Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Aikuiskoulutus-Välkky

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Aikuiskoulutus-Välkky"— Esityksen transkriptio:

1 Aikuiskoulutus-Välkky
Tavoitteet vuosille

2 Työryhmän jäsenet FAI: Kuusivaara Ritva
Faktia (pj): Silvius Maaria ja Sipilä Taina Hami: Kriikku-Kalaja Kirsti Hyria: Heimonen Kai Kiipula: Kostiainen Risto Tavastia: Ruhala Arto VAAO: Veijonen Johanna ja Pakkala Arja

3 Kevätkauden tuloksia Kerätty luettelo järjestämissopimuksista oppilaitoksittain Kerätty vos-koulutusten vertailutaulukko 24 tutkinnosta, jonka avulla vertailtu Lähipäivien määriä Opintoviikkolaajuuksia Hintoja Taulukon avulla mahdollisuus Yhtenäistää koulutuksia, esim. hinnoittelua Synkronoida aloitusajankohtia Painottaa tarjontaa alueellisesti Tarjota opiskelijalla valinnan mahdollisuuksia, esim. tutkinnon osia

4 Kevätkauden tuloksia Järjestetty kehittämispäivä oppilaitosten koulutuspäälliköille ja tutkintovastaaville ”Aikuiskoulutuksen henkilökohtaistaminen” Opelix-hanke tukemassa kouluttajan kustannusta ja tarjoiluita Aamupäivä ajankohtaisia asioita aikuiskoulutuksesta, mm. Henkilökohtaistamisen Heko-hanke (OPH) Iltapäivä alakohtaisissa työryhmissä

5 Osallistujat 16.4. Työryhmiä 8: Luva, Kauha, Sote, Rak-Lvi, Marata, Kätekau, Komesä, Ohjaava Osallistujia yhteensä 60 Tavastia 10 Hyria 8 Faktia 11 FAI 2 Kiipula 14 HAMI 1 VAAO 14 Osallistujien yleisarvosana tapahtumalle 3,99

6 Työryhmissä pohditut asiat
millainen henkilökohtaistamislomake palvelisi omaa alaamme? - millä tavoin koulutustarjonnan suunnittelu voisi palvella siten että kaikki siitä hyötyisivät? - millä tavoin Välkky-verkosto voisi vahvistaa ja tukea opiskelijan yksilöllisiä opintopolkuja? - miten koulutusalakohtaista yhteistyötä voisi Välkkyjen välillä kehittää?

7 Jatkosuunnitelmat Tavoitteena jatkaa strategisten painopisteiden viitoittamalla tiellä, askel kerrallaan Aikuis-Välkky Oy? Keskitytään verkoston heikkouksien minimoimiseen ja mahdollisuuksien yhteiseen kehittämiseen Verkoston tunnettuuden puute ja toiminnan vakiintumattomuus Koko henkilöstö ei tunne verkostoa Aikuiskoulutuksen kilpailu Muutosherkkyyden ja joustavuuden puute

8 Mahdollisuudet Uhat Toimintaympäristön mahdollisuudet
Koulutusmyönteinen maakunta Kasvava alue, ei tulossa rakenteellista heikkenemistä Etäisyydet pieniä, liikenneyhteydet hyvät Alueen elinkeinorakenne monipuolinen, palvelusektorin kasvu Oppilaitosyhteistyön mahdollisuudet Ammattikorkeakouluyhteistyö > tilayhteistyö, ammatillinen väylä ammattikorkeakouluihin lisääntyy, opettajakorkeakouluyhteistyö Yhteistyö Ypäjän hevosopiston, Eerikkilän ja lihateollisuusopiston kanssa Mahdollisuudet opiskelijoille Verkko-opetus, yksilölliset opiskelupolut, opiskelijoiden liikkuminen Opetuksen laajeneminen 8-16-opetuksesta, myös kesäaika Verkoston sisäiset mahdollisuudet Henkilöstön kuuleminen yhteistyön lisäämisessä Yhteinen vaikuttaminen ja yhteisesiintyminen Yhteinen resurssien käyttö, mahdollisuus myös yhteiseen henkilöstöön Yhteinen koulutuksen koordinaatio, yhteisesti sovittu koulutustarjonta Yhteismarkkinointi myös koulutustarjonnan suhteen Yhteinen oppiminen, benchmarking Yhteiset järjestelmät, ohjelmistot, laatujärjestelmä Aikuiskoulutuksen arviointiyhteistyö (NTM) Yhteistyö henkilöstökoulutuksessa Työelämäyhteistyö (tyke-tehtävä) Muuttuva yhteiskunta Työurien pidentämisen haasteet Talouden niukkeneminen (n. 4 % yksikköhinnan alentuminen ja koulutuspaikkavähennykset) Kotimarkkinavetoisuus Rakennemuutos (suuren teollisuuden väheneminen) Mahdolliset kuntaliitokset Muuttuva rahoitus ja hallinto Rahoitusjärjestelmän muuttuminen OKM:n suhtautuminen verkostoyhteistyöhön OKM:n vahvempi ote mm. koulutustarjontaan Rahoituksen ja vastuun pirstaleisuus Oppilaitoskokojen pienuus OKM:n näkökulmasta Muuttuva koulutus ja verkosto Verkostoyhteistyön toimivuus heikkenevässä talous- ja opiskelijapaikkatilanteessa Opiskelijoiden polarisoituminen Erilaiset polut ja opiskelijoiden ohjaaminen oikeaan paikkaan Muuttuvat ammatit ja työvoimatarpeet Ulkomailta tuleva työvoima Hakijoiden kiinnostus suhteessa työvoimatarpeeseen

9 Tavoitteet 2016 Osaaminen ja resurssit
Yhteinen resurssien käyttö ja päällekkäisten toimintojen karsiminen Hankeyhteistyön vahvistaminen Yhteistyön tekeminen uusien rakenteiden suunnittelussa, kuten Ecvet Yhteistä koulutustarjontaa henkilöstökoulutuksiin Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen verkostossa, muun muassa näyttötutkintomestarit Opiskelija-/ asiakasnäkökulma Nuorten ja aikuiskoulutuksen yhteinen koulutustarjonnan suunnittelu Yhteistä opetustarjontaa lähinnä verkko-opetuksessa Erilaisten yhteisten koulutuspolkujen toteuttaminen, esim. yrittäjyys, kansainvälisyys ja urheilu Avoimen ammattikoulun suunnittelu, lukio-opetuksen ja ammatillisen koulutuksen verkkokoulutukset Vaikuttavuus ja kumppanuudet Yhteistyö maakuntien liittojen, OKM:n, ELY–keskusten ja muun hallinnon kanssa Työelämäyhteistyö Ammattikorkeakouluyhteistyö Prosessit (verkoston voima) Yhteiset pelisäännöt ja tulkinnat Yhteiset lausunnot Verkoston vahvuuksien hyödyntäminen ja heikkouksien vahvistaminen Vahva näkyvyys, tiedottaminen ja markkinointi Aikuiskoulutus –ryhmän (osa)vastuulla olevat punaisella

10 Aikuiskoulutusryhmän tavoitteet
Opiskelija-/ asiakasnäkökulma Yhteinen koulutustarjonta Verkko-opetuksen kehittäminen Opintojen ohjaus aikuiskoulutuksessa (erityisopetus ja nuorten aikuisten osaamisohjelma) Vaikuttavuus ja kumppanuudet Hankeyhteistyön kehittäminen edelleen aikuiskoulutuksen näkökulmasta Prosessit (verkoston voima) Alakohtainen yhteistyö Verkoston sisäisen tunnettuuden lisääminen, tutustumispäivät eri Välkky-oppilaitoksissa

11 Käytännön tasolla: Verkkokoulutuksen kehittämispäivä Kiipulassa Aamupäivällä yleinen katsaus verkko-opetuksen perusteisiin, yleiset hyvät käytännöt välkkyjen omien verkko-opetusmallien esittelyä malliksi (esim. Verkko-opo, Hakku, Sotefo, Kiltakoulut, Simulaattori-pedagogiikka) Iltapäivällä alakohtaiset työryhmät rakentamaan verkko-opetusta, joka tulee valmistuttuaan kaikkien käyttöön Kontakti yksilöllisiin polkuihin ja henkilökohtaistamiseen Vuonna 2014: Erityisopetus ja ohjaus: miten pitäisi tukea aikuisten opiskelua, nuorten aikuisten osaamisohjelman hyvät käytännöt yhteistyömahdollisuuksien edelleen vahvistaminen oppilaitoskierroksilla


Lataa ppt "Aikuiskoulutus-Välkky"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google