Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1.7.2014 Sosiaalihuollon laajan väestöpohjan erityispalveluiden organisointi Keski- Suomessa Maakunnallinen kunta- ja palvelurakenneseminaari.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1.7.2014 Sosiaalihuollon laajan väestöpohjan erityispalveluiden organisointi Keski- Suomessa Maakunnallinen kunta- ja palvelurakenneseminaari."— Esityksen transkriptio:

1 1.7.2014 Sosiaalihuollon laajan väestöpohjan erityispalveluiden organisointi Keski- Suomessa Maakunnallinen kunta- ja palvelurakenneseminaari

2 Mitä tarkoitetaan sosiaalihuollon erityispalveluilla? Erityisosaamista vaativia palveluita, joita vaikeiden lastensuojelun, päihdehuollon, vammaispalveluiden tai erityispäivähoidon asiakkaiden kuntoutuksessa Esimerkiksi lastensuojelun sijaishuollon palvelut, pienten ja vaikeiden vammaisryhmien palvelut, vaikeat päihdeongelmat, pitkittyneet huolto- ja tapaamisriidat, seksuaalisen hyväksikäytön tutkiminen, jne.

3 Millaisiin ongelmiin sosiaalihuollon erityisosaamisella vastataan? Sosiaalihuollon erityisosaamista vaativat asiakastilanteet ovat usein ns. ilkeitä ongelmia. Ne eivät ’parane’ yksittäisellä toimenpiteellä tai interventiolla Sosiaalihuollon erityisosaamista vaativat tilanteet ovat usein syntyneet pitkän ajan kuluessa ja niiden korjaaminen vaatii pitkän ajan tai oppimisen elämään esim. vamman, päihderiippuvuuden, dementian kanssa Sosiaalihuollon erityisen vaikeat asiakastilanteet edellyttävät useimmiten koko perheen, lähiverkoston, paikallisten toimijoiden (esim. koulu, päivähoito, työvoima….) mukaan tuloa kuntoutusprosessiin

4 Jotta erityispalveluilla olisi vaikuttavuutta, palveluiden kokonaisuuden on oltava kunnossa Sosiaalihuollon erityispalveluiden vaikuttavuus punnitaan onnistuneessa arjen sujumisessa Erityispalveluiden järjestämisen periaatteena tulee olla lähipalvelulähtöisyys. Erityispalveluiden tulee pohjautua lähipalveluiden henkilöstön hyvään ammattitaitoon ja paikallisten toimintaverkostojen tuntemukseen. Erityispalveluiden tehtävänä on tukea ja täydentää lähipalveluita.

5 Lähipalveluiden toimivuus ratkaisee Sosiaalihuollon palvelurakennetta kehitettäessä on pidettävä erityinen huoli lähipalveluiden toimivuudesta. Jos lähipalvelut eivät toimi joustavasti, asiakkaiden omia voimavaroja ja elämän kokonaisuutta turvaten, kohoavat kustannukset ja palvelukokonaisuudesta tulee ’aukkoinen’ ja sattumanvarainen Lähi- ja erityispalveluita on kehitettävä rinnakkain

6 Esimerkkejä lähipalvelulähtöisestä erityispalveluiden järjestämisestä Keski-Suomessa: Lastensuojelun kiertävä erityissosiaalityöntekijä, maakunnallinen sijaishuoltoyksikkö, Päihdepalvelusäätiön liikkuva hoidontarpeen arviointityöpari, Vammaispalvelusäätiön ohjaus- ja neuvontapalvelu, Päihdepalvelusäätiön sosiaalityöntekijä Äänekosken a-klinikan vastaavana Erityispalvelu voi olla myös verkosto, palveluohjaaja tai koordinaattori, joka kokoaa asiantuntijatiimin jonkun vaikean asian ratkaisemiseksi. Tiimi voi koostua millaisista jäsenistä tahansa

7 Miten sosiaalihuollon laajan väestöpohjan erityispalvelut organisoidaan Keski- Suomessa? Aiheesta valmistunut esiselvitys ’Sosiaalihuollon erityispalveluiden tuotanto ja organisointi Keski- Suomessa’. Kosken raportteja 7 http://www.koske.jyu.fi/julkaisut/ http://www.koske.jyu.fi/julkaisut/ Alkamassa STM:n, Jyväskylän, Jyväskylän maalaiskunnan ja Saarijärven seudun kuntien rahoittama kehittämishanke ’Keski-Suomen yhteistoimintamalli: Sosiaalihuollon laajan väestöpohjan erityispalveluiden tuotannon organisointi’ Erillinen tutkimus- ja arviointihanke, jonka Stakesin Jyväskylän alueyksikkö toteuttaa

8 Hankkeen päätavoitteet Turvata vaikuttavat, esteettömät ja tasa-arvoiset erityispalvelut kaikille keskisuomalaisille Jatkaa jo tehtyä kehittämistyötä toimivien yhteistyörakenteiden pohjalta •Vahva maakunnallinen kuntayhteistyö •Useita keskisuomalaisia sosiaalihuollon erityispalveluita yhdistää tiivis kunta-järjestö – yhteistyö, koska sosiaalihuollon alueella ovat järjestöt perinteisesti tuottaneet vaativia erityispalveluita •Mukana myös yritysnäkökulma, sillä näitä palveluita ostetaan runsaasti myös yksityissektorilta

9 Hankkeen tavoitteet Kuntalaisten tasa-arvoisuus erityispalveluiden asiakkaana: Koko hankkeen lähtökohtana on keskisuomalaisen erityispalveluiden asiakkaan näkökulma. Tavoitteena on kuntalaisten tasa-arvoisuus koko maakunnassa turvaamalla erityispalveluiden saatavuus eri väestöryhmissä ja eri alueilla. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen laajan väestöpohjan palveluiden organisointi: Hankkeen tavoitteena on tukea kuntia kunta ja palvelurakenneuudistukseen liittyvien laajan väestöpohjan palveluiden organisoinnin suunnittelussa Keski- Suomessa ottamalla huomioon kuntien suunnitelmat lähi- ja yhteistoiminta-alueiden palveluiden järjestämisessä. Tavoitteena on koko erityispalvelurakenteen yhtäaikainen kehittäminen.

10 …jatkuu Erityispalveluiden jalkauttaminen lähi- ja yhteistoiminta-alueiden palveluihin: Hankkeen tavoitteena on erityispalveluiden jalkauttaminen lähi- ja yhteistoiminta-alueiden palveluihin Keski-Suomessa. Palveluohjaus erityispalveluihin: Hankkeen tavoitteena on kehittää erityispalveluja niin, että asiakkaille tarjotaan oikea-aikaista ja oikeaa hoitoa. Tällöin kuntien ei tarvitse kokeilla ja kuluttaa hukkaan resurssejaan väärillä palveluilla. Tavoitteena on palveluohjauksen kehittäminen ja parantaminen.

11 …jatkuu Erityispalvelutiedon organisoiminen: Tavoitteena on erityispalvelutiedon saatavuuden helppous. Hanke kokoaa yhteen pirstoutuneet erityispalvelut. Tavoitteena on määritellä selkeästi mitä kukin toimija tekee. Kolmannen sektorin ja etenkin pienten järjestöjen palvelutarjontaa pyritään nostamaan esille muiden palveluiden rinnalle. Erityispalvelutoiminnan organisoiminen: Hankkeen tavoitteena on koota yhteen erityispalveluiden toimijoiden eli kuntien, säätiöiden, järjestöjen sekä yksityisten yritysten asiantuntijuus ja palvelut. Lähipalveluissa järjestöillä on suuri merkitys maakunnassa ja yhteistyössä tulisikin korostaa myös kolmannen sektorin asiantuntijuutta ja osaamista. Tavoitteena on luoda kuntien, yksityisen ja kolmannen sektorin sekä erityisalojen välinen toimiva työnjako laajan väestöpohjan palveluiden osalta.

12 KESKI-SUOMEN ASUKAS SOSIAALIHUOLLON PALVELUTARVE LÄHIPALVELUT YHTEIS-TOIMINTA- ALUEEN PALVELUT YHTEIS-TOIMINTA- ALUEEN PALVELUT ASIAKKAAN ERITYISPALVELUTARVE

13 Hanke alkaa… Hanke alkaa 1.8.2007 ja päättyy 31.7.2008 Hankkeelle valitaan projektipäällikkö Hanke toimii Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta käsin


Lataa ppt "1.7.2014 Sosiaalihuollon laajan väestöpohjan erityispalveluiden organisointi Keski- Suomessa Maakunnallinen kunta- ja palvelurakenneseminaari."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google