijat Mitä on etäopiskelu? Kuka voi opiskella? Mitä voi opiskella? Mitä opiskelu vaatii? Mitä opiskelu maksaa? Miten ilmoittaudun?

8 Pääsivu Esittely Opiskelu Kurssit Aikataulut Opettaja Yhteystiedot Mitä opiskelu vaatii? eLukiossa opiskelu on hyvin itsenäistä. Itsenäinen opiskelu vaatii aktiivisuutta ja omatoimisuutta, syvällistä paneutumista opintoihin ja vastuun ottamista omista opinnoista. Opintoja suunniteltaessa on hyvä miettiä, mitä opiskelu henkilökohtaisesti merkitsee. Kannattaa ottaa huomioon, että opintojen suorittaminen tulee viemään aikaa, ja on hyvä hieman miettiä, miten arkipäivän rutiinit ja opiskelun liittää yhteen siten, että kaikille toiminnoille jää aikaa. Jos aikaisemmasta opiskelusta on kulunut pitkähkö aika, niin lukio-opintojen alussa kannattaa valita riittävän pieni kurssimäärä. eLukio eLukion lukiot eLukion toimijat Mitä on etäopiskelu? Kuka voi opiskella? Mitä voi opiskella? Mitä opiskelu vaatii? Mitä opiskelu maksaa? Miten ilmoittaudun?

9 Opintomaksut vaihtelevat hieman opiskelutavoitteen mukaan:
Pääsivu Esittely Opiskelu Kurssit Aikataulut Opettaja Yhteystiedot eLukio Opintomaksut vaihtelevat hieman opiskelutavoitteen mukaan: Ylioppilastutkintoon tähtäävä koulutus on maksutonta. Yksittäisiä aineita suorittava aineopiskelija maksaa aineopiskelijamaksun. Maksujen suuruus on noin euroa. Maksut vaihtelevat jonkin verran koulukohtaisesti, ja tarkat hintatiedot saat ottamalla yhteyden omaan lukioosi. Tieto voi olla löydettävissä myös lukiosi kotisivulta. Kirjat ja muut opiskelutarvikkeet on opiskelijan itsensä hankittava. Jokainen koulu on järjestänyt mahdollisuuden käyttää koululla tietokonetta opiskelutarkoituksiin. Aikuislukiota (etälukiota) suorittavat eivät ole oikeutettuja Kelan opintotukeen, koska opiskelua ei katsota päätoimiseksi. eLukion lukiot eLukion toimijat Mitä on etäopiskelu? Kuka voi opiskella? Mitä voi opiskella? Mitä opiskelu vaatii? Mitä opiskelu maksaa? Miten ilmoittaudun?

10 Pääsivu Esittely Opiskelu Kurssit Aikataulut Opettaja Yhteystiedot eLukio eLukion lukiot Opiskelijaksi ilmoittautuminen Opiskelijaksi voi ilmoittautua haluamaansa eLukion kouluun. Käytännössä tämä tarkoittaa itseä lähinnä olevaa koulua. Opiskelun voi aloittaa aina uuden jakson alkaessa. Opiskelijaksi aikovan tulee täyttää ilmoittautumislomake. Huom! Lomakkeen yläreunassa on alasvetovalikolla koulun valinta. Katso ilmoittautumislomaketta täyttäessäsi, että ilmoittaudut aikomaasi etälukioverkoston lukioon. Rehtorin hyväksyttyä opiskelijaksi ilmoittautumisen, opiskelija saa automaattisesti OpoWeb-osioon sähköpostilla tunnuksen ja salasanan. Ilmoittautumisen yhteydessä koululle tulee toimittaa viimeinen yleissivistävästä oppilaitoksesta saatu todistus. Koulu tekee ilmoittautuneelle opiskelijalle tunnuksen internetin kautta toimivaan Wilma-järjestelmään, jonka kautta opiskelija pääsee valitsemaan yksittäisiä kursseja, joille haluaa ilmoittautua. Samalla opiskelija saa tunnuksen verkkopohjaiseen oppimisympäristöön Moodleen, jonka kautta kurssien sisällöt, materiaalit ja muunlainen kurssitiedottaminen tapahtuu. eLukion toimijat Mitä on etäopiskelu? Kuka voi opiskella? Mitä voi opiskella? Mitä opiskelu vaatii? Mitä opiskelu maksaa? Miten ilmoittaudun?


Lataa ppt "Uusien sivujen etusivun rakenne ja I-tason linkit"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google