Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tavoite - osaamisen yrityslähtöinen kehittäminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tavoite - osaamisen yrityslähtöinen kehittäminen"— Esityksen transkriptio:

1 Tavoite - osaamisen yrityslähtöinen kehittäminen
Yritysten Taitava Keski-Suomi -toiminnan tavoitteena on osaamisen yrityslähtöinen kehittäminen ja toimintatapojen luominen yritysverkostojen sekä kehittäjä- ja koulutusorganisaatioiden välille. Kun tavoite on saavutettu, yritysten on entistä helpompi kouluttaa omaa henkilöstöään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti sekä huomioida tulevaisuuden osaamistarpeet. tulevaisuuden osaamistarpeet. Toiminta - oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa Yritysten yhteistyökumppaneiksi Yritysten Taitava Keski-Suomen seitsemän osaamispäällikköä toimivat erikokoisissa ja eri alojen yrityksissä sekä yritysverkostoissa henkilöstön oppimisen ja osaamisen kehittämisen kumppaneina. He tuovat lisäresursseja niille keskisuomalaisille yrityksille, joilla ei ole henkilöstön kehittämisen osaajia.

2 Kehittämistoiminnan viitekehys: Oppimisen eteneminen yrityksissä - viisi kypsyysastetta

3 Rahoitus Yritysten Taitava Keski-Suomi – oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa Yritysten Taitava Keski-Suomi on kehittämistoimintaa, jonka kohteena on erityisesti keskisuomalaisen pk-yritysten henkilöstön osaamisen kehittäminen. Tavoitteena on, että yritys voi entistä paremmin johtaa ja toteuttaa henkilöstön osaamisen kehittämistä osana yrityksen liiketoiminnan kehittämistä. Rahoitus yhteensä: € ESR Kunta 1/3 Jamk € 1/3 koulutuskuntayhtymät 1/3 kehitysyhtiöt/kunnat Yksityinen koulutus- ja osallistumismaksut (30 – 50% kokonaiskustan.) KBC jäsenmaksut

4 Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa – dynaaminen palvelukokonaisuus
Yritysten Taitava Keski-Suomi Jyväskylän koulutusky., 2010 Protek Yritysten Taitava Keski-Suomi kauppakamari, 2010 Protek, Keski-Suomen Yrittäjät, 2010 osaamistarpeet. Rakennetaan yritysverkostoja osaamisen kehittämiseksi (pk-yritykset) Testataan Business campus -toimintamallia, (teknologiateollisuuden veturiyritykset) Perustetaan Keski-Suomeen soveltuva ”KBC verkostoja”. Välitön kohderyhmä: Matkailualan, kuljetus- ja logistiikka, sekä rakennus- ja rakennustuoteteollisuuden yritykset Kustannusarvio: € Pilotoidaan ja sovelletaan henkilöstön kehittämisen järjestelmiä pieniin ja mikroyrityksiin Koulutetaan yritysten henkilöstä järjestelmien käyttöön Rakennetaan yritysten oppimis- ja kohtaamisympäristö Välitön kohderyhmä: Kaikkein pienimät ja vähimmillä resursseilla toimintaansa kehittävät ja alihankintaketju viimeiset PK ja mikroyritykset Kustannusarvio: € Kehitetään yritysten ja yritysverkostojen henkilöstön osaamista Pilotoidaan ja otetaan käyttöön osaamisen kehittämistä tukevia toimintamalleja Toteutetaan yrityslähtöistä koulutus- ja kehittämistoimintaa Synnytetään yhteistoiminnan kautta osaamisen kehittämisen palvelumalli Välitön kohderyhmä: Pk-yritykset ja yritysverkostot Kustannusarvio: € Keski-Suomen yrityksissä henkilöstön osaamisen johtaminen on osa liiketoiminnan kehittämistä ja sitä tukee dynaaminen palvelukokonaisuus.

5 Kehittämistoiminnan organisoituminen
Ohjausryhmä Ohjaa ja näyttää suuntaa kehittämistoiminnalle ja verkostoyhteistyölle sekä arvioi tavoitteiden saavuttamista ja suhdetta muihin kehittämishankkeisiin ja maakunnan kehittämistyöhön. Kokoontuu 3-4 x vuodessa Yritysfoorumi Tuo kehittämiseen yritysten näkemykset Kokoontuu 2 x/v Työvaliokunta Ohjaa, seuraa ja arvioi kehittämistoiminnan käytännön toteutusta. Kokoontuu 1 x/kk Jämsän seudun yritys- ja kenttätyöryhmät Ohjaa, seuraa ja koordinoi Himoksen kehittämistoimintaa ja YTK-S toimintaa sen osana Kokoontuu tarpeen mukaan Pohjoisen K-S yritys- ja kenttätyöryhmät Ohjaa, seuraa ja koordinoi alueellista kehittämistoimintaa ja YTK-S toimintaa sen osana Kokoontuu tarpeen mukaan Jyvässeudun yritys- ja kenttätyöryhmät Ohjaa, seuraa ja koordinoi alueellista kehittämistoimintaa ja YTK-S toimintaa sen osana Kokoontuu tarpeen mukaan

6 Ohjausryhmä Kyösti Saarimäki, Keski-Suomen Yrittäjät, puheenjohtaja
Varsinainen jäsen Varajäsen Kyösti Saarimäki, Keski-Suomen Yrittäjät, puheenjohtaja Jari Suuronen, Valtra, varapuheenjohtaja Tiia Valkama, Lomakeskus Revontuli Pekka Virkkunen Pevitra tmi. Anita Kuniala, Laukaan Yrittäjät Sakari Suomala, Laukaan yrittäjät Ulla Aaltonen, Äänekosken Yrittäjät Esa Paanala, Äänekosken Yrittäjät Tarja Uusipaasto, Ravintola Patapirtti Susanna Partio, Jämsän Yrittäjät Marko Puukari, Valtra Jaakko Puurula, Metso Paper Lasse Brandt, Metso Paper Tuuli Kirsikka Pirttiaho Keski-Suomen Yrittäjät Seppo Risku, Keski-Suomen Yrittäjät

7 Ohjausryhmä Uljas Valkeinen Keski-Suomen kauppakamari
Varsinainen jäsen Varajäsen Uljas Valkeinen Keski-Suomen kauppakamari Pirjo Melasalmi, Keski-Suomen kauppakamari Hannu Salminen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Terttu Kiviranta, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jussi Halttunen,JAMK Mikko R. Salminen, JAMK Timo Tiihonen, Jyväskylän yliopisto Marja-Leena Stenström, Jyväskylän yliopisto Olli Patrikainen, Jykes Heikki Kinnunen, Jykes Ari Piesala, Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Tuija Tammelin, Witas Ulla Haggren, Jämsek Hannu Weijo , Jämsek

8 Ohjausryhmä Matti Valta, Jämsän ammattiopisto
Varsinainen jäsen Varajäsen Matti Valta, Jämsän ammattiopisto Arto Kummala, Jämsän ammattiopisto Jouni Kurkela, Pohjoisen Keski-Suomen Oppimiskeskus Rauni Gylden, Pohjoisen Keski-Suomen Oppimiskeskus Ahti Ruoppila, SAK Sirpa Moilanen, PAM Peer Haataja, EK Päivi Myllykangas, EK Elise Tarvainen, Keski-Suomen liitto Veli-Pekka Päivänen, Keski-Suomen liitto Heikki K. Lyytinen, Koulutuksen arviointisihteeristö Anu Räisänen, Koulutuksen arviointisihteeristö Juha S. Niemelä, TE –keskus Lauri Hiltunen, TE –keskus Lea Goyal, lääninhallitus ei varajäsentä Marja Pudas TE –keskus, asiantuntija Satu Väisänen, Yritysten Taitava Keski-Suomi, sihteeri

9 Koulutuksen tutkimuslaitoksen arviointi ja seurantatutkimus
Tutkimuksen tavoitteena on arvioidaan toimintamallin kehittymistä ja osaamisen kehittämisen vaikutuksia yritysten liiketoimintaan Tutkimuksen vastuullisena johtajana toimii professori Marja-Leena Stenström ja asiantuntijana erikoistutkija Pentti Nikkanen. Tutkimuksen tekijänä toimii tutkija, FM, Kari Itkonen (toiminut aikaisemmin tutkijana taloustieteiden tiedekunnassa).

10 Osaamispäälliköiden perustehtävä ja toiminnan tavoite ”Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa”
Liiketoimintalähtöisyys Yrityksen kumppanina toimiminen Parhaat käytännöt Yritysten välisten oppimisverkostojen rakentaminen

11 Osaamispäällikkö toimii yrityksen kumppanina
Sparrausta liiketoimintalähtöisen oppimistarpeen kirkastamiseksi -> mitä kyvykkyyttä yrityksellä tulee olla tulevaisuudessa? Oppimismenetelmien ja parhaiden käytäntöjen paikallistamista-> yritysverkostot Rahoitusmallien löytämistä Oppimisen vakiinnuttamista osaksi yritystoimintaa (Osaamisen kehittämisen laatukäsikirja) Mittareita oppimiselle ja yrityksen kyvykkyydelle

12 Osaamispäällikkö rakentaa verkostoja
Lisäarvon tuottaminen verkostojen avulla Suorat hyödyt verkostossa toimimisesta Toisilta oppimisen mahdollistaminen Vertaistuki yrittäjältä toiselle Hyvien käytäntöjen jakaminen ja hyödyntäminen ”Kaupankäynnistä kumppanuuteen” -ajattelu Verkostotoimintamallit Ammattiryhmittäiset taitamusverkostot (esim. myynnin esimiehet / talousjohtajat jne.) Miniverkostot ja Campus Yksi yritys kerrallaan Verkoston tuottaman lisäarvon varmistaminen (ROI) yksittäisen yrityksen kannalta

13 Miksi osaamispäälliköksi? Millä vahvuuksilla?
Katja Sorri, osaamispäällikkö Keski-Suomen Kauppakamari KTM, VPK Synt , Kalat Miksi osaamispäälliköksi? Oppiminen on keskeinen osa liiketoimintaan ja menestystä Keski-Suomi tunnetaan oppimisen ja teknologiayritysten maakuntana – Miten hyödyntäisimme tätä nykyistä enemmän yritysverkostoissa ja toisilta oppien? Kuinka pystymme pitämään osaavan työvoiman maakunnassa taantuman aikana? Millä vahvuuksilla? Kauppatieteet, viestintäpäällikön koulutus, ammatillinen opettajakorkeakoulu, erikoistunut myynnin johtamiseen Oppimiseen liittyvät valmennusmetodit, maanrakennusalan perheyrittäjyys, yritysviestinnän konsultoinnit, verkostot maakunnan ja valtakunnan tason päätöksentekoon

14 Miksi osaamispäälliköksi? Millä vahvuuksilla?
Nina Rautiainen Keski-Suomen Kauppakamari KM, Aikuiskasvatustiede Synt Miksi osaamispäälliköksi? Konkreettisia tekoja yrittäjien tarpeisiin Liiketoimintalähtöinen osaamisen kehittäminen osaksi yrityksen kilpailukykyä. ”Paluumuuttajan” elämänkokemuksella ja avoimin mielin Millä vahvuuksilla? Yrittäjyystausta Erityisesti ICT-toimialan asiantuntijahenkilöstön ja kyvykkyyden johtaminen HR-asiantuntija, sparraaja, valmentaja, johtaja Tiimityö, verkosto-ajattelu, tuloksellisuus

15 Miksi osaamispäälliköksi?
Mikko Yrjönen Keski-Suomen kauppakamari FM, kauppat.yo, oikeust.yo , härkä Miksi osaamispäälliköksi? ”Enempi on maailmaa kuin ikkunasta näkyy” Halu kehittää ja kehittyä Millä vahvuuksilla? Omakohtaiset ”kokemukset” yritysmaailmasta, koulutusorganisaatioista ja tukiorganisaatioiden toiminnasta Alueen ja toimijoiden erittäin hyvä tuntemus

16 Riikka Vesterinen Miksi osaamispäälliköksi? Millä vahvuuksilla?
Keski-Suomen Yrittäjät Tradenomi, ammatillinen opettaja Synt Miksi osaamispäälliköksi? Intohimo oppimiseen Mielenkiinto kehittämiseen Haasteet motivoivat Millä vahvuuksilla? Yrittäjä, kouluttaja ja valmentaja Kehitystehtäviä yksityisellä ja julkisella puolella Myynti, markkinointi ja henkilöstöosaamista Energiaa, tavoitteellisuutta ja tekemisen halua Verkostoista voimaa

17 Miksi osaamispäälliköksi?
Riikka Tuomivaara Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, JAO M.A. Muotoilija, suunnittelija Miksi osaamispäälliköksi? Halu toimia yritysten kumppanina esim. verkostojen rakentajana ja muissa yritysten tärkeäksi kokemissa asioissa Millä vahvuuksilla? Verkostot, tuotekehitys, muotoilujohtaminen Kumppanina yritysten valmennusohjelmissa

18 Miksi osaamispäälliköksi?
Veli-Matti Molander Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, JAO KM, osaamispäällikkö Miksi osaamispäälliköksi? Ainutlaatuinen mahdollisuus olla mukana kehittämässä Keski-Suomen yritysten osaamista ja samalla kehittää omaa osaamista henkilöstön kehittämissektorilla Millä vahvuuksilla? Kokemusta henkilöstön kehittämistehtävistä erikokoisissa yrityksissä Projektipäällikkö ICT-alalla Kumppanina yritysten valmennus- ja kehittämisohjelmissa

19 Miksi osaamispäälliköksi?
Matti Härkönen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, tradenomi, osaamispäällikkö alk. Miksi osaamispäälliköksi? Intohimo keskisuomalaisen elinkeinoelämän kehittämiseen Loistava mahdollisuus yhä paremmin auttaa yrityksiä kohtia menestyvää tulevaisuutta Millä vahvuuksilla? Osaaminen työelämän kehittämishaasteiden ja oppilaitosten tavoitteiden yhdistämisestä Kokemusta yritysten tutkimus- ja kehittämistehtävistä Kokemusta erilaisista rahoitusinstrumenteista

20 Tuloksia: KBC – verkostotoiminta
Osaamisen johtamisen avuksi on otettu 100 pk-yrityksessä sopiva henkilöstön kehittämis- ja osaamisjärjestelmä. Mikroyrityksen henkilöstön kehittämisen keskisuomalainen ”laatujärjestelmämalli,” joka palvelee henkilöstön kehittämisen kysyntää yrityksissä Ulkoistettu henkilöstöpäällikkö/osaamispäällikkö palvelu Uusia yritysten henkilöstön koulutus- kehittämistuotteita koulutusorganisaatiossa Brändi: Yritysten Taitava Keski-Suomi

21 Me kaikki teemme tätä yhdessä
Yritysten Taitava Keski-Suomi -kehittäjäverkostoon kuuluvat keskisuomalaiset yritykset, Keski-Suomen kauppakamari, Keski-Suomen Yrittäjät, kehittämisyhtiöt, Keski-Suomen liitto, Jyväskylän ammattiopisto ja aikuisopisto, Jämsän ammattiopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus, Keski-Suomen TE-keskus ja työhallinto.


Lataa ppt "Tavoite - osaamisen yrityslähtöinen kehittäminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google