Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VESIOSUUSKUNNAT NURMIJÄRVELLÄ Mahdollisuus maaseudun vesihuollon kehittämiseen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VESIOSUUSKUNNAT NURMIJÄRVELLÄ Mahdollisuus maaseudun vesihuollon kehittämiseen."— Esityksen transkriptio:

1 VESIOSUUSKUNNAT NURMIJÄRVELLÄ Mahdollisuus maaseudun vesihuollon kehittämiseen

2 Vesiensuojelun näkökulma •Itämeri maailman saastuneimpia meriä •Haja- ja loma-asutus tuottaa edelleen n. 9 % fosforikuormasta (355 t/vuosi) ja 3 % (2500 t/v) typpikuormasta •Haja-asutusalueiden jätevesiasetus pyrkii leikkaamaan Itämereen johdettavaa kokonaiskuormitusta

3 Eheytyvä yhdyskuntarakenne •Haasteellista Nurmijärvellä •Pitkät välimatkat, yhdyskuntatekniikan kehittäminen ja rakentaminen tulee kalliiksi •Myös haja-asutusalueen kehittämisessä tulee ottaa huomioon kokonaisuus – kunta – alue - ?

4 Yhteisö ja kansalaisten osallistuminen •Perinteinen kyläyhteisö •Toimivat kansalaiset – osallistuminen haastaa asiantuntijavallan •Kehitys ja ristiriidat – paikallinen etu ja kokonaisetu •Pitkäjänteisyys ja johdonmukaisuus päätöksenteossa

5 Keskitetty vesihuolto •Veden johtaminen vie vähemmän energiaa kun sen kuljettaminen tankkiautoissa – umpisäiliöt vs. verkostot •Verkosto takaa laadultaan vaihtelemattoman jäteveden käsittelyn •Takaa laadultaan vaihtelemattoman, määrältään riittävän talousveden

6 Lainsäädäntö •Vesihuoltolaki 119/2001 •Vesilaki 264/1961 •Ympäristönsuojelulaki 86/2000 •Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 542/2003 •Laki vesihuollon tukemisesta (686/2004)

7 Klaukkalan puhdistamon puhdistustulokset Biokaasulaitos jätevesilietteiden käsittelyyn LUPAEHDOT (minimi) •Biologinen hapenkulutus 95 % •Kokonaisfosfori 95 % •Kokonaistyppi 70 % HAJA-JÄTEVESIASETUS (?) •BHK7 90 % •Kokonaisfosfori 85 % •Typpi 40 %

8 Haja-asutuksen vesihuollon kehittämisen periaatteet •Hyväksytty valtuustossa 25.10. 2000 Strategia-ajatus: ”Alueen asukkaiden omatoimisuuteen perustuva toiminta, jota kunta ja muut tahot tukevat”

9 Nurmijärven kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma •Hyväksytty v. 2005 •Vesijohtoverkostojen ulkopuolella v. 2005 8 600 asukasta •Vesihuollon kehittämisalueet, 46 kpl •Maankäytön suunnittelu – yleiskaavoitus – sisällä kehittämisalueiden määrittelyssä ja priorisoinnissa •Vesiosuuskunta malli

10 Haja-asutus alueen vesihuollon kehittämisen kustannukset (kehittämisalueet) v. 2009 (päivitys rak.kust. indeksi ) Vakituiset asukkaat Liittyvät kiinteistöt Runkoverkoston kustannukset VESIOSUUS- KUNTA Kiinteistö- kohtaiset kustannukset Investointi kustannukset yhteensä I-kori2 0009004,8 milj. €3,0 milj. €7,8 milj. € II-kori1 7009005,0 milj. €3,6 milj.€8,6 milj. € III-kori1 3005604,1 milj. €2,4 milj.€6,5 milj. € Yhteensä5 0002 35013,9 milj. € 9,1 milj. €23,0 milj €

11 Muut investointikustannukset Rakentamiskohdemilj. € Nukari – Karhunkorpi siirtoviemäri 0,4 Nummenpää – Perttula siirtoviemäri ja yhdysvesijohto 0,5 Yhteensä0,9

12 Kokonaiskustannukset, 2009 – 2014 Investointikustannukset23,9 milj. € Hankehallinnointi0,5 milj. € Asiantuntijapalvelut0,5 milj. € YHTEENSÄ24,9 milj. €

13 Kustannusten jakaantuminen

14 Kiinteistökohtaiset investointikustannukset 6 000 – 17 000 € per kiinteistö

15 Vesiosuuskunta •Useat lait valvovat vesiosuuskunnan toimintaa (Osuuskuntalaki, Vesihuoltolaki, Maankäyttö- ja Rakennuslaki) •Vesiosuuskunnassa päätösvalta sen jäsenillä (jäsenten kokoukset)

16 Vesiosuuskunta vesihuoltolaitoksena •Vesiosuuskunta täyttää Vesihuoltolaissa vesihuoltolaitokselle asetetut tunnusmerkit •Kunta vahvistaa vesiosuuskunnan hakemuksesta esityksestä toiminta-alueen •Verkostot ja laitteet VO.n toiminta-alueella osuuskunnan omaisuutta •Vesihuoltolaitos huolehtii toiminta-alueellaan vesihuollosta yhdyskunta-kehityksen tarpeita vastaavasti (vesihuoltolaki) •Tiedottamisvelvollisuus ja asiakirjojen julkisuus (vesihuoltolaki)

17 Yhteistyö kunnan kanssa •Yhteistyösopimus •Nurmijärven vesilaitos veden myynti ja jäteveden vastaanotto •Tuki suunnitteluvaiheessa yleissuunnittelu rakentamissuunnittelu •Vähäinen suora rahallinen tuki •Huomattava tuki rahoituksen takauksissa tai lainoituksessa

18 Osuuskunnan talous •Varhaisessa vaiheessa hyvä arvioida ja suunnitella VO:n taloutta •Talous riippuvainen liittyjien määristä •Joissain tapauksissa hankalat olosuhteet korottavat kustannuksia •Elinkaari n. 25 vuotta

19 Osuuskuntien yhteistoiminta •Yhteiset hallintopalvelut •Yhteinen käyttö- ja kunnossapitotuki •Kehittämisalueiden yhdistäminen •Koulutus ja kokemusten vaihto •Mahdolliset sateenvarjo-organisaatiot

20 Pohdintaan •Yhteistyömallin työstäminen •Toukokuussa seminaari – päätöksentekijöitä, asiantuntijoita, vesiosuuskuntien toimijoita


Lataa ppt "VESIOSUUSKUNNAT NURMIJÄRVELLÄ Mahdollisuus maaseudun vesihuollon kehittämiseen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google