Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vanhemman/sisaruksen mielenterveysongelman vaikutus lapseen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vanhemman/sisaruksen mielenterveysongelman vaikutus lapseen"— Esityksen transkriptio:

1 Vanhemman/sisaruksen mielenterveysongelman vaikutus lapseen
Lastenpsykiatri Leena Pihlakoski Koulu- ja nuorisolääketieteen yhdistys, koulutuspäivä

2 Vanhemman psyykkinen sairaus
Yksi tunnetuimmista lapsen kehityksen riskitekijöistä ”Näkymätön lapsi” Vaikutuksen vakavuus riippuu siitä, miten sairaus heikentää, estää tai vääristää kykyä toimia vanhempana

3 Vanhempi-lapsisuhteen toiminnalliset tehtävät (Emde)
Kiintyminen -turvallisuus Haavoittuvuus Fysiologinen säätely Tunteiden säätely Oppiminen Leikki Itsekontrolli VANHEMPI Kiintyminen Suojelu Struktuuri – tarpeisiin vastaaminen Empaattinen vastavuoroisuus, herkkyys ja jakaminen Opettaminen Leikki Rankaisu, kontrolli,säännöt

4 Vanhemman sairauden vaikutukset
Geneettiset tekijät suora ja epäsuora perinnöllisyys masennus, käytöshäiriöt, ADHD, muut kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt Vuorovaikutukselliset tekijät vanhempi-lapsisuhteen patologisoituminen puutteellinen vanhemmuus

5 Vanhemman sairauden vaikutukset
Sosiaaliset seuraukset vanhemman poikkeava ilmikäyttäytyminen vanhemman poissaolo, esim. sairaalahoito Taloudelliset seuraukset Transaktionaalinen malli: Ihmisen kehitys on aktiivinen, dynaaminen prosessi, jossa biologiset tekijät ja yksilölliset kokemukset muovaavat toisiaan – em. tekijät vaikuttavat toisiinsa ja vahvistavat toisiaan, usein kumuloituvia Riskien lukumäärä merkittävämpi kuin yksittäisen riskin laatu

6 Suojaavia tekijöitä Vanhemman sairauden lyhyt kesto
Terve toinen vanhempi Sairaan vanhemman sosiaalinen tuki Muu hyvä aikuissuhde Lapsen hyvä kognitiivinen taso Lapsen sopuisa temperamentti

7 Vanhemman skitsofrenia
Lapsilla usein psykosomaattisia oireita, persoonallisuuden kehityksen häiriöitä n %:lla lapsista vakavia käytös- tai sopeutumisongelmia Parentifioitu lapsi Lisääntynyt psykoosiriski Suuri osa kuitenkin kehittyy normaalisti! Tuen tarve ehdoton

8 Äidin depressio Vaikuttaa paljon äitiyteen ja äiti-lapsi- vuorovaikutukseen äideillä vaikeuksia havaita lapsen viestejä, suhtautuminen lapseen ja itseen negatiivista, tunkeutuva vuorovaikutuksen tapa, äidin uupumus Lapsen kannalta erityisen kriittisiä vaiheita raskaus ja ensimmäiset elinkuukaudet Vauva joko apatisoituu tai yliaktivoituu

9 Vanhemman persoonallisuushäiriö
Huomattavan vaurioittava Usein vanhempi kokee lapsen vaativaksi, saattaa hakea lapselle diagnoosia Perhetason hoidon käynnistäminen vaikeaa Viranomaisten avuttomuus

10 Vanhemman ADHD Impulsiivinen kasvattamisen tapa tavallinen
Struktuurien heikkous Parisuhdeongelmat hyvin yleisiä Tarkkavaisuushäiriöisen lapsen toimintakyky jää usein todellista heikommaksi

11 Isän psyykkiset sairaudet
Tutkimustietoa vähän Epäsosiaalisuus ja alkoholin käyttö sekä tunnetuimpia riskitekijöitä että ylisukupolvisia, erityisesti pojilla ADHD ja kontaktihäiriöt miehillä yleisempiä Johtaa usein huonoon psykososiaaliseen selviytymiseen ja perheen syrjäytymiseen Psyykkisesti sairaat miehet harvemmin perheellisiä kuin naiset Laitoshoidon väheneminen lisännyt vaikeasti psyykk. sairaiden naisten raskauksia

12 Vanhemman päihderiippuvuus
Varsinaissuomalainen tutkimus 1998: 6 % odottavista äideistä päihderiippuvaisia (Pajulo et al.) Sekakäyttö ja tupakointi Psykososiaalisten riskien kumuloituminen Ennenaikaisen synnytyksen riski Epämuodostumat Vauvan vieroitusoireet, muut somaattiset riskit

13 Vanhemman päihderiippuvuus
huumealtistuneilla lapsilla kognitiivista ja kielellistä viivettä, tarkkaavaisuusongelmia, impulsiivisuutta ja poikkeava stressivaste kiintymyssuhde usein turvaton ja jäsentymätön

14 Vanhemman päihderiippuvuus
Huumeiden akuutit ja myöhemmät keskushermostovaikutukset liittyvät aivojen hienosäätöön Vakavimmat seuraukset liittyvät varhaisen vuorovaikutuksen laatuun ja puutteelliseen hoivaympäristöön Hoidossa tärkeintä kasvuympäristöön puuttuminen

15 Sisaruksen psyykkinen sairaus
Sisarussuhde usein elämän pisin ihmissuhde Suhteen kaikki elementit: rakkaus, läheisyys, kateus, kiukku Huoli sisaruksesta Vanhemmat väsyneitä, sairas lapsi vaatii huomiota Häpeä

16 Sisaruksen psyykkinen sairaus
pikku hoitaja kapinoija vetäytyjä huonosti hoitoinstansseissa huomioitu Sopeutumisvalmennuskurssit Vertaistukiryhmät

17 Näkymätön lapsi näkyväksi
Nimeä sairaus Puhu lapselle sairauden oireista ja lapsen omista havainnoista Kerro, että psyykkinen sairaus on kuin muutkin sairaudet Sairaus ei ole lapsen vika Lapsi ei ole ainoa, jonka vanhempi on sairas

18 Näkymätön lapsi näkyväksi
Vanhemman hyvinvointi ei ole lapsen vaan toisten aikuisten vastuulla Mistä saa apua, konkreettinen tieto Lupa voida hyvin ja elää tavallista elämää, vaikka muut voivatkin huonosti Kuuntele lasta Huomaa lapsen muut viestit

19 Toimintamalleja, oppaita
Stakesin Toimiva lapsi ja perhe –hanke Beardsleen hoitointerventio AKKULA –hanke ”Näkymätön lapsi” Omaiset mielenterveyden tukena ry: ”Miten autan lastani” MLL: ”Kumpikaan meistä ei pärjää yksin” Mielenterveyden keskusliitto:”Pienilläkin padoilla on korvat”


Lataa ppt "Vanhemman/sisaruksen mielenterveysongelman vaikutus lapseen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google