Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hoplaa, Vopla! - laatukannustusta piloteille Sirpa Suntioinen Vopla-pilottien tapaaminen 2.2.2006.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hoplaa, Vopla! - laatukannustusta piloteille Sirpa Suntioinen Vopla-pilottien tapaaminen 2.2.2006."— Esityksen transkriptio:

1 Hoplaa, Vopla! - laatukannustusta piloteille Sirpa Suntioinen Vopla-pilottien tapaaminen 2.2.2006

2  Opettaminen on tietoista ja tavoitteellista toimintaa  suunnittelu, tavoitteen asettaminen  lähtötietojen ja palautteen kerääminen  vastuu opetuksen ja oppimisympäristön laadusta  vastuun ottamista oppijoista  opettaja on substanssin ja pedagogiikan ammattilainen, vanhempi kollega  Oppiminen on toiminnan muuttumista  tapahtuu spontaanisti ja tietoisesti  vastuu opiskelun laadusta  opiskelija on yhteistyökumppani, nuorempi kollega  Yhteisöllisyys  jaettu vastuu, molemminpuolinen oppiminen 2.2.2006 Opetus ja oppiminen

3 Tutkinnonuudistus - EHEA  Kansainvälistyminen  Tutkintojen ja opintojen yhteensopivuus – lisääntyvä yhteistyö  Kiristyvä kilpailu hyvistä opiskelijoista  Elinikäinen oppiminen  Laatutyö  OPM  Opintoaikojen lyhentäminen  Keskeyttämisten vähentäminen  Opintososiaalisten etujen muutokset  Opintojen kulun seurannan järjestäminen  Valintastrategiat  Uudet ala-asteen, yläasteen ja lukioiden koulutussuunnitelmat 2.2.2006 Opetustoimintoon kohdistuvat odotukset

4 2.2.2006 Opetustoimintoon liittyvät valtakunnalliset raamit Yliopistolaki (2004) Asetus yliopistojen tutkinnoista (elokuu 2004) Valtioneuvoston kehittämissuunnitelma Koulutus ja tutkimus vuosina 2003-2008 OPM:n kanssa käytävät tulosneuvottelut => laadukas opetus, määrälliset tutkintotavoitteet yms. on tärkeä osa yliopiston tuloksellisuutta

5  Ostoslista  kuka suunnittelee ruuanlaiton - mitä ruokaa  kuka tekee ostokset - mitä raaka-aineita tarvitaan  Verkko-opetuksen muistilista  Kuka suunnittelee opinto-jakson  Kuka vastaa hallinnoinnista  Kuka tarvittavista ohjelmista, laitteistoista  Pedagogiikka, ulkoasu, opiskelijahallinta, tentti, arviointi, palaute  Opiskelijavalinta Esimerkkitapaus

6  Tuotteiden ja palveluiden laatutaso nousee, on tasaisen varmaa  Operatiivinen toiminta tuloksekasta ja tuottavuus kasvaa  Asiakkaat ovat tyytyväisempiä ja uskollisempia  Yhteistyö kumppaneiden kanssa sujuu paremmin  Henkilöstön kehittyminen helpottuu ja resurssien hallinta tehostuu  Henkilöstö osallistuu aktiivisemmin kehittämiseen  Tehtävien vastuut selkeytyvät  Riittävä dokumentaatio  Varmat ja toimivat rutiinit - jäljitettävyys  Tulos voidaan arvioida luotettavasti etukäteen Miksi laatujärjestelmä?

7  Laadun varmistus  ’historiallinen’ näkökulma  Tietyn tason saavuttaminen  Staattinen  Laadun hallinta – laadun jatkuva kehittäminen  Nykyisin vallalla oleva ajattelutapa  Dynaaminen  Monipuolinen, kattava Laatuajattelun kehittyminen

8  asiakkaat  opiskelijat  Toiset opettajat, laitokset  OPM, valtiovalta  työnantajat  kv. tiedeyhteisö  yhteistyökumppanit  toiset yliopistot  tutkimuslaitokset  yritykset  julkishallinnon yksiköt  Mitä asiakkaat odottavat, tarvitsevat, vaativat, edellyttävät Kenelle laatua tehdään?

9  minä ja sinä – tässä ja nyt – arkisessa työssä  johto – asettaa resurssit, tavoitteet, laatii strategian  päättävät elimet – hyväksyvät, keräävät palautetta  laatuvastaavat – auttavat, ohjeistavat  Laatu ei synny itsestään, se tehdään tietoisesti Kuka laadun tekee?

10  26.1.2006 Opetustoiminnon vastuutahot, KY

11  Oppimiskeskus/Kehittämiskeskus  Opettajien TVT- ja PD-koulutus  Mikrotyötiloja opiskelijoille  Mikrotukea opettajille ja opiskelijoille  Hankkeet: W5W, Vopla  Opintoasioiden osasto  Kirjasto  ATK-keskus  Ylläpitää laitteistoja, ohjelmistoja, alustoja  Hallinnoi käyttöä 26.1.2006 Verkko-opetuksen tukitoiminnot

12  Se on mukana kaikessa toiminnassa (vrt edellä)  Laatutyö, laadun hallinta on osa strategista johtamista  Yhteinen toimintatapa  Työkalu  Sopimus – laatukäsikirja  Verkko-opetuksen laatu on osa kokonaislaatua Miten laatu liittyy 'muuhun toimintaan' ?

13 25.1.2006 Laatutyön koko kuva KY:ssa htaminehtamine

14 1. Johtamiskäytäntö esim. Perusopetusohjelma, tvt-ohjelmat Laatutyön ja starategisen johtamisen tiivis yhteys 2. Toiminnan voimavarat  Henkilöstö  Työympäristö, tilat, laitteet, turvallisuus 3. Toiminnot  Ydintoiminnot - opetus, myös verkko-opetus  Tukitoiminnot 4. Toiminnan arviointi ja kehittäminen  Arviointi  Auditoinnit, sisäiset ja ulkoiset  Ulkoiset arvioinnit, kv.arvioinnit  Tietojen analysointi  Toiminnan kehittäminen 2.2.2006 Laatukäsikirjojen perusrunko,KY

15  Prosessimainen toimintamalli - ydintoiminnot  Asiakkuuksien tunnistaminen  Prosessin omistajan nimeäminen - vastuut  Tavoitteiden ja indikaattorien asettaminen  Resurssien allokointi  Kriittiset kohdat  Toiminnan suorittaminen  Tulosten tarkastelu ja toiminnan kehittäminen vaatimusten täyttäminen Prosessimainen toimintamalli

16  Tavoitteena tulee olla kokonaisvaltainen suorituskyvyn jatkuva parantaminen  Opiskelijapalautteet  Opettajapalautteet  PD-koulutus  Kehittämispäivät  Sijoittumisseurannat  auditoinnit/arvioinnit/evaluoinnit  Koulutussuunnittelutoimikunnat  Opetuksen arvionti- ja kehittämisneuvosto  Tiedekuntaneuvosto 26.1.2006 Jatkuva parantaminen - opetustoiminto


Lataa ppt "Hoplaa, Vopla! - laatukannustusta piloteille Sirpa Suntioinen Vopla-pilottien tapaaminen 2.2.2006."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google