Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ammatillisen osaamisen kartoitus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ammatillisen osaamisen kartoitus"— Esityksen transkriptio:

1 Ammatillisen osaamisen kartoitus
Työvoimapoliittisessa koulutuksessa toteutettava 10 päivän ammatillisen osaamisen kartoitus Kartoitus vastaa henkilökohtaistamisen suunnitteluvaihetta

2 Tavoite Antaa realistinen kuva tutkintovaatimuksista, työtehtävistä sekä työmarkkinoista Tarjota opiskelijalle tilaisuus arvioida omaa halukkuutta ja mahdollisuuksia opiskeluun ja työskentelyyn ammattialalla Arvioida opiskelijan ammatillisia valmiuksia, oppimisvalmiuksia sekä työllistymistä alalle Motivoida ja sitouttaa sekä tutkinto- että työllistymistavoitteeseen Arvioida lisäopetuksen ja ohjauksen tarve jatko-opinnoissa Orientoida opiskeluun

3 Ammatilliset valmiudet
Ammattialakohtaiset tutkintovaatimukset ja työn sisällöt, alan työllistymisnäkymät, palkkaus jne. Käytännölliset työkokeet Teoreettiset ammattialaan liittyvät tehtävät Ammattialakohtaiset itsearviointitehtävät Ammatillisen kouluttajan haastattelu

4 Työelämä- ja oppimisvalmiudet
Orientoituminen aikuisopiskeluun Oppimisvalmiuksien kartoitus: luki-seula (NMI) matematiikkaseula (NMI) tietotekniikan perusvalmiudet maahanmuuttajien suomen kielen tasotestaus Omien työnhakuvalmiuksien arviointi Henkilökohtainen haastattelu: opiskelijan elämäntilanne, työllistymis- ja urasuunnitelmat, motivaatio opiskeluun ja ammattiin Jatkosuunnitelmat: niille, jotka eivät jatka ammatillisessa koulutuksessa, työllistymis- ja jatkokoulutusväylät

5 Valintakokous Valinta kartoituksen eri osa-alueiden tulosten ja opiskelijan oman näkemyksen perusteella Valintakriteereitä: soveltuvuus ja koulutettavuus alalle, motivaatio alalle sekä opiskeluun, realistinen näkemys alan vaatimuksista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista, elämäntilanteen sopivuus opiskelun kannalta, kielitaito, työllistettävyys, sitoutuminen tutkintotavoitteen lisäksi työllistymistavoitteeseen Tukitoimien tarpeen arviointi: Suomenkielen tukiopetus, matematiikan ja tietotekniikan perusopetus, luki-vaikeuden huomioiminen opiskelussa

6 Palaute Eri osatehtävistä annetaan palaute opiskelijalle kartoituksen kuluessa tai viimeistään sen päättyessä. Ne jotka eivät kartoituksen jälkeen jatka: kouluttaja ja opiskelija pohtivat alalle soveltuvuutta ja ammatillista suuntautumista

7 Hops/hensu Alustavan henkilökohtaisen opiskeluohjelman ja näyttösuunnitelman laadinta Osaamisen tunnistaminen haastattelujen, dokumenttien ja työkokeiden avulla Keinot ja suunnitelma osaamisen tunnustamiseksi Opiskelijan lisätuen tarve ja suunnitelma sen toteutuksesta lisäopetus matematiikassa suomenkielen tukiopetus tietotekniikan perusopetus lukivaikeuden tai maahanmuuttajan kielellisen vaikeuden huomioiminen näyttöjen suunnittelussa (lisäaika, suullinen näyttö)


Lataa ppt "Ammatillisen osaamisen kartoitus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google