Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Diabro 2000-2003 Dehko alueellisena hankkeena. Tausta •Diabro on alueellinen diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisprojekti, joka toteutettiin kolmessatoista.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Diabro 2000-2003 Dehko alueellisena hankkeena. Tausta •Diabro on alueellinen diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisprojekti, joka toteutettiin kolmessatoista."— Esityksen transkriptio:

1 Diabro 2000-2003 Dehko alueellisena hankkeena

2 Tausta •Diabro on alueellinen diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisprojekti, joka toteutettiin kolmessatoista Oulun läänin eteläosan kunnassa vuosina 2000-2003. •Yhteistyöprojekti, johon osallistuivat kuntapäättäjät, terveydenhuollon toimijat, kouluttajat, tutkijat ja yritysmaailman edustajat.

3 Tavoite •Tuottaa laadukkaita hyvinvointipalveluja •Kehittää seutukuntien välistä yhteistyötä hyvinvointipalvelujen tuottamisessa •Pitää kasvavia diabeteksen hoitokustannuksia hallinnassa. •Tukea Dehkon hoitotuloksia tukevia tavoitteita hoitotasapainojen, sydän- ja verisuonisairastuvuuden ja lisäsairauksien esiintyvyyden osalta.

4 Keinot •Omahoidon tehostaminen •Seurantajärjestelmien monipuolistaminen •Joustavat konsultaatiokäytännöt •Lisäsairauksia ehkäisevä kuntoutus •Erikois- ja kuntoutuspalvelujen kehittäminen alueellisiin tarpeisiin

5 Omaseurannan alkukartoitus •Projektin alussa tehtiin alkukartoitus, johon kerättiin 1829 diabeetikon tiedot. •Alkukartoituksen jälkeen 18-70 -vuotiaille (n=1427) diabeetikoille suunnattiin postikysely, jolla selvitettiin diabeetikoiden omahoitoa ja omaseurantaa (kyselyyn vastanneita diabeetikkoja oli 1065 = 75 %). •Kyselyn avulla selvisi, että suurimmalla osalla diabeetikoista on kotona käytössään verensokerimittari, mutta silti mittausten tekemisessä ja kirjaamisessa olisi tehostettavaa.

6 Omaseurannan tehostaminen •Omaseurannan tehostamiseksi 74 diabeetikkoa otti käyttöön ProWellnes OmaHoito –palvelun •Siinä diabeetikon tekemien verensokerimittausten tulokset tallentuvat mittarin muistiin ja ne voidaan purkaa internetissä toimivaan palveluun •Tuloksia voivat internetissä tarkastella diabeetikoiden itsensä lisäksi myös hoitajat ja lääkärit. Diabeetikot pystyivät myös järjestelmän avulla lähettämään kysymyksiä ja kommentteja heitä hoitaville lääkäreille ja hoitajille.

7 Diabetestietojärjestelmäkokeilu •ProWellnes –diabetestietojärjestelmän otti alueella käyttöön 17 hoitajaa ja 4 lääkäriä. •Suurimpina hyötyinä nähtiin alueellinen yhteiskäyttö, tiedonkulun paraneminen ja järjestelmän toimiminen havainnollistajana asiakkaalle. •Ongelmiksi koettiin kaksoiskirjaus, tietojärjestelmän puuttuminen joistakin toimipisteistä sekä lääkäreillä korostuva ajan puute.

8 Diabeteskurssit •Eläkeikäisille, tyypin 2 diabeetikoille, pidettiin kolme kuntoutuskurssia, yhteensä 27 diabeetikkoa osallistui •Kolmipäiväisiin kursseihin liittyi kahden päivän seurantajakso kolmen kuukauden kuluttua aloitusjaksosta •Vuoden kuluttua tehdyissä seurantamittauksissa diabeetikoilla oli nähtävissä selkeitä myönteisiä muutoksia useissa mittaustuloksissa •Kursseille osallistuminen näytti lisäävän kurssilaisten omaa aktiivisuutta hoidossa, yhteydenpitoa diabeteshoitajaan ja sovituissa kontrolleissa käymistä

9 Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyinterventiot •Projektin viimeisenä vuonna toimijat keskittyivät tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn ja iäkkäiden diabeetikoiden hoidon kehittämiseen •Ehkäisy toteutettiin ryhmäinterventioina korkean diabetesriskin henkilöille •Ryhmätapaamisten aiheina olivat ruokavalio, syömisen hallinta, painon pudotus sekä painon merkitys eri sairauksissa ja niiden ehkäisyssä •Ryhmätapaamisten yhteydessä järjestettiin myös ohjattua liikuntaa: sauvakävelyä, kuntosalikäyntejä ja allasjumppaa.

10 Yhteenveto 1/2 •Diabro oli alueellaan ensimmäinen diabeteksen hoitoon liittyvä projekti •Osallistuneiden terveyskeskusten henkilöstö pysyi ennallaan, mutta silti saatiin aikaan muutoksia ja uutta toimintaa •Projektissa käyttöön otettua diabetestietojärjestelmää ei kaikkialla nähty kiinteänä osana omaa työtä, jolloin sen käyttö jäi vajaaksi.

11 Yhteenveto 2/2 •Projektin alussa selvitettiin diabeetikoiden hoitotasapaino, ja omahoidon tarkkailuun motivoitiin OmaHoito –palvelun avulla. •Diabeetikoiden kuntoutuskursseille osallistuneet kokivat hyötyneensä kurssista. Haastattelujen perusteella diabeetikoiden omahoito ja elintavat paranivat. •Projektissa järjestettiin myös koulutusta sekä diabeteksen ehkäisyyn että hoitoon liittyen. Toimijat kokivat koulutuksen hyödylliseksi, innostavaksi, motivoivaksi sekä yhteistyötä ja kollegojen tukea lisääväksi.

12 Lähde: Diabro 2000-2003 Dehko alueellisena hankkeena. Toim. Alakangas H, Hiltunen L & Laakso M. DEHKO-raportti 2005:1.


Lataa ppt "Diabro 2000-2003 Dehko alueellisena hankkeena. Tausta •Diabro on alueellinen diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisprojekti, joka toteutettiin kolmessatoista."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google