Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opetus- ja kirjastotoimen yhteistyön kehittäminen Helsingissä - erillisistä hankkeista todelliseen yhteistyöhön!

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opetus- ja kirjastotoimen yhteistyön kehittäminen Helsingissä - erillisistä hankkeista todelliseen yhteistyöhön!"— Esityksen transkriptio:

1 Opetus- ja kirjastotoimen yhteistyön kehittäminen Helsingissä - erillisistä hankkeista todelliseen yhteistyöhön!

2 ” Liian usein annamme lapsille vastauksia muistettavaksi sen asemesta, että antaisimme heille ongelmia ratkaistavaksi." Roger Lewin Tutkivaa ja oivaltavaa oppijaa yhteistyössä tukien!

3 Yhteistyön suunnittelu aloitettu jo keväällä 2007  Ohjausryhmältä saatu toimeksianto työryhmälle: ◦ Työryhmän tehtävänä on laatia opetus – ja kirjastotoimen yhteistyön rungoksi kaupunkitason suunnitelma kirjaston käytön, tiedonhallinnan ja kirjallisuuden opetuksesta, jonka pohjalta rakennetaan alueellinen yhteistyömalli kirjastojen ja koulujen välille.  Mahdollisuus perustaa alaryhmiä  Mahdollisuus käyttää asiantuntijoita

4 Lukuvuoden 2007-2008 aikana laaditaan toimintasuunnitelma 1.Kirjaston käytön, tiedonhallinnan ja kirjallisuuden opetuksesta sekä alueellinen yhteistyömalli 2.Henkilöstöryhmien koulutusmalli ja verkkomateriaalien kehittäminen 3.Koulukirjastojen kehittäminen Tavoitteena tukea: ◦ Kirjallisuuden merkitystä viihtymisen ja virkistyksen lähteenä ◦ Aktiiviseksi tietoyhteiskunnan kansalaiseksi kasvamista ◦ Tutkijaa ja pohtivaa oppimisotetta, selitysten rakentamista ja oppimisen innostavaa ilmapiiriä ◦ Suunnitelma luovutettiin ohjausryhmälle 2.2.2009

5 Hankkeen 1. tavoitteena on luoda yhteistyömallit ja opetusmateriaalit opettajien ja kirjastohenkilöstön käyttöön ◦ 1. luokka, tutustumispaketti kirjastoon (koteihin) -> kirjastokortin hankinta ◦ 2. luokka, Kirjastoon tutustuminen ◦ 5. luokka, Tiedonhallintataidot ◦ 7. luokka, Tiedonhallintataitojen syventäminen ◦ Kirjavinkkaus 3., 6., ja 8. luokille  Toimintaa kehitetään vuosikello –ajatteluun perustuen ja vaihtoehtoisia toimintamalleja kehittäen !

6  Oppimateriaalit opettajille ja kirjastonhoitajille: ◦ Kirjastossa ja koulussa työskentelyyn ilman kirjastonhoitajaa ◦ Kirjastossa yhdessä kirjastonhoitajan kanssa toteutettavaan opetukseen  Yhteistyön syventäminen kiinteistöissä, joissa koulu ja kirjasto samassa rakennuksessa (aloitus yhdessä pilottikoulussa keväällä 2010)

7 Koulutusyhteistyö (kevät 2010-syksy 2010)  Koulukirjastonhoitajien koulutus yhteistyössä kirjastotoimen kanssa  Koulun ja kirjaston yhteistyötä tukeva koulutus alueellisesti organisoituna  Opetushenkilöstön tiedonhallintataitojen ja kirjallisuuden tuntemuksen koulutus  Kirjastotoimen henkilöstön pedagoginen koulutus

8 Verkko-oppiminen ja tiedonhallinta  Systemaattisten yhteistyömuotojen kehittäminen, vuosittaiset tapaamiset, verkostoituminen yms.  Sähköisten työvälineiden (verkko- oppimisympäristö, wiki, oma verkkoportaali…)hyödyntäminen materiaalien, ideoiden, käytänteiden, vinkkien ja linkkien jakamisessa

9 Koulukirjaston kehittäminen ◦ Käynnistyy aikaisintaan keväällä 2010 ◦ Tavoitteena on, että koulukirjasto on kiinteä osa oppimisen arkea  Oppimistilan määrittely (minimitavoitteet: tilalle, kokoelmalle jne. riippuen siitä, miten kaukana / lähellä lähin kirjasto on)  Eri ikäisten huomiointi  Osaamisen määrittely  Yhteisöllisyyden hyödyntäminen ◦ Yhteistyö kirjastojen kanssa kokoelmahankinnoissa, suunnittelussa ja aineiston käytössä ◦ Yhteistyö sopivan kirjasto-ohjelman hankkimiseksi

10  Joka koululle määritellään yhteistyökirjasto(t), perustuu sopimukseen (sopimuspohja suunniteltava)  Sopimuksessa määritellään kirjastosta saatavat palvelut, sovitaan yhteiset linjaukset, toimintatavat ja ”pelisäännöt”  Toiminnan suunnittelu osaksi koulun toimintasuunnitelmaa ja –kertomusta.

11 Tavoitteena alueellisen tasa-arvon takaaminen  Ruotsinkielisen aineiston ja palvelun saatavuuden kehittäminen  Toimitaan (molemmissa kieliryhmissä) samojen tavoitteiden ja toimintamallien mukaisesti.  Huomioidaan erityisesti niiden koulujen oppilaat, joiden lähellä ei ole kirjastoa.

12 Miten tästä eteenpäin ? Käytännön asioita…

13 Hanke käynnistyy kahdella alueellisella pilotilla  Mukana olevat kirjastot ◦ Itäkeskuksen kirjasto ◦ Kannelmäen kirjasto  Mukana olevat koulut: ◦ Blomängens skola ◦ Botby högstadieskola ◦ Puotilan ala-aste ◦ Vartiokylän ala-aste ◦ Vartiokylän yläaste ◦ Kannelmäen peruskoulu ◦ Pelimannin ala-aste

14 Hankkeen 1. vaihe Ohjatut kirjastokäynnit, kirjavinkkaukset ja materiaalituotanto, valmiina kevät 2010  Hankkeeseen mukaan tuleville opettajille ja kirjastohenkilöstölle järjestetään 2 seminaaripäivää työn aloittamiseksi:  21.10. 09  24.11. 09, mediakeskuksessa Ei keksitä pyörää uudelleen, vaan  tutustutaan eri kunnissa toteutettuihin yhteistyömuotoihin  valmiina oleviin materiaaleihin jne.  Tiivis yhteistyö KIEPIN kanssa

15  Muodostetaan työryhmät, toimijoiden toiveiden mukaisesti, joko ◦ Luokka-asteittain ◦ Alueellisesti ◦ Tai…  Eri kieliryhmien yhteistyö varmistaen  Sovitaan vastuunjaos ta  Sovitaan informaatiokanavien käytöstä ja tiedonkulusta (wiki, s-postilistat jne.)

16 Resurssit  Opetusvirastossa maksetaan sijaiset hankkeeseen osallistuville opettajille  Opetusviraston mediakeskus toimii hankeen koordinaattorina, resurssi meken omasta budjetista  Lisätietoja opetusvirastosta:  Kaija Fredrikson, kaija.fredrikson@hel.fi,kaija.fredrikson@hel.fi  P. 86 404 tai 050 -34 76 308


Lataa ppt "Opetus- ja kirjastotoimen yhteistyön kehittäminen Helsingissä - erillisistä hankkeista todelliseen yhteistyöhön!"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google