Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Anne Eronen-Lindeblad

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Anne Eronen-Lindeblad"— Esityksen transkriptio:

1 Anne Eronen-Lindeblad
Hoitoprosessi Anne Eronen-Lindeblad

2 Hoidon tarpeen määritys tulotilanteessa
Tietojen keruu ja analysointi (tietojenkeruu- tai tulohaastattelulomake) Voimavarojen ja tarpeen tunnistaminen haastattelemalla, havainnoimalla, mittaaamalla) Potilaasta kirjataan seuraavia tietoja: Hoitopaikka ja aika Potilaan henkilötiedot Yhteyshenkilö ja lähiomaiset Paikka, josta potilas tulee hoitopaikkaa ja yhteystiedot sinne Hoitoon tulemisen syy Potilaan ja omaisen kuvaus voinnista, tarpeista, voimavaroista ja hoitoa koskevista toiveista Potilaan nykytilanne ja vointi hoitotyön kannalta Aikaisemmat sairaudet, allergiat ja meneillään olevat hoidot Ravitsemus ja ruokavalio Eritystoiminta Uni ja lepo Puhtaus, ihonhoito ja pukeutuminen Liikkuminen ja mahdolliset apuvälineet Alkoholin ja päihteiden käyttö Ihmissuhteet, ammatti, työssäolo, asumistapa Kirjaajan nimi ja ammattinimike

3 Hoidon ja hoitotyön suunnittelu
priorisointi Tavoitteiden täsmentäminen, mihin hoidolla pyritään, oltava realistisia, otettava potilaan mielipiteet huomioon, voivat olla koko hoitojakson tavoitteita (mihin hoidolla pyritään), päivittäisiä tavoitteita (Välitavoitteita, joilla pyritään koko hoitojakson tavoitteeseen) tai tämänhetkisiä tavoitteita Auttamiskeinot, joiden avulla tavoitteisiin pyritään päästä Suunnitelman kirjaaminen

4 Hoidon toteutus Asiakkaan/potilaan, hoitajan ja omaisten konkreettista tekemistä tavoitteiden mukaisesti Hoitotyön auttamismenetelmillä hoitaja auttaa potilasta Edistämään toimintakykyä Tulemaan toimeen sairautensa ja sen aih. Rajoitusten kanssa. Auttaa ihmistä kuoleman lähestyessä Auttamismenetelmät vaihtelevat tilanteen mukaan (lääkkeet, laitteet, toimenpiteet, apuvälineet) valitaan tavoitteiden mukaisesti

5 Hoidon arviointi Hoidon tulos (jatkuva arviointi, kokoava arviointi) esim. tila parantunut, huonontunut tai ennallaan. Otetaan huomioon potilaan omat sekä omaisten mielipiteet hoidon vaikuttavuudesta Hoitajalla oltava kykyä arvioida potilaan tilaa Hoitojakson päättyessä laaditaan hoitotyön loppuarviointi, jäsennetty kokonaisuus. Sillä taataan hoitotyön jatkuvuus ja turvallisuus, siihen voidaan koota; Potilaan kokemukset ja näkemys hoitotyön vaikuttavuudesta Potilaan vointi siirtohetkellä Hoito-ohjeet Lääkehoito Apuvälineet Jatkohoito Läheisiin liittyvät asiat

6 Hoitotyön päätöksentekoprosessin mukainen kirjaaminen joka vaiheessa


Lataa ppt "Anne Eronen-Lindeblad"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google