Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kalle Videnoja Frank Martela Henrik Forsgård

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kalle Videnoja Frank Martela Henrik Forsgård"— Esityksen transkriptio:

1 Kalle Videnoja Frank Martela Henrik Forsgård
Inf , Filosofia Kalle Videnoja Frank Martela Henrik Forsgård

2 Kurssivaatimukset Arvosana lasketaan seuraavasti:
Luentopäiväkirjat:           20% arvosanasta Ensimmäinen essee:      40% arvosanasta Toinen essee:                40% arvosanasta

3 Praktikum Praktikum suoritetaan olemalla läsnä vähintään viidessä kuudesta praktikum-kokoontumisesta. Jos ei pääse oman ryhmänsä tapaamiseen, voi asian korvata osallistumalla toisen praktikum-ryhmän vastaavaan tapaamiseen.

4 Esseet Kurssilla kirjoitetaan opiskelijan mieltymysten mukaan joko kaksi lyhyempää esseetä (5-8 sivua, DL perjantai & 5-8 sivua, DL perjantai ) tai yksi pitkä essee (10-15 sivua, DL perjantai Palautus:

5 Kurssin osa-alueet Ontologia & Epistemologia Etiikka
Yhteiskunta- ja oikeusfilosofia Tieteenfilosofia ja metodologia Eksistentialismi Hyvä elämä

6 Mitä on filosofia?

7 Wittgenstein: Filosofisia tutkimuksia (1953)

8 “I suppose it is tempting, if the only tool you have is a hammer, to treat everything as if it were a nail.” (A. Maslow, 1966)

9 “Mind is like a parachute – it doesn’t work if it’s not open” – F.Z.

10 Metodologia Kaikki tieteellinen toiminta pitää sisällään filosofiaa
Esimerkiksi mittarien operationalisointi Filosofia kuuluu metoditieteiden luokkaan tilastotieteen ja matematiikan kanssa Huom! Ei silti ehkä palaudu täysin metodiin?

11 Ajatuskokeet Teemme päätelmiä siitä, miten asiat ovat ennen toimineet ja yritämme soveltaa sitä uuteen kontekstiin huomioiden muuttujat ja niiden vaikutuksen

12 Esimerkkejä ajatuskokeista
Rawls: Tietämättömyyden verho Theseuksen laiva Galileo Galilei: Kappaleiden putoamisnopeus Historiallisten tapahtumien syyt

13 Mitä ajatuskokeilla tehdään?
Syntyykö niiden avulla uutta tietoa?

14 Käsiteanalyysi Käsiteanalyysi koostuu ensisijaisesti käsitteiden pilkkomisesta ne muodostaviin pienempiin osiin (dekompositio)

15 Ryhmätehtävä Määritelkää käsite ‘urheilu’.

16 Välttämätön ja riittävä ehto
Q => P Ollakseen ihminen, Raunon on oltava lihaa. P => Q Koska Rauno on ihminen, Rauno on lihaa.

17 Filosofian tavoitteita
Tiedon syntetisointi Dekonstruktio Ymmärryksen lisääminen

18 Tiedon syntetisointi “Eri tasojen” selitykset
Atomit näkevät atomeita, molekyylit molekyylejä, yhdisteet yhdisteitä, jne. Erilaiset selitysmallit riippuen selitettävästä tasosta: kausaalinen/ teleologinen

19 Dekonstruktio Jacques Derrida (1930-2004)
Tekstin dekonstruointi paljastaa useita erilaisia, mutta yhtäaikaisia näkökulmia Esimerkiksi C. Mouffe “Demokratian paradoksi” (2000)

20 Mitä hyötyä on ymmärryksen lisääntymisestä?

21 Filosofia sosiaalisena käytäntönä
Lunastaako filosofia itselleen antamat tehtävät? Alan Sokal: “Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity" (1996) Väite: kvanttikravitaatio on sosiaalisesti konstruoitunutta Taustalla tiedonsosiologia (P.L. Berger & ja T. Luckmann, Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen [1966]) HOAX!!!

22 Kiitos!


Lataa ppt "Kalle Videnoja Frank Martela Henrik Forsgård"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google