Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suomen kielioppia edistyneille Astevaihtelu

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suomen kielioppia edistyneille Astevaihtelu"— Esityksen transkriptio:

1 Suomen kielioppia edistyneille Astevaihtelu
Tuula Marila Hanna Tarkki

2 Astevaihtelu Astevaihtelu koskee lähes kaikkia suomen kielen sanoja.
Pääsääntö on, että avotavussa eli vokaaliloppuisessa tavussa on vahva aste ja umpitavussa eli konsonanttiloppuisessa tavussa heikko aste, kuten nominiastevaihtelun tyypissä A. vahva heikko kk pp tt k p t nk mp lt nt rt lke rke kukka pappi katto mäki lupa mato lanka kampa valta ranta parta sylki kurki v d ng mm ll nn rr lje rje kukan papin katon mäen luvan madon langan kamman vallan rannan parran syljen kurjen

3 Nominien astevaihtelu 1/2 tyyppi A: sanan lopussa on A, O, U tai I
yksikkö monikko vahva heikko nominatiivi partitiivi genetiivi inessiivi elatiivi illatiivi adessiivi ablatiivi allatiivi essiivi translatiivi abessiivi katto kattoa kattoon kattona katon katossa katosta katolla katolta katolle katoksi katotta kattoja kattojen kattoihin kattoina katot katoissa katoista katoilla katoilta katoille katoiksi katoitta

4 Nominien astevaihtelu 2/2 tyyppi B: sanan lopussa on e tai konsonantti
yksikkö monikko heikko vahva nominatiivi partitiivi genetiivi inessiivi elatiivi illatiivi adessiivi ablatiivi allatiivi essiivi translatiivi abessiivi vaate vaatetta vaatteen vaatteessa vaatteesta vaatteeseen vaatteella vaatteelta vaatteelle vaatteena vaatteeksi vaatteetta vaatteet vaatteita vaatteiden vaatteissa vaatteista vaatteisiin vaatteilla vaatteilta vaatteille vaatteina vaatteiksi vaatteitta

5 Verbien astevaihtelu 1/5
Verbityypeissä 1, 3, 4 ja 6 on astevaihtelu; tyypit 2 ja 5 eivät kuulu astevaihtelun piiriin. Verbityyppi 1 vahva heikko kk pp tt k p t nk mp lt nt rt lke rke nukkua tappaa ottaa lukea leipoa katua onkia ampua viheltää kantaa kertoa sylkeä särkeä v d ng mm ll nn rr lje rje nukun tapan otan luen leivon kadun ongin ammun vihellän kannan kerron syljen särjen

6 Verbien astevaihtelu 2/5
Verbityyppi 3 (ei astevaihtelua diftongin edellä) heikko vahva k p t v d ng mm ll nn rr lje rje nakella tapella haukotella riidellä työskennellä askarrella kk pp tt nk mp lt nt rt lke rke nakkelen tappelen haukottelen riitelen työskentelen askartelen

7 Verbien astevaihtelu 3/5
Verbityyppi 4 heikko vahva k p t v d ng mm ll nn rr lje rje pakata siepata mitata maata luvata kadota hangata kammata vallata rynnätä verrata kk pp tt nk mp lt nt rt lke rke pakkaan sieppaan mittaan makaan lupaan katoan hankaan kampaan valtaan ryntään vertaan

8 Verbien astevaihtelu 4/5
Verbityyppi 6 heikko vahva k p t v d ng mm ll nn rr lje rje paeta kalveta edetä lämmetä valjeta rohjeta kk pp tt nk mp lt nt rt lke rke pakenen kalpenen etenen lämpenen valkenen rohkenen

9 Verbien astevaihtelu 5/5
Huom.! Muun muassa seuraavissa verbeissä ei ole astevaihtelua! Verbityyppi 3 Verbityyppi 4 epäillä : epäilen hikoilla : hikoilen hätäillä : hätäilen kokeilla : kokeilen kävellä : kävelen rukoilla : rukoilen avata : avaan buuata : buuaan halata : halaan kuivata : kuivaan niiata : niiaan palata : palaan pelata : pelaan siivota : siivoan tilata : tilaan


Lataa ppt "Suomen kielioppia edistyneille Astevaihtelu"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google