Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

PSYKOSOFT tarjoaa asiakkailleen joustavaa ja tarvelähtöistä organisaatiopsykologista asiantuntemusta.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "PSYKOSOFT tarjoaa asiakkailleen joustavaa ja tarvelähtöistä organisaatiopsykologista asiantuntemusta."— Esityksen transkriptio:

1 PSYKOSOFT tarjoaa asiakkailleen joustavaa ja tarvelähtöistä organisaatiopsykologista asiantuntemusta.

2 TilannekartoitusKehittämistoimetTulosten arviointi Toimimme mielellämme osana koko organisaation kehittämistyötä Jatkotavoitteet Kokemukselliset ja tilastolliset tunnusluvut Kokemukselliset ja tilastolliset tunnusluvut •KoulutusKoulutus •TYHY-toimintaTYHY-toiminta •Henkilösiirrot, rekrytoinnitHenkilösiirrot, rekrytoinnit •TyönohjausTyönohjaus

3 Ilmapiiri Ristiriitojen käsittelytavat Työ- hyvinvointi Sisäinen yrityskuva Tasa- arvo Kehittä- mistarpeet Työnilon iltapäivät Työyhteisön TYHY- koulutus Työnohjaus Esimiehille Johdolle Työryhmille Koko henkilöstölle Itsetuntemus Rekrytointi Henkilö- siirrot MOJOVA-TYÖNOHJAUS Työkalu yhteistyön ja työssä jaksamisen edistämiseksi Koko työryhmän tasolla Yksilö- tasolla KOULUTUS PSYKOLOGINEN TESTAUS MOSAIIKKI-MITTARI ® TYKY-PALVELUT

4 PSYKOLOGINEN TESTAUS Psykologisen henkilöarvioinnin sertifikaatin vaatimukset täyttävää luotettavaa testausta Itsetuntemus Henkilö- siirrot Rekrytointi Psykologista testausta voidaan käyttää itsetuntemuksen kehittämisen apuna tai osana valmennus- ja koulutuskokonaisuuksia. Sisältää: - persoonallisuuden ja temperamentin analysointia sekä ristiriitatilanteiden ja haasteisten tilanteiden käsittelytapojen selvittämistä psykologisten testien avulla - 360° palautteen temperamentista ja ristiriitojen käsittelytavoista sekä - henkilökohtaisen palautteen testituloksista kirjallisesti ja suullisesti Rekrytoinnissa Psykosoft voi toimia koko henkilöhakuprosessin vetäjänä tai osallistua asiantuntijana sen osa- alueisiin Rekrytointitestaukset sisältävät: -haastattelut, -psykologisen testauksen hakijan soveltuvuudesta ja -psykologin lausunnon ja hakijoiden vertailun haluttujen ominaisuuksien osalta Henkilösiirtojen onnistumiseksi voidaan käyttää urakonsultointia ja/tai tehdä psykologinen soveltuvuusarviointi, joka sisältää testauksen, haastattelun ja lausunnon. Henkilöarvioinnilla löydetään organisaatiostasi uusia voimavaroja ja uutta motivaatiota, edistetään oppimista sekä parannetaan työryhmän yhteistyötä

5 Asiakkaan tarve/ tehtävän vaativuus: Karsia soveltumat- tomat Löytää tehtävään sopiva henkilö Testiprofiilit esim. persoonallisuus- ja kykyprofiilit Karsinta työpaikkahaastattelun perusteella Karsinta hakemuspapereiden perusteella Löytää tehtävään ja työyhteisöön sopiva henkilö + Selvitetään soveltu- vuutta työyhteisöön projektiivisten testien ja työyhteisön haastattelun avulla + Selvitetään tehtäväkohtaista soveltuvuutta ja motivaatiota avokysymyksin ja psykologin haastattelun avulla Menetelmät: Rekrytointi Palvelun kohdentaminen tarpeisiin

6 HENKILÖVALINTAPROSESSI Rekrytointi Ilmoituksen laatiminen Julkaisukanavien valinta Hakemusten vastaanotto, käsittely ja arviointi Haastattelut, esikarsinta Psykologinen testaus + haastat- telut Psykologin kirjallinen lausun- to henkilön soveltuvuudesta tehtävään /+ työyhteisöön, tarvittaessa vertailu Työpaikka- ilmoitus * äly, erittelevyys * sovitteleminen * tasaisuus * tukahduttaminen * myöntyvyys * sympatia, empatia * kieltäytyminen * välttely * ilmaisuvoima * vaikuttaminen * yhdentyminen * yhteistyö * tahdonvoima * hallitseminen * aloitteisuus * kilpailu ULOSPÄIN SUUNTAUTUNUT SISÄÄNPÄIN SUUNTAUTUNUT VOIMAKASTAHTOINEN HYVÄNTAHTOINEN Konsultointiapu lopullista valintaa tehtäessä Esimiehen tukeminen uuden työntekijän sopeutumisessa -uuden työntekijän ”käyttöohjeet” -keskustelu ennen koeajan päättymistä -lisänä voi olla esim. kehityskeskustelu- koulutusta, urakonsultointia tai työnohjausta (ryhmälle tai yksilölle) Yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 13§:n mukaan työnantajan on varmistettava, että testejä tehtäessä käytetään luotettavia testausmenetelmiä, niiden suorittajat ovat asiantuntevia ja testauksella saatavat tiedot ovat virheettömiä.

7 Kiitos ajastanne !


Lataa ppt "PSYKOSOFT tarjoaa asiakkailleen joustavaa ja tarvelähtöistä organisaatiopsykologista asiantuntemusta."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google