Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kainuun maaseutusuunnitelma

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kainuun maaseutusuunnitelma"— Esityksen transkriptio:

1 Kainuun maaseutusuunnitelma 2007-2013
Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus Kajaani Juha Määttä 2006

2 KAINUUN MAASEUTUSUUNNITELMA 2007 – 2013 Kaksi suunnittelutehtävää
Laki alueiden kehittämi- sestä -> Kainuun maa- kuntaohjelma EU:n maaseutuasetus -> Manner-Suomen ALMA KAINUUN MAAKUNTASUUNNITELMA 2025 TL uudistuva ja elinvoimainen maaseutu 2025 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMA 2005 – 2010 TL uudistuva ja elinvoimainen maaseutu 2010 KAINUUN MAASEUTUSTRATEGIA

3 KAINUUN MAASEUTUSUUNNITELMA 2007 – 2013 Suunnitelman lähtökohdat
Maaseutualueilla asukasta; kunnittain väestöstä % maaseudulla Maatiloja kpl, 520 maitotilaa, 130 naudanlihatilaa, 10 sikatilaa, loput kasvinviljely- tai muita erikoistuotantotiloja (sis hevostalous) Metsätiloja kpl, maatilojen (1100 kpl) keskimetsäala 89 ha; Kainuun yksityismetsien kasvu n. 3 milj. m3/v 1/3 tiloista muuta yritystoimintaa, työllistävä vaikutus 330 htv Puualan yritykset pieniä; 75% yrityksistä alle 5 htv Kainuussa 150 kylä- ja asukastoimikuntaa 80 kylällä päivitetty kyläsuunnitelma Juha Määttä 2006

4 KAINUUN MAASEUTUSUUNNITELMA 2007 – 2013 Strategiakehikko
Visio: Kainuun maaseutu tarjoaa turvallisen, viihtyisän ja virikkeellisen asuin-, työ- ja yrittäjyysympäristön. Kainuun maaseudulla on monipuolista ja elinvoimaista yritystoimintaa, joka lähtee ihmisten tarpeista, ja joka tukeutuu luonnosta – maasta, metsistä, vesistä ja ilmasta sekä vahvasta osaamisrakenteesta syntyviin mahdollisuuksiin.

5 KAINUUN MAASEUTUSUUNNITELMA 2007 - 2013
Päämäärät ja tavoitteet Elinvoimainen ja monipuolinen elinkeinotoiminta 1. Monipuolinen yritystoiminta 2. Elinvoimainen maatalous ja elintarviketuotanto 3. Kestävä metsä- ja puutalous 4. Toimiva kala-, riista- ja porotalous Elämisen laadun ja hyvinvoinnin parantaminen 1. Kattavat maaseudun peruspalvelut 2. Laadukas asuin-, työ- ja vapaa-ajanympäristö 3. Turvallinen ja toimiva infrastruktuuri Monipuolinen kehittäjäverkosto ja toimiva maaseudun osaamisrakenne 1. Vahva ohjelmallisuus ja voimakas paikallinen omatoimisuus 2. Vahvistuva yhteistyö 3. Toimivat maaseudun osaamisrakenteet Juha Määttä 2006

6 KAINUUN MAASEUTUSUUNNITELMA 2007 – 2013 TOTEUTTAMISSTRATEGIA
Kehittämisohjelma toteutuu laaja-alaisella maakunnallisella yhteistyöllä Kehittämistoimintaa toteutetaan työohjelmien ja toimialakohtaisten kehittämisstrategioiden kautta. Maaseuturyhmä on vastuussa laaja-alaisen maaseudun kehittämiseen tarvittavan yhteistyön organisoinnissa ja toimeenpanossa. Kainuun TE-keskus vastaa EU:n maaseutuasetuksen mukaisten toimenpiteitten toteutuksesta maakunnassa LEADER-ryhmät toteuttavat paikalliset kehittämisstrategiat Muut rahoittajat osallistuvat kehittämiseen omien säädöstensä mukaisesti (EAKR, ESR, muut)

7 KAINUUN MAASEUTUSUUNNITELMA 2007 – 2013 TOTEUTTAMISSTRATEGIA

8 KAINUUN MAASEUTUSUUNNITELMA 2007 - 2013
Tavoitteet Työpaikat: uutta työpaikkaa vuosittain Puolet työpaikoista naistyöpaikkoja 15 % alle 30 v. työntekijöille Uudistetut työpaikat: uudistettua työpaikka vuosittain 15 % alle 30 v. työtekijöille Uudet yritykset: uuttaa perustettavaa yritystä Seurataan lisäksi: Alueellisesti ja ympäristöön myönteisesti vaikuttavien toimenpiteiden määrää Juha Määttä 2006

9 KAINUUN MAASEUTUSUUNNITELMA 2007 - 2013
Vuonna maaseudulla asuu edelleen 1/3 maakunnan väestöstä Maaseudulla 1300 maaseutuyritystä, joista 750 maatilatalouden harjoittajia, toimiala työllistää 1300 henkeä ja tuottaa 95 M€ kokonaistulon/v. Metsätalous tuottaa 3,1,milj.m3 hakkuukertymän/v, työllistää 900 henkeä/v. ja tuottaa 140 M€ kokonaistulon/v. Maaseudulla toimii 1700 muuta yksityistä liikeyritystä Alueen infra on kunnossa, ja peruspalveluja ylläpidetään monen toimijan (julkinen, yksityinen ja 3. sektori) toimesta Kylillä on päivitetyt, toimivat kyläsuunnitelmat, toimintaryhmätyö nostaa innovatiivisia ideoita ja hankkeita toteutukseen

10 KAINUUN MAASEUTUSUUNNITELMA 2007 - 2013
Kehityspolut tavoitteisiin Eläköityminen -> nuoria jää maakuntaan ja osa heistä sijoittuu maaseudulle Alkutuotannon tuotantomäärät säilytetään alueella Maaseutuelinkeinoja monipuolistetaan Metsänhoidon korkea taso säilytetään Puutuotealan verkostoituminen ja asiakaslähtöisyys kasvaa Luonnon virkistyskäytön edistämistä tuetaan Maaseudun infrastruktuurin hoitoon kehitetään uusia toimintamalleja Kylien kehittämistarpeet välitetään päättäjien tietoon Toimintaryhmätyön toteutusmallia vahvistetaan ja kehitetään

11 Toimenpide 112: Nuorten viljelijöiden aloitustuki
KAINUUN MAASEUTUSUUNNITELMA 2007 – 2013 Maaseudun kehittämisasetuksen mukaiset toimet: (numerointi viittaa asetuksen toimenpiteisiin) Toimintalinja 1:Maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen Toimenpide 111: Osaaminen ja koulutus maa-, metsä- ja elintarviketaloudessa Toimenpide 112: Nuorten viljelijöiden aloitustuki Toimenpide 113: Luopumistuki Juha Määttä 2006

12 KAINUUN MAASEUTUSUUNNITELMA 2007 - 2013
2) fyysisten toimintaedellytysten ja innovoinnin edistäminen: Toimenpide 121: Maatilojen nykyaikaistaminen (maatalouden investoinnit) Toimenpide 123: Maa- ja metsätaloustuotteiden arvon lisääminen Toimenpide 124: Maa- ja metsätalouden yhteistyö elintarviketeollisuuden kanssa uusien tuotteiden, tuotantomenetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi

13 KAINUUN MAASEUTUSUUNNITELMA 2007 - 2013
Toimintalinja 2. Ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen Toimenpide 211: Luonnonhaittakorvaukset vuoristoalueilla Toimenpide 212: Korvaukset muilla haitta-alueilla Toimenpide 214: Maatalouden ympäristötuet Toimenpide 215: Eläinten hyvinvointia edistävät tuet Toimenpide 216: Ei-tuotannolliset investoinnit

14 KAINUUN MAASEUTUSUUNNITELMA 2007 - 2013
Toimintalinja 3: Maaseudun elämän laatu ja elinkeinojen monipuolistaminen Elinkeinojen monipuolistaminen Toimenpide 311: Maatilojen monialaistaminen (yritystoiminnan laajentaminen maatalouden ulkopuolelle) Toimenpide 312: Mikroyritysten perustaminen ja kehittäminen Toimenpide 313: Matkailun kehittäminen

15 KAINUUN MAASEUTUSSUUNNITELMA 2007 - 2013
2) Maaseudun elämänlaadun kehittäminen Toimenpide 321: Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut (maaseudun palveluiden kehittäminen) Toimenpide 322: Kylien kehittäminen Toimenpide 323: Maaseudun kulttuuri- ja luontoperinnön kehittäminen Toimenpide 331: Koulutus ja osaaminen Toimenpide 341: Paikallinen aktivointi ja taitojen hankkiminen

16 KAINUUN MAASEUTUSSUUNNITELMA 2007 - 2013
Toimintalinja 4: LEADER -toimintatapa Toimenpide 421: Alueiden välinen ja kansainvälinen kehittämistyö Toimenpide 431: Toimintaraha 511 Tekninen apu

17 KAINUUN MAASEUTUSSUUNNITELMA 2007 - 2013
Rahoitus toimintalinjoittain TL Julkinen M€ EMR % EMR M€ % , ,27 33 , ,30 44 , ,60 12 , ,22 10 Ta , , Yht , ,

18 KAINUUN MAASEUTUSSUUNNITELMA 2007 - 2013
Ohjelmatason yhteensovitus Alueellinen suunnitelma yhteen sovitetaan paikallisten maaseudun kehittämisohjelmien kanssa EAKR- ja ESR - ohjelmien keskeisiltä paikallisilta toteuttajatahoilta on saatu palaute maaseutuohjelmaa koskevista yhteensovitusasioista


Lataa ppt "Kainuun maaseutusuunnitelma"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google