Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Toimeentulotuen palvelukohtaiset asiakirjat

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Toimeentulotuen palvelukohtaiset asiakirjat"— Esityksen transkriptio:

1 Toimeentulotuen palvelukohtaiset asiakirjat
Minna Kaija Terveyshallinnon ja -talouden laitos /Sähköisen toimeentulotuen kokous Joensuu TIKESOS -hanke

2 Kansalliset tietojärjestelmäpalvelut
Määrittelytyön organisointi Asiakastieto- järjestelmät Dokumentaatio Asiakirja- hallinto Arkkitehtuuri Ydintiedot Palvelukohtaiset tiedot Säilytysajat Rakenteet Metatiedot Standardointi Kansalliset tietojärjestelmäpalvelut

3 Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhankinnan keskeiset käsitteet
Tietosisältöjen ja tietoperustan kehittäminen Tieto Toimintaprosessien tiedonhallinnan organisointi Tiedonhallinta Toiminta Toimijat Tieto- ja viestintätekniikan arviointi ja kehittäminen Tiedonhallinan ohjaus ja osaaminen Menetelmät Lähde: Saranto ym

4 Mitä tarkoitus tehdä? Tietomääritysten sisällöllinen yhtenäistäminen. Sisällöllinen yhtenäistäminen käynnistetään vuoden 2008 alussa hankkeessa valmistuneiden määritysten pohjalta. Palvelukohtaisten tietomääritysten osalta yhtenäistäminen käynnistetään jo valmistuneiden määritysten osalta. Mahdollistaa tiedon siirron sähköisesti sekä arkistoinnin Yhtenäistää kirjattavat tiedot EI tehdä lomakkeita

5 Pohjalla yleiset sosiaalihuollon asiakirjamääritykset/ Tuula Luukkonen
1. Arvio 2. Hakemus 3. Ilmoitus 4. Kertomus 5. Kutsu 6. Laskelma 7. Lausunto-pyyntö 8. Lausunto 9. Määräys 10. Pyyntö 11. Päätös 12. Pöytäkirja 13. Raportti 14. Selostus 15. Selvitys 16. Sitoumus 17. Sopimus 18. Suostumus 19. Suunnitel-ma 20. Tiedustelu 21. Todistus

6 Mitä tarkoitus tehdä/toimeentulotuki?
Toimeentulotukihakemus Toimeentulotuen jatkohakemus (sama kuin edellinen?) Toimeentulotukipäätös (sis. perintäpäätöksen) Toimeentulotuen laskelma Yrittäjän tuloselvitys (yhteinen päivähoidon kanssa) Tapahtumatiedot/ asiakaskertomus? Maksusitoumus Lisäselvityspyyntö toimeentulotukihakemukseen Tiedustelu asiakkaan pankkitileistä rahalaitoksista

7 Mitä tarkoitus tehdä/sosiaalinen luotto?
Sosiaalisen luoton hakemus Sosiaalisen luoton päätös Sosiaalisen luoton sopimus Lisäselvityspyyntö Maksuvaralaskelma Maksuhäiriön tiedustelu Velkatiedustelu Maksuhäiriöilmoitus Velkaluettelo

8 Mitä tarkoitus tehdä? Myös muita sosiaalihuoltoon liittyviä asiakasasiakirjoja... lastenvalvoja adoptio sosiaalipäivystys perhetyö

9 Pohjalla Perustietomääritykset = asiakkaan ja palvelunantajan perustiedot Palvelukohtaiset tietomääritykset = esim. Toimeentulotuen asiakastiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmässä -tietokuvaukset ja suositukset 1.0/ Yleisten asiakirjatyyppien rakennemääritykset Toimeentulotukilaki 1412/1997 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 Hallintolaki ja Hallintolainkäyttölaki Sosiaalihuoltolaki Toimeentulotuki. Opas toimeentulotukilain soveltajille. STM Oppaita 2007:11 Olemassa olevat toimeentulotuen asiakirjat eri kaupungeista

10 Pohdittavia asioita Mihin muotoon asioita kirjataan (vrt. toimeentulotuki ja sos.luotto?) Luodaanko asiakirjoja nykykäytäntöjen pohjalta vai jo tulevaisuuden sähköisten palveluiden pohjalta? Miten saadaan yhteisiä "palikoita" esim. asiakkaan yhteystiedot, joita voidaan hyödyntää useissa asiakirjoissa? Mitä asiakirjoja voi yhdistää yhteen dokumenttiin esim. toimeentulotukihakemus ja toimeentulotuen jatkohakemus ?

11 Pohdittavia asioita? Mitkä ovat asiakkaan perustietoja järjestelmässä ja mitä tietoja kerätään hakemuksessa? Nykyisissä toimeentulotuen hakemuksissa kerätään erilaisia tietoja eri kaupungeissa? Mikä otetaan lähtökohdaksi? Kerätäänkö vain minimitiedot? Esimerkiksi tarvitaanko toimeentulotukihakemuksessa tietoja vuokranantajasta tai asiakkaan veloista ja millä tarkkuudella? Kysytäänkö niitä tarvittaessa erikseen? Muutetaanko väistämättä nykyisiä prosesseja?

12 Esimerkkinä toimeentulotukihakemus
Kiitos!


Lataa ppt "Toimeentulotuen palvelukohtaiset asiakirjat"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google