Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tutkimussuunnitelma Teränkäyttöharjoitusten vaikutus luistelumotoriikan kehittymiseen kielihäiriöisillä lapsilla Mika Hakasaari.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tutkimussuunnitelma Teränkäyttöharjoitusten vaikutus luistelumotoriikan kehittymiseen kielihäiriöisillä lapsilla Mika Hakasaari."— Esityksen transkriptio:

1 Tutkimussuunnitelma Teränkäyttöharjoitusten vaikutus luistelumotoriikan kehittymiseen kielihäiriöisillä lapsilla Mika Hakasaari

2 Johdanto Selvitys siitä, kuinka määrätietoisella ja oikeaoppisella teränkäyttöharjoittelulla pystytään vaikuttamaan kielihäiriöisen lapsen luistelumotoriikan kehittymiseen Tiedetään kielihäiriöstä (sen yhteydestä motoriikan kehittymiseen) ja teränkäyttöharjoitusten vaikutuksesta, muttei näiden yhdistämisestä Toimii esitutkimuksena tulevaan pro gradu - tutkielmaan

3 Tutkimustehtävä Teränkäyttöharjoitusten vaikutus luistelumotoriikan kehittymiseen kielihäiriöisillä lapsilla Kohdehenkilöinä on pieni joukko kielihäiriöisiä lapsia Yhdessä lapsessa tutkimuksen pääpaino Vaikuttaako kielihäiriö merkittävästi luistelumotoriikan kehittymiseen? vaikuttaako teränkäyttöharjoitusten tekeminen luistelumotoriikkaan joka osa-alueella vai vaikuttaako se vain tiettyyn osa-alueeseen (esim. eteenpäinluistelu)?

4 Tutkimuksen etiikka Lupalaput harjoitusten kuvaamiseen
Tutkittavien anonymiteetti

5 Teoriapohja ja metodologia
Kielihäiriö  yhteys motoriikan kehittymiseen Tutkittavien/ tutkittavan muut häiriöt lyhyesti Teränkäyttöharjoitukset  vaikutus luistelumotoriikkaan Edellisten kombinaatio Tapaus-/toimintatutkimus (mahd. Grounded Theory)

6 Aineiston keruu Testien ja harjoitusten videointi
Luistelutestien tulokset (alku- ja lopputesti sama) Litterointi Aineiston analysointi (päähuomiot esiin sekä harjoituksista että testeistä)

7 Jäätestit

8 Lähdeaineistot Keskeisenä kirjallisuutena käytän kielihäiriön ja motoriikan kehittymistä käsitteleviä kirjoja, sekä luisteluun ja sen opettamiseen tehtyä kirjallisuutta. Lähdekirjallisuus on sekä suomen- että englanninkielistä Esim. - Bracko, M., Fellingham, G., Hall, L., Fisher, A. & Cryer, W Performance skating characteristics of professional ice hockey forwards. Sports Medicin, Training and Rehabilition - Holopainen, S Koululaisten liikuntataidot: Motorisen taitavuuden kehittyminen kehon rakenteen, kehitysiän ja liikuntaharrastusten selittämänä ja taitavuuden pedagoginen merkitys. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Studies in sport, Physical and Health,

9 Aikataulu Aineiston ja lähteiden keruu  syksy 2009
Empiirisen osan testit ja harjoitteet  syksy 2009 Aineiston analyysi ja teorian kirjoittaminen  kevät 2010 Kandi valmis kevät 2010 Gradu valmis kevät 2011


Lataa ppt "Tutkimussuunnitelma Teränkäyttöharjoitusten vaikutus luistelumotoriikan kehittymiseen kielihäiriöisillä lapsilla Mika Hakasaari."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google