Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Luottoriskit Esitys 14 Tero Jokinen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Luottoriskit Esitys 14 Tero Jokinen"— Esityksen transkriptio:

1 Luottoriskit Esitys 14 Tero Jokinen
Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta osin kaikki oikeudet pidätetään.

2 Sisältö Luottoriskin määritelmä Luottoriskin kvantitatiiviset mallit
Luottoriskin mallintamisen haasteita Luottotappioiden rakenteelliset mallit

3 Luottoriski Riski joka liittyy kaupankäyntikumppaneiden luoton laadun vaihteluista johtuviin portfolion arvon vaihteluihin Maksujen laiminlyönnit eli luottotappiot (defaults) Luoton laadun muutokset (esim. luottoluokitukset) Keskeinen riskikategoria etenkin pankkien toiminnassa Tässä keskitytään staattisiin malleihin (s. 327)

4 Luottoriskimallit Kvantitatiiviset luottoriskimallit
Luottoriskienhallinta Määrittää tappiojakaumat lainojen tai joukkovelkakirjojen portfolioille kiinteälle aikavälille Määrittää tappiojakaumien perusteella riskimittoja Auttaa allokoimaan riskipääomaa Staattiset mallit Luottoriskiarvopapereiden analyysi Dynaamiset mallit käsitellään QRM-kirjan luvussa 9

5 Luottoriskimallit Voidaan jakaa
Rakenteellisiin malleihin (structural models) tai yrityksen arvon malleihin (firm-value models) (s. 328) Merton-malli (1974) Kynnysarvomalli (threshold models) Pelkistetyt mallit (reduced-form models) Tarkka mekanismi, joka johtaa laiminlyönteihin jää tarkemmin määrittelemättä

6 Luottoriskienhallinnan haasteita
Julkisen informaation ja datan puutteellisuus Informaation asymmetrisyys Pääasiallinen haaste luottoriskimallien kalibroinnissa Vinot tappiojakaumat Tyypillisesti pientä voittoa ja ajoittaisesti suuria tappioita Tarvitaan paljon riskipääomaa ylläpitämään portfoliota Riippuvuus Eri osapuolilla maksuvaikeudet esiintyvät usein ryppäissä Laiminlyönnit keskenään riippuvaisia Makrotaloudelliset vaihtelut

7 Luottotappioiden rakenteelliset mallit

8 Merton-malli

9 Merton-malli

10 Olettamuksia arvopapereiden hinnoitteluun Merton-mallilla

11 Hinnoittelu

12 Oma pääoma

13 Riskineutraalilla mitalla

14 Oma pääoma

15 Velka

16 Luotto-spread

17 Merton-mallin laajennukset

18 KMV –malli (Kealhofer, McQuown, Vasicek)

19 Credit migration (l Luottoluokitusten kehittyminen kuvataan siirtymätodennäköisyysmatriiseilla

20 Kotitehtävä Pohdi mikä on luottoluokittajien rooli taloudessa?
Pohdinnoissa voi ottaa kantaa toimiiko luottoluokitusjärjestelmä hyvin/oikein ottaen huomioon nykyisen Euroopan velkakriisin? Tutustu johonkin akateemisesti tutkittuun luottoluokitusmalliin (esim. google.scholar.com:lla hakusana ”credit rating”) ja referoi se lyhyesti


Lataa ppt "Luottoriskit Esitys 14 Tero Jokinen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google