Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MOTIVAATIO.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MOTIVAATIO."— Esityksen transkriptio:

1 MOTIVAATIO

2 Mitä haluaisit tehdä juuri nyt tai tulevaisuudessa?

3 Pohdi: miten eri-ikäisten motiivit eroavat toisistaan.

4 Motiivi toiminnan psyykkinen syy
eri motiiveista koostuu yksilön motivaatio osa tiedostamattomia, osa tietoisia motiivien voimakkuus vaihtelee tunteet ja motiivit yhteydessä toisiinsa

5 Motiivien jaottelu - Biologisia tarpeita: ravinto, nestetasapainon
säilyttäminen, kehon lämmön säätely, uni ja lepo, aktiivisuus, seksuaalivietti - Sosiaalisia tarpeita: valta, liittymisen tarve, saavuttaminen, hoivaaminen, leikkiminen, autonomia - Psyykkisiä tarpeita: uteliaisuus, ymmärtäminen, elämän tarkoituksellisuus ja mielekkyys, esteettisyys, luovuus, älyllinen ponnistelu

6 kritiikki jaottelu varsin keinotekoinen
näennäisselittämisen vaara. Esimerkiksi olettamalla, että dominoiva käyttäytyminen on seurausta vallanhalusta

7 lyhyen ja pitkän aikavälin motiivit
Pohdi: miten lyhyen ja pitkän aikavälin motiivit voivat olla ristiriidassa keskenään?

8 Ulkoinen ja sisäinen motivaatio
Ulkoinen motivaatio -toiminta ulkoa ohjattua -palkinnot ja rangaistukset ohjaavat toimintaa -voi johtaa motivaation puutteeseen pitkäjänteisessä työskentelyssä Sisäinen motivaatio -toiminta itsessään palkitsevaa -toiminta koetaan arvokkaana -oman arvomaailman mukaiset tavoitteet -pitkäjänteisen työskentelyn taustalla -ennalta odotettavat palkinnot heikentävät

9 Motiiviristiriidat yksilöllä yhtä aikaa erilaisia motiiveja, motiivikonflikti tulee kun nämä samaan aikaan vaikuttavat motiivit ovat ristiriidassa lähestymis–lähestymis-ristiriita lähestymis–välttämis-ristiriita välttämis–välttämis-ristiriita

10 Pohdi: millaisia seurauksia motiiviristiriidoilla on
yksilölle ja ryhmille.

11 Rahaa vai kauneutta? ”Naiset haluavat puolison, joka kykenee
ansaitsemaan rahaa.” ”Miehet haluavat puolison, joka on fyysisesti viehättävä.” ”Naiset etsivät vanhempaa miestä. Miehet itseään nuorempaa naista.”

12 Miten näitä eroja voidaan selittää?
1) Evoluutiopsykologian näkökulmasta erojen on katsottu heijastavan sukupuolten erilaista biologisesti määräytynyttä tehtävää suvunjatkamisessa. Lisääntymisen kannalta miehen on edullista valita puoliso, joka on nuori ja viehättävä – eli mahdollisimman lisääntymiskykyinen. Naisen tavoitteena on sen sijaan ollut varmistaa mahdollisen jälkikasvun eloonjäämistä valitsemalla puoliso, jolla on riittävästi statusta ja materiaalisia edellytyksiä huolehtia jälkeläisistään.

13 2) Sosiokulttuurisesta näkökulmasta eroja
voidaan selittää myös yrityksinä sopeutua mahdollisimman hyvin ympäröivään todellisuuteen ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Olennaista on kuitenkin nimenomaan sopeutuminen ympäröivän kulttuurin ominaisuuksiin.

14 MOTIIVITEORIOITA Motiivit ovat
1) viettien synnyttämiä fysiologisia tarpeita (viettiteoria) 2) tiedostamattomia, viettien aikaansaamia, mielihyvään pyrkiviä yllykkeitä (psykodynaaminen selitys) * mielihyväperiaate

15 3) toimintatapoja, joita on opittu ulkoisesta toiminnasta (behavioristinen selitys)
4) auttamassa ihmistä elinympäristöön sopeutumisessa (evoluutiopsykologinen selitys)

16 5) sosialisaation kautta ihminen on kasvatettu eri motiiveihin (sosiaalipsykologia)

17 6) motiivit syntyvät tietoisen ajattelun pohjalta
(kognitiivinen selitysmalli) - ihminen tekee itse valintansa - motivaation osatekijät: 1. tavoite 2. selviytymisennuste 3. tunteet

18 7) motiivien kautta ihminen toteuttaa itseään (humanistinen psykologia)

19 Motiiviteorioita

20 8) osa motiiveista on synnynnäisiä (biologinen selitys)
Ylläpitävät elimistön tasapainotilaa eli HOMEOSTAASIA Hypotalamus mittaa verensokeria ja hormoneja hälytys toimet normaalitilan palauttamiseksi

21 Laadi opettajille motivoinnin huoneentaulu.


Lataa ppt "MOTIVAATIO."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google