Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

PaITuli paikkatietopalvelu

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "PaITuli paikkatietopalvelu"— Esityksen transkriptio:

1 PaITuli paikkatietopalvelu
CSC –Tieteen tietotekniikan keskus

2 Sisältö CSC pähkinäkuoressa PaITuli palvelu
Muut paikkatietoaineistojen lähteet

3 CSC pähkinänkuoressa Valtion omistama ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima, voittoa tavoittelematon osakeyhtiö Toiminta alkoi 1971 Univac-keskustietokoneen ylläpitäjänä Liitti Suomen internettiin 1988 Liikevaihto 27,3 milj. euroa vuonna 2011 Työntekijöitä noin 230 Toimitilat Espoon Keilaniemessä, lähellä Otaniemen kampusta sekä Kajaanissa.

4 CSC:n palvelut Funet-palvelut Laskentapalvelut Sovelluspalvelut
Tieteen ja kulttuurin datapalvelut Tietohallintopalvelut

5 GIS@CSC Paikkatietojen käytön edistäminen korkeakouluissa:
PaITuli palvelun ylläpito MapInfo ja ArcGIS konsortiot uutiskirje (koulutus ja seminaarit)

6 PaITuli palvelu Paikkatietoaineistojen latauspalvelu
Tutkimus- ja opetuskäyttöön Suomen yliopistoille ja korkeakouluille Palveluun kirjaudutaan käyttäjän omilla korkeakoulutunnuksilla (HAKA autentikaatio). Edellyttää työ- tai opiskelusuhdetta suomalaiseen oppilaitokseen OKM:n tukema palvelu Aineistoa haettaessa ilmaistava käyttötarkoitus ja hyväksyttävä käyttöehdot

7 PaITulin käyttöliittymä

8 Aineistojen toimittajat
Maanmittauslaitos Suomen ympäristökeskus Ilmatieteen laitos Geologian tutkimuskeskus Liikennevirasto Museovirasto Latuviitta

9 Maanmittauslaitos Peruskartta Maastotietokanta Yleiskartat Ortokuvat
Korkeusmallit Laserkeilausaineistot Hallintorajat SLICES Maankäyttö- ja puustotulkinta Kiintopisterekisteri Paikannimirekisteri

10 MML, peruskartta 1:25 000 2005-2010 KKJ, ERTS-TM35FIN TIFF
Korkeuskäyrillä Ilman korkeuskäyriä © Maanmittauslaitos 2010

11 MML, peruskartta 1:25 000 2005-2010 KKJ, ERTS-TM35FIN TIFF
Korkeuskäyrät © Maanmittauslaitos 2010

12 MML, maastotietokanta liikenneväylät rakennukset ja rakenteet
1:10 000 YKJ, ERTS-TM35FIN SHP MML, maastotietokanta liikenneväylät tiet, kadut, kevyen liikenteen väylät, polut, rautatiet, lautat ja lossit, vesikulkuväylät, lentokentät rakennukset ja rakenteet hallintorajat nimistö maankäyttö vedet merialueet, järvet, lammet, joet, ojat, vesikuopat ja lähteet korkeus- ja syvyyskäyrät © Maanmittauslaitos 2010

13 MML, yleiskartat 1:50 000 – 1:4 500 000 2005-2011 YKJ, ERTS-TM35FIN
TIFF, SHP 1:50 000 1: © Maanmittauslaitos 2011

14 MML, ortokuvat 1:10 000 1997-2010 KKJ, ERTS-TM35FIN JPG2000 värilliset
vääräväriset musta-valkoiset (osa vanhemmista kuvista) © Maanmittauslaitos

15 MML, korkeusmalli 25m ja 2m 2005-2010 YKJ, ERTS-TM35FIN 25m 2m
© Maanmittauslaitos 2010

16 MML, laserkeilaus 0,8 pistettä / m2 2008-2011 ERTS-TM35FIN
Turun tuomiokirkko © Maanmittauslaitos 2009, visualisointi Jouko Vanne GTK

17 MML, hallintorajat 1:10 000 – 1:1 000 000 2005-2012 YKJ, ERTS-TM35FIN
SHP 1:10 000 1: , teemakartoille © Maanmittauslaitos 2010

18 SLICES maankäyttö Yli 50 maankäyttöluokkaa Yhteistyöprojekti, mukana:
Ruutukoko: 10 ja 25 m YKJ, ERTS-TM35FIN TIFF, SHP Yhteistyöprojekti, mukana: Maa- ja metsätalousministeriö Ympäristöministeriö Maanmittauslaitos Metsäntutkimuslaitos Suomen ympäristökeskus Väestörekisterikeskus Yli 50 maankäyttöluokkaa © Maanmittauslaitos 2010

19 MML, paikannimet 800 000 luonto- ja kulttuurinimeä 1:25 000 2009, 2010
KKJ, YKJ, ERTS-TM35FIN TXT luonto- ja kulttuurinimeä © Maanmittauslaitos 2010

20 Liikennevirasto, Digiroad
1:10 000 YKJ, ERTS-TM35FIN SHP + DBF Liikennevirasto, Digiroad kaikki tiet ja kadut talojen osoitteet -> geokoodaus nopeusrajoitukset, kääntymis- ja ajokiellot -> reititys sillat ja tunnelit pysäköintitalot ja pysäköintialueet bussipysäkit © Digiroad 2011

21 Geologian tutkimuskeskus
Maaperäkartta Kallioperäkartta Pintageologia Matalalentogeofysiikka Kallioperän ikämääritykset Moreenigeokemia Kalliogeokemia Purosedimenttigeokemia Purovesigeokemia Malmiesiintymät ja metallogeeninen kartta

22 GTK, Maaperäkartta 1:20 000 – 1:1 000 000 1972-2009 YKJ
SHP, GeoDatabase, ECW 1:10 000 1: © Geologian tutkimuskesus

23 GTK, kallioperäkartta 1:100 000 – 1:1 000 000 1997-2009 YKJ
SHP, GeoDatabase, ECW 1: 1: © Geologian tutkimuskesus

24 GTK, matalalentogeofysiikka
1: YKJ ECW GTK, matalalentogeofysiikka © Geologian tutkimuskesus

25 Suomen ympäristökeskus
Arvokkaat kallioalueet Asemakaavoitettu alue Asuinalueet Corine Land Cover Liikennealueiden ympäristöriskiluokitus Luonnon virkistyskäyttömahdollisuudet Luonnonsuojelualueet ja erämaat Luonnonsuojeluohjelma-alueet Maakuntakaavat Maasto- ja vesiliikenteen rajoitusalueet

26 Suomen ympäristökeskus
Ympäristömeludirektiivin mukaiset melualueet Metsäkasvillisuusvyöhykkeet Natura2000-kohteet Pohjavesialueet Suokasvillisuuden aluejako Valuma- ja merialueet Vesienhoitoalueet Yhdyskuntarakenteen aluejaot, YKR Yleiskaavat (ulkorajat)

27 SYKE, CORINE 25 m, 25 ha 2000, 2006 YKJ TIFF, SHP 25 m 25 ha

28 SYKE, pohjavesialueet 1:20 000 2011 YKJ SHP © SYKE 2011

29 SYKE, valuma-alueet 1:50 000 2010 YKJ SHP © SYKE 2010

30 SYKE, luonnonsuojelu 1:20 000,1:50 000 2008, 2011 YKJ SHP
Luonnonsuojelualueet ja erämaat Luonnonsuojelu-ohjelmaalueet © SYKE 2008, 2011

31 SYKE, asuminen Ruutukoko: 250 m 2005, 2010 YKJ SHP Asuinalueet
Yhdyskuntarakenteen aluejaot, YKR © SYKE 2010

32 SYKE, kaavoitus 1:20 000 2010 YKJ SHP Maakuntakaavat
Asemakaavoitettu alue © SYKE 2010

33 SYKE, yleiskaavat (ulkorajat)
1:2 000 – 1:5 000 2006, 2010 YKJ SHP Vanhan rakennuslain mukaiset Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset © SYKE 2006, 2010

34 Ilmatieteen laitos Ruutukoko: 10 x 10 km 1971-2008 YKJ
TIFF, DAT, LST, CSV Keskilämpötila Sademäärä © Ilmatieteen laitos , muunnos rasterikuvaksi Ari Jolma, Aalto yliopisto

35 Museovirasto +/- 50 m 2011 YKJ SHP Rakennetut kulttuuriympäristöt
Muinaisjäännökset Suojeltu rakennusperintö © Museovirasto 2011

36 NASA ja USGS, Landsat Latuviitan (Jukka Rahkosen) tuottamat versiot:
Ruutukoko: 30 m UTM, ERTS-TM35FIN TIFF, ECW Latuviitan (Jukka Rahkosen) tuottamat versiot: ECW kuvamosaiikki, kanavista 7-4-2 Mosaiikkiin käytetyt yksittäiset kuvat, kaikki 8 kanavaa pakattuna yhteen monikanavaiseen TIF-tiedostoon © NASA, USGS, Latuviitta 2002

37 Muut aineistolähteet MML:n ylläpitämä paikkatietohaku Suomen aineistoista- CSC:n lista ilmaisista aineistoista -

38 Suomen WMS palvelut GL, rinnevalovarjostus WMS testipalvelu
GTK, WMS ja WFS palvelut Latuviitta (Jukka Rahkonen), WMS ja WFS: Open Street Map ja MML:n ilmaisia aineistoja. Liikennevirasto, WMS1: Digiroad, Liikennepaikat, Rataverkko, Tasoristeykset ja Tieosoiteverkko. Maaseutuvirasto, peltolohkorekisteri WMS. Suomi.fi palvelukartta (WMS, WFS) julkishallinnon asiointi- ja palvelupisteet. Ympäristöhallinnon WMS:  vesipuitedirektiivin mukaiset vesimuodostumat ja valuma-aluejako, luonnonsuojelualueet ja Natura-aineistot, järvien syvyysaineistot, pohjavesialueet, Corine Land Cover -aineistot, Image mosaiikit.

39 Suomen tiedostojen latauspalvelut
MML ilmaiset aineistot SYKE:n OIVA palvelu Paikkatietolainaamo

40 ArcGIS.com Basemap kartat: Landsat satelliittikuvat
Bing Maps Road, Bing Maps Aerial ja Bing Maps Hybrid OpenStreetMap Imagery Topographic DeLorme World Basemap National Geographic Basemap Landsat satelliittikuvat Open data from Finland: MML, SYKE, HRI, Helcom

41 Maailmanlaajuiset aineistot
VMAP ja Natural Earth: yleiset vektoriaineistot Open Street Map USGS, ESDI, JRC: satelliittikuvien arkistot NOAA: korkeus- ja syvyysmallit Helcom WorldClim


Lataa ppt "PaITuli paikkatietopalvelu"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google