Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ANNOSREKISTERI Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ANNOSREKISTERI Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät"— Esityksen transkriptio:

1 ANNOSREKISTERI Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät
Turku Maaret Lehtinen STUK - Säteilyturvakeskus

2 Esitelmän sisältö mikä on annosrekisteri? miksi sitä pidetään?
mitä tietoja sinne talletetaan? mistä tiedot tulevat? miten tietoja käsitellään STUKissa? mihin tietoja käytetään? tulevaisuuden suunnitelmia /Maaret Lehtinen

3 Annosrekisteri Lakisääteinen rekisteri (SL 34§) STUK ylläpitää
Sisältää säteilytyötä tekevien tai siihen rinnastettavaan toimintaan osallistuvien henkilöiden altistustiedot Tietojen pitkäaikaiseen säilytykseen /Maaret Lehtinen

4 Annosrekisteri Tiedot säilytetään rekisterissä vähintään
30 v säteilytyön päättymisen jälkeen ja siihen asti, kun työntekijä täyttää tai olisi täyttänyt 75 v Sisältää mm. Työntekijän tunnistetiedot Työnantajatiedot Henkilökohtaiset säteilyannokset Tiedot säteilytyön laadusta ja altistustavasta /Maaret Lehtinen

5 Tallennettavat tiedot
mitattu/määritetty annos ja suure säteilylähde tehtävä säteilytyöluokka tieto poikkeavista tapahtumista ja poikkeavista annoksista tieto annosten arvioinnista ja arviointi- tavasta virallisen annosmittarin tulokset /Maaret Lehtinen

6 Mitä annoksia määritetään?
syväannos (efektiivisen annoksen likiarvo) pinta-annos (ihon ekvivalenttiannoksen likiarvo) sormiannos (käsien altistus) efektiivinen annos silmien annos sisäinen altistus kilpirauhasannos /Maaret Lehtinen

7 Erilaiset mittausjärjestelmät
henkilöannosmittarit sormiannosmittarit laskennalliset menetelmät neutronimittarit sisäisen altistuksen mittausmenetelmät: kokokehomittauslaitteistot eritemittaukset kilpirauhasmittaukset kromosomianalyysi elektroniset annosmittarit DIS /Maaret Lehtinen

8 Säteilylähteet röntgensäteily (<150 keV, >150 keV)
sädehoitolaite umpilähteet avolähteet ydinvoimalaitos kiihdytin, reaktori kosminen säteily radon useita lähteitä /Maaret Lehtinen

9 /Maaret Lehtinen

10 Tietojen toimittaminen annosrekisteriin
Rekisteriin lähettävät tietoja hyväksytyt kotimaiset annosmittauspalvelut (Doseco, TVO, Fortum) Lentoyhtiöistä Finnair ja Air Finland (GlobaLog), jatkossa myös muut Radonin aiheuttamat annokset: STUK (TEO) Sisäiset annokset: STUK (SHL) /Maaret Lehtinen

11 Tietojen toimittaminen annosrekisteriin
Tietoja tallennetaan myös ulkomailla työskennelleiden henkilöiden säteily- passeista Ruotsin ydinvoimalaitoksilla työskentelevien suomalaisten annostiedot ilmoitetaan sopimukseen perustuen suoraan Suomen annosrekisteriin (Forsmark toimittaa tiedot) /Maaret Lehtinen

12 Tietojen talletus annosrekisteriin
Tiedot tarkastetaan, puuttuvat/virheelliset tiedot selvitetään (apuna tarkistusohjelma) Tiedot talletetaan Verrataan mittaustuloksia aiempiin Käydään läpi mahdolliset lisäselvitykset Miten normaalista eroava annos voidaan havaita? siirtotiedosto tulee  laboratoriomestari  rekisteriin  tarkastaja vertaa annoksia aiempiin: työntekijän omiin, ko. työpaikassa ja työssä yleensä aiheutuviin... käyttää apuna joitain raja-arvoja, jotka muotoutuneet käytännön työssä säteilytyöluokkaan B kuuluvat erikseen poikkeamia mm. takkiannokset, ”pakkiannokset”, arvioidut annokset (annos syystä tai toisesta jouduttu arvioimaan) /Maaret Lehtinen

13 Annosrekisteristä saatavat tiedot
Vuosiyhteenvedot Tilastot ja raportit Annosrekisteriotteet Säteilypassi: Säteily- passi Säteilyaltistuksen seuranta-asiakirja Terveystarkkailusta vastaavan lääkärin kirjoittama todistus = + Säteilypassi tarvitaan kun mennään säteilytyöluokan A työhön EU:n alueelle. Myös muualle voi tarvita ko. asiakirjan tai vastaavan. Kannattaa etukäteen ottaa selvää, mitä dokumentteja tarvitsee, jotta asiat saa hoidettua kaikkein helpoiten. /Maaret Lehtinen

14 Annosrekisterin käyttötarkoitukset
pitkäaikainen annosten seuranta ja tietojen säilytys trendit (voidaan ajoissa varautua tulevaan) vertailu muiden maiden tilanteeseen optimoinnin apuvälineenä /Maaret Lehtinen

15 Annosrekisterin käyttötarkoitukset
yksilönsuojaperiaatteen toteutumisen valvonta raportit ja rekisteriotteet väestön altistuksen arviointi eri lähteistä aiheutuvien altistusten vertailu säteilyriskien arviointi /Maaret Lehtinen

16 Erot ja samankaltaisuudet muihin maihin verrattuna
eri mittausjärjestelmiä (filmi, TLD, PLD) eri suureet (osassa lasketaan efektiivinen annos) kaikissa maissa ei ole keskitettyä annosrekisteriä (vielä) kirjauskynnykset ovat erilaiset /Maaret Lehtinen

17 Säteilyaltistuksen seurannassa olleet työntekijät v. 2005
Terveydenhuolto (röntgens.) Terveydenhuolto (muu) Teollisuus Tutkimus Eläinlääkintä Ydinenergia Yhteensä* * Säteilyaltistuksen seurannassa olleiden henkilöiden lukumäärä ei ole sama kuin toimialoittain yhteenlaskettu lukumäärä, koska osa työntekijöistä työskentelee useammalla kuin yhdellä toimialalla. /Maaret Lehtinen

18 Tulevaisuuden suunnitelmia
rekisteri uudistetaan  yhtenäinen valvontajärjestelmä erillisten rekisterien sijaan suunnitteluvaihe menossa tarkoitus yksinkertaistaa ja nykyaikaistaa rekisteriä, helpottaa käyttöä ja poistaa päällekkäisyyksiä /Maaret Lehtinen

19 Tulevaisuuden suunnitelmia
uudistetaan mm. ”koodistoja” vastaamaan nykypäivän tarpeita (laitteet, työtehtävät, työtavat yms. muuttuneet) raportointitarpeet muuttuneet varaudutaan mahdolliseen sähköiseen asiointiin /Maaret Lehtinen

20 KIITOS! /Maaret Lehtinen


Lataa ppt "ANNOSREKISTERI Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google