Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Portfolioteoria ja CAP-malli

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Portfolioteoria ja CAP-malli"— Esityksen transkriptio:

1 Portfolioteoria ja CAP-malli

2 Portfolioteoria Harry Markowitzin 1950-luvulla kehittämä malli
Ideana saada sijoitukselle parempi tuotto ja matalampi riski Keskiössä ns. tehokas rintama, josta sijoittaja valitsee portfolionsa riskipreferenssiensä mukaisesti

3 Hajautus ja sen tuomat edut
Sijoittajalla mahdollisuus sijoittaa varansa osakkeisiin A ja B Mahdollisuutena myös muodostaa portfolio eli sijoitussalkku ko. osakkeista Tarkastellaan portfolio vs osake A/B

4 Hajautus ja sen tuomat edut
Portfolion tuotto-odotus: E(Rp) = w1 E(R1) + w2 E(R2) Portfolion varianssi: σp2 = w12 σ12 + w22 σ (w1 w2 ρ12 σ1 σ2 ) Saadaan tuotto-odotukseksi 15 % ja volatiliteetti 19,5 % Osake A: Tuotto-odotus 20 %, volatiliteetti 40 % Osake B: Tuotto-odotus 10 %, volatiliteetti 20 %

5 Hajautus ja sen tuomat edut
Perusideana etsiä osakkeita, joilla on negatiivinen kovarianssi Tuotot vaihtelevat eri suuntiin, jolloin toisen osakkeen tappiot kompensoituvat toisen osakkeen tuotoilla Portfolion tuotto-odotus on riskiin nähden parempi kuin yksittäisillä osakkeilla

6 Hajautus ja sen tuomat edut
Kokonaisriski = Systemaattinen riski + epäsystemaattinen riski

7 CAP – malli Kehittäjä William Sharpe, 1964
Lasketaan arvopaperien odotettua tuottoastetta Laskemiseen tarvitaan osakkeen β –kerroin, riskitön korko ja markkinatuotto

8 β Beta-kerroin mittaa osakkeen markkinariskiä ja kokonaistuoton riippuvuutta markkinoiden keskimääräisestä tuotosta Alle yhden arvot = pienempi riski kuin markkinaportfoliolla (defensiivinen osake) Yksi = Sama kuin riski kuin markkinaportfoliolla Yli yhden arvot = suurempi riski kuin markkinaportfoliolla (aggressiivinen osake)

9 Rf + β (Rm-Rf) + ε CAP- malli
Rf = riskitön tuotto Rm = markkinatuotto β = beta kerroin ε = regression virhetermi

10 CAP- mallin käyttö Valtionobligaatioiden tarjoama tuotto on 3,5% ja markkinaportfolion tuotto on 13%, Yrityksen betakertoimeksi on laskettu 1,19.Virhetermi on 0. 0, ,19 (0,13-0,035) = 0,14805 eli 14,805 %

11 CAP- mallin taustaoletukset:
Malli sisältää useita taustaoletuksia 1. Sijoittajat pyrkivät maksimoimaan tuoton 2. Sijoittajat pyrkivät toimimaan rationaalisesti ja välttämään riskiä 3. Sijoittajat eivät voi vaikuttaa hintoihin 4. Sijoittajat voivat lainata tai sijoittaa riskittömällä korolla rajattomasti 5.Ei kustannuksia transaktioista tai verotuksesta 6.Kaikki informaation on vapaata ja kaikkien saatavilla 7.Täydellisen kilpailun markkinat 8.Sijoittajilla yhteinen sijoituskausi

12 CAP –malli käytännössä
Tosi maailmassa poikkeamia CAP-mallin antamasta tuottotasosta esiintyy Markkinat ei käyttäydy rationaalisesti Malli voi olla rakenteellisesti puuttellinen Tutkimukset ovat osoittaneet, että markkina- beta ei toimi tai toimii hyvin huonosti

13 CAP- mallin sovellukset
Multifaktori CAP- malli Käytetään lisäksi muita selittäviä tekijöitä Ehdollinen CAP- malli Pyrkii huomioimaan riskin/riskipreemion ajankohdan Tutkimuksissa ei ole saatu todisteita mallien toimivuudesta

14 Kiitos


Lataa ppt "Portfolioteoria ja CAP-malli"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google