Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA"— Esityksen transkriptio:

1 JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA
-LIIKUTTAVAN HYVÄ KOULU-

2 LIIKKUVA KOULU -HANKE Yhteensä 21 pilottihankkeen avulla pyritään löytämään kokemuksia hyvistä käytännöistä ja luomaan liikunnallista toimintakulttuuria kouluihin liikunnan opetuksen lisäksi.

3 HANKKEEN TAVOITTEENA ON …
parantaa kouluikäisten fyysistä aktiivisuutta vakiinnuttaa kaikkiin peruskouluihin kouluikäisten liikuntasuositukset saada hankkeen aikana tutkittua tietoa lasten ja nuorten toimintakyvystä Koulun liikunnalla tarkoitetaan kaikkea sitä fyy-sistä aktiivisuutta, joka sisältyy koulupäivään tai sen välittömään yhteyteen –  ei ainoastaan liikun-taa oppiaineena.

4 JYRÄNGÖN KOULU 1,5 –sarjainen alakoulu Oppilaita noin 190
Opettajia ja avustajia n. 15 henkilöä Koulussa panostettu koululiikunnan kehittä-mistoimintaan vuodesta 2005 alkaen.

5 KOULUMME TAVOITE HANKKEEN AIKANA ON …
Vahvistaa jo olemassa olevaa toimintaa Luoda uutta tulevaisuuden haasteisiin vastaavaa toimintaa ja toimintaympäristöä TUODA LIIKKUMINEN LUONTEVAKSI OSAKSI JOKAISTA KOULUPÄIVÄÄ.

6 TUTKIMUKSET TODISTAVAT
Liikunnan lisääminen kouluyhteisössä vähentää koulukiusaamista! Liikunnalla selkeä yhteys oppimistuloksiin. akateeminen osaaminen keskittymiskyky Henkinen ja fyysinen hyvinvointi. Liikkuva lapsi voi hyvin. Koulukiusaaminen: yhteisöllinen kulttuuri (oppilaat ja henkilökunta) Kokeilut liikunnan lisäämisestä koulupäivään ovat tuottaneet positiivisia tuloksia akateemisessa oppimisessa. Hyvinvointi: erottaa muista tt-aineista, vaikka nekin ovat erittäin tärkeitä

7 Myönteiset liikuntakokemukset lapsuusiällä tukevat todennäköisesti pysyvän liikunnan harrastamista ja fyysisesti aktiivisen elämäntavan omaksumista. Terveestä ja hyvinvoivasta lapsesta, terveeksi ja hyvinvoivaksi aikuiseksi.

8 JYRÄNGÖN KOULUN TAVOITTEET
Lisätä lasten liikunnan määrää koulupäivän aikana (oppi- ja välitunnit). Parantaa liikuntatuntien laatua. Erityishuomio fyysis-motorisiin tekijöihin (toimintakyky). Kannustaa ja motivoida terveelliseen liikunnalliseen elämäntapaan (oppilaat, henkilökunta, vanhemmat). Innostaa henkilökuntaa liikuntakasvatuksen monipuoliseen kehittämiseen sekä viedä eteenpäin henkilöstön osaamista liikunnan alueella (koulutus, sisäinen keskustelu).

9 Liikuntaympäristön aktiivinen tarkastelu, hyödyntäminen ja kehittäminen.
Luoda uudenlaisia malleja sisätilojen hyödyntämiseen. Hyödyntää uutta teknologiaa lasten liikuttamisessa. Etsiä ja kehittää yhteistyömalleja urheilu-seurojen, järjestöjen ja koulun välille. Profiloitua liikuntaan (suunnannäyttäjä, edelläkävijä).

10 Huomiota ja toimenpiteitä kohdennettu
koulupäivän rakenteisiin liikuntatunteihin omaehtoiseen liikuntaan ympäristöön toimintakulttuuriin

11 LIIKUNTATUNNIT Huomiota liikuntatuntien
määrään ajoitukseen laatuun Tavoitteena fyysisen toimintakyvyn varmistaminen Ajoitus: liikuntatunnit eri päivinä (ei kaksoistunteja) Laatu: kuntotunnit tavoitteellisia (kestävyys, lihaskunto, lihashuolto)

12 LIIKUNTATUNNIT Taito- ja taideaineiden välystä kohdennettu liikuntaan
1.-2. lk:t 3 h/vko, lk:t 4 h/vko Liikuntatunnit rytmitetty tasaisesti koko kouluviikolle  ei kaksoistunteja Liikunnan vuosikalenteri kaikille luokka-asteille Kuntotunnit (fyysinen toimintakyky) jaksotus lukuvuoden aikana

13 KUNTOTUNNIT Fyysisen aktiivisuuden varmistaminen
Oppilaiden kunto-ominaisuuksien (toimintakyvyn) keskiarvon tavoitteellinen kehittäminen 2 kuntotuntia viikossa Kestävyys, lihaskunto ja lihashuolto Jaksotus eri vuodenajoille Kuntokortti Kehityksen seuraaminen

14 OMAEHTOINEN LIIKKUMINEN
Koulupäivän rakenne Kaksi pitkää välituntia (25 ja 40 min) Aikaa todelliselle liikkumiselle Ei etsitä esteitä vaan mahdollisuuksia! Välitunnit ohjattua ja omaehtoista toimintaa kaikki koulun liikuntavälineistö käytössä kaikki koulun tilat ja lähialueet käytössä Esteitä: olemmeko me aikuiset este lastemme liikkumiselle Ohjattua: vertaisohjaajat (koululiikuttaja) Koulun tilat ja alueet: piha-alue, lähimaasto, sisätilat (liikuntasali, aula, käytävät)

15 OMAEHTOINEN LIIKKUMINEN
Välituntien aikana oppilaat voivat liikkua koulun piha-alueella lähimaastossa koulun sisätiloissa (liikuntasali, aulat, käytävät) Liikuntavälinekaapit ulko- ja sisävälineille Välkkärit Kerhotoiminta Yhteistyö 3. sektorin kanssa

16 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Huomiota kiinnitetty niin rakennettuun kuin luonnonympäristöön pururata moniväriset pihamaalaukset sisäteippaukset (ns. ohimenoliikunta) Virikkeellinen ja toimiva ympäristö Motivoi liikkumiseen ja toiminnalliseen tekemiseen  ehkäisee koulukiusaamista

17 Koulun piha-aluetta ja lähiympäristöä kehitetään niin, että se palvelisi yhtälailla oppilaiden liikkumista koulupäivien aikana kuin alueen asukkaiden liikkumista koulutyön ulkopuolisena aikana. Koulumatkat – hyötyliikuntaa parhaimmillaan

18 UUDEN TEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN
Uuden teknologian laitteet mukaan lasten liikuttamiseen Uhka voidaan nähdä myös mahdollisuutena. Leikinomaisia liikunta- ja oppimisympäris-töjä tarjoavia sovellutuksia sekä sisä- että ulkotiloihin Kännykät, aktiivisuusmittarit, navigointilaitteet …

19 PERHEET YHDESSÄ Vanhempien esimerkki kannustaa
Pyritään tukemaan ja luomaan perheen yhteisen liikkumisen kulttuuria Yhteiset pelivuorot lapsille ja vanhemmille Koululiikuttaja Iltapäiviin ajoittuvat liikunta- ja toimintapäivät

20 KOULULIIKUTTAJA Kehittää, organisoi ja toteuttaa koulun välituntitoimintaa sekä oppilaiden omaehtoista liikuntaa. Suunnittelee ja toteuttaa koko perheelle suunnattuja liikunnallisia tapahtumia koululla tai sen lähiympäristössä. Mukana koulun liikuntatapahtumissa.

21 KOULUN TOIMINTAKULTTUURI
Sitoutuminen kehittämistoimintaan ja jatkuvaan kouluttautumiseen Liikuttavan hyvä koulu Terveydellisten tekijöiden lisäksi saavutetaan mm. yhteisöllistä toimintakulttuuria (oppilaat ja henkilökunta) ”Kaikki syyt, jotka estävät liikunnan ovat tekosyitä”

22 YHTEISTYÖ Verkostoituminen merkittävässä asemassa toiminnan kehittymisen kannalta Työskentely yhteistyötahojen kanssa Oman toiminnan ideointi , kehittäminen ja peilaaminen Olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen omassa toiminnassa Yhteistyötahojen toiminnan tukeminen

23 Nuori Suomi Koululiikuntaliitto Heinolan liikuntatoimi Suomen urheiluopisto Muut hankekoulut Itä-Häme (paikallislehti) Seurapankki

24 KIITOS! Kimmo Nykänen Jyrängön koulun rehtori kimmo.nykanen@heinola.fi


Lataa ppt "JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google