Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Turun Klassikon lukio Hyvinvointiopinnot

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Turun Klassikon lukio Hyvinvointiopinnot"— Esityksen transkriptio:

1 Turun Klassikon lukio Hyvinvointiopinnot
HYVINVOINTIOPINNOT KLASSILLISESSA LUKIOSSA

2 HYVINVOINTIOPINNOT – (ei koulua vaan) elämää varten
Sisältö pakolliset kurssit lyhyt referaatti kursseista ja portfolio – pohdintaa erityisosaamisesta, ajatuksia esim. ammatinvalintaan Hyvinvointi, mitä se on? kurssin sisällöt ja toimintatavat, ryhmäytyminen yksilö - yhteisö hyvinvointipäivän suunnittelu yhteisö – Klassillinen lukio hyvinvointipäivän työstäminen yhteisö – Klassillinen lukio yritysvierailut(Pulssi, Raisio, Saga) yritysyhteistyö Työharjoittelu yritysyhteistyö Yliopiston lentosarja Hyvinvointipäivän toteutus yksilö - yhteisö Hyvinvointiretriitti yksilö – yhteisö – yhteiskunta Kurssin päätös, palaute

3 Opintojen tavoite Hyvinvointiopintojen tavoitteena on sekä opiskelijan omien elämänhallintataitojen vahvistaminen että yhteisöllinen hyvinvoinnin edistäminen. Hyvinvointiopintojen suorittaminen tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden löytää ja kehittää omaa erityisosaamistaan sekä suunnata opintoja oman kiinnostuksensa ja esimerkiksi jatko-opiskeluun liittyvien tavoitteidensa mukaisesti. Hyvinvointiopintojen tavoitteena on oman hyvinvoinnin lisäämisen ja ylläpitämisen lisäksi jakaa ja levittää hyvinvointiosaamista muille niin omassa koulussa kuin sen ulkopuolella. Olennaisena osana opintoja on yhteistyö koulun yhteistyökumppanien kanssa.

4 Klassillinen lukio Hyvinvointidiplomi
Toimintaympäristöt ja yhteistyötahot Yliopisto Yhdistykset Yritykset EU Klassillinen lukio Hyvinvointidiplomi Estetiikka/ luonto Kaupungin eri hallintokunnat perhe Olemassa olevat opinnot Uudet opinnot

5 Opintojen rakenne ja sisällöt
Hyvinvointiopinnot on suunniteltu suoritettavaksi pääosin toisen lukiovuoden aikana. Ne koostuvat perusjaksosta, kirjallisesta portfoliosta sekä syventävästä toiminnallisesta jaksosta. Perusjaksossa opiskelijan on suoritettava vähintään kolme hyvinvointipolulle kuuluvaa kurssia. Kurssit ovat eri oppiaineiden syventäviä tai soveltavia kursseja tai koulukohtaisia kursseja. Opiskelijat valitsevat kolme kurssia seuraavista: TE3 LI 12 OP2 HI6 A7 BI3 PS7 Svenska Klubben Aktiivinen kansalainen / aktiivinen lukiolainen Perusjakson suorittamisen jälkeen/lisäksi opiskelijat toteuttavat yhdessä jonkun toiminnallisen hyvinvointitapahtuman koulussa tai koulun ulkopuolella. Toiminnallinen jakso voi sisältää myös työharjoittelua tai muuta hyvinvointiosaamisen jakamista.

6 kaupungin eri hallintokunnat
Terveystieto Liikunta Psykologia Historia ja yhteiskuntaoppi Svenska Klubben Aktiivinen kansalainen Oppilaanohjaus sosiaali- ja terveyssektori Tilalaitos/viheryksikkö TAT Taloudellinen tietotoimisto Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Omaisten tuki ry Mielenterveysjärjestöt Saga Oy Pulssi Oy Raisio Yhtymä Oyj yritykset järjestöt opinnot kaupungin eri hallintokunnat yliopisto seurakunta perhe

7 Arviointi Osallistuttuaan toiminnallisen syventävän jakson toteutukseen ja palautettuaan portfolion hyväksytysti opiskelija saa hyvinvointiopinnoista kurssimerkinnän. Suoritettuaan koko hyvinvointiopintokokonaisuuden opiskelija saa hyvinvointiopinnoista erillisen todistuksen, hyvinvointidiplomin

8 Raisio yhtymän koekeittiössä

9 Hyvinvointitiimi Naantalin kylpylässä 2011

10 Hyvinvointia kuntosalilta

11 Pulssiin tutustumassa


Lataa ppt "Turun Klassikon lukio Hyvinvointiopinnot"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google